Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2083489
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
867/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: „Przebudowa odcinka drogi gminnej Biskupice – Szczygłów – Zabłocie o nr 560003K od km 0+011 do 1+304 w Szczygłowie”OO.4207.50.2017.JP29-05-2017 17:1429-05-2017 17:14Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieMałgorzata Traczyk,Wójt Gminy Biskupice
458/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Przebudowy gazociągu DN500 MOP 6,3 MPa Oświęcim – Szopienice”OO.4210.4.2017.JP29-05-2017 17:1129-05-2017 17:11Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRafał Sancewicz, GAS-ENGINEERING
866/2017Postanowienie o braku ooś dla "Przebudowy gazociągu DN500 MOP 6,3 MPa Oświęcim – Szopienice”OO.4210.4.2017.JP29-05-2017 17:1129-05-2017 17:11Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
863/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: „Przebudowa drogi gminnej Winiary – Rudnik nr 540113K na długości około 2 km”OO.4207.44.2017.ASu29-05-2017 17:0129-05-2017 17:01Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieZbigniew Galus
864/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych wraz z budową chodników – Przebudowa drogi gminnej nr 560110K Niegowić - Pierzchów”OO.4207.49.2017.ASu29-05-2017 17:0129-05-2017 17:01Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieWitold Wójcik, Pracownia Ochrony Środowiska
865/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Przebudowa mostu na rzece Dłubni w ciągu drogi gminnej na działce nr 424 w miejscowości Iwanowice DworskieOO.4207.62.2017.BM29-05-2017 17:0129-05-2017 17:01Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieUrząd Gminy Iwanowice,Jerzy Boho
443/2017Wniosek o wydanie zmiany do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Budowa mostu na potoku Choczenka w m. ChoczniaOO.4207.28.2017.BM29-05-2017 17:0129-05-2017 17:01Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieProtechniCon Konstrukcje Inżynierskie,Burmistrz Wadowic
548/2016wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnegoOŚR.6341.75.2015.AG.329-05-2017 16:5229-05-2017 16:52Starostwo Powiatowe w ChrzanowiePracownia Projektowa HYDROBETAM Barbara Tumidajska,Pracownia Projektowa HYDROBETAM Barbara Tumidajska
9/2017wniosek o zmianę pozwolenia wodnoprawnegoOŚR.6341.75.2015.AG.329-05-2017 16:5229-05-2017 16:52Starostwo Powiatowe w ChrzanowiePracownia Projektowa HYDROBETAM Barbara Tumidajska
8/2017decyzja cofająca pozwolenie wodnoprawne i udzielenie pozwolenia wodnoprawnegoOŚR.6341.75.2015.AG.329-05-2017 16:5229-05-2017 16:52Starostwo Powiatowe w ChrzanowieStarosta Chrzanowski
10/2017pozwolenie wodnoprawneOŚR.6341.60.2016.AG.329-05-2017 16:5229-05-2017 16:52Starostwo Powiatowe w ChrzanowieStarosta Chrzanowski
z 208349