Logo strony
Logo strony 2
Logowanie do newslettera
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Klimatu i Środowiska z siedzibą w Warszawie ul. Wawelska 52/54, 00-922.
2)Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy jest pod adresem email: inspektor.ochrony.danych@klimat.gov.pl
3)Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przesyłania informacji o środowisku i jego ochronie.
4)Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać przez okres funkcjonowania newslettera lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5)Posiada Pani/Pan prawo do:
a)żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
b)sprostowania danych osobowych,
c)usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d)wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
e)przenoszenia danych.
6)Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez przesłanie stosownej informacji na maila ekoportal@klimat.gov.pl
7)Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8)Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do przesyłania informacji o środowisku i jego ochronie za pomocą newslettera.

Nie masz jeszcze konta? Zapisz się do newslettera