Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2446964
z 244697
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji ▼Data publikacji
Akcja
236/2019decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 99/3 obręb Krzyż Wlkp.OS.613.91.2019.AR19-08-2019 08:2819-08-2019 08:28Starostwo Powiatowe w CzarnkowieStarosta Czarnkowsko - Trzcianecki
93/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcia drzewaGMR.6131.128.2019.SP19-08-2019 08:2119-08-2019 08:21Urząd Miejski w Zdzieszowicach*******
100/2019Zezwolenie na usunięcie drzewaGMR.6131.128.2019.SP19-08-2019 08:2119-08-2019 08:21Urząd Miejski w ZdzieszowicachBurmistrz Zdzieszowic
1496/2019Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Popówek, w rejonie ul. PrzemysłowejWOO-III.410.385.2019.AM19-08-2019 08:2019-08-2019 08:20Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuWójt Gminy Gołuchów
1497/2019Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Popówek, w rejonie ul. PrzemysłowejWOO-III.410.385.2019.AM19-08-2019 08:2019-08-2019 08:20Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuWójt Gminy Gołuchów
1495/2019Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Na Kępie w ZbąszyniuWOO-III.410.381.2019.AK19-08-2019 08:2019-08-2019 08:20Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuBurmistrz Zbąszynia
1494/2019Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Na Kępie w ZbąszyniuWOO-III.410.381.2019.AK19-08-2019 08:2019-08-2019 08:20Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuBurmistrz Zbąszynia
2676/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie placu magazynowego z zadaszonymi boksami i infrastrukturą, dz. nr 245/54, obr. Morasko, m. PoznańWOO-II.420.333.2018.JC19-08-2019 08:1819-08-2019 08:18Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuZakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
913/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego; studni głębinowej nr 2a wykonanej z wykorzystaniem otworu hydrogeologicznego, odwierconego w miejscowości Bolewice, na działce nr ewid. 1085/34, obręb Bolewice.WOO-II.420.39.2019.JC19-08-2019 08:1819-08-2019 08:18Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuGminny Zakład Komunalny
1500/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg w miejscowości Szałe, ul. Różana, Jagodowa, Zielona, Wiśniowa, Brzoskwiniowa zlokalizowanych na działkach: 465/7, 492/36, 496/5, 494/5, 495/6, 496/10, 497/6, 468/5, 498/19, 499/6, 469/15, 492/50, 498/16 obręb Szałe, gm. OpatówekWOO-II.420.156.2019.JC19-08-2019 08:1819-08-2019 08:18Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuGmina Opatówek
z 244697