Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2205447
z 220545
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
7/2016Decyzja nr 3/2016/P o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego pod nazwą "Budowa - budowli stałych - konstrukcji wsporczych pod lej zasypowy o objętości 40 m3, konstrukcji wsporczych dla podawacza i kruszarki oraz konstrukcji wsporczych przenośników dla transportu kamienia wapiennego z poziomu II do nowego zakładu przeróbczego usytuowanego poza terenem zakładu górniczego"GDA.5200.6.2016JP25-09-2017 21:3925-09-2017 21:39Okręgowy Urząd Górniczy w GdańskuDyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku
4/2017Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę lub rozbiórkę z dnia 21 listopada 2016 r. nr 3/2016/PGDA.5200.4.2017.BD25-09-2017 21:3925-09-2017 21:39Okręgowy Urząd Górniczy w GdańskuLafarge Cement S.A.
276/2017wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytkówOZKr.5146.331.2017.ASJ25-09-2017 20:5525-09-2017 20:55Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w KrakowieZarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
264/2017Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zabudowy rowu przydrożnego drogi powiatowej nr 2768 D w Ciechanowicach, w formie przepustu pod projektowanym zjazdem z drogi - działka nr 212 na teren działki nr 226/4 obr. Ciechanowice (AŚ.6341.35.2017)AŚ.6341.35.201725-09-2017 16:5725-09-2017 16:57Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze*******
265/2017Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zabudowy rowu przydrożnego drogi gminnej - dz. nr 185/1 obręb Szarocin, w formie przepustu pod projektowanym zjazdem na teren dz. nr 190 obręb Szarocin (AŚ.6341.36.2017)AŚ.6341.36.201725-09-2017 16:5725-09-2017 16:57Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze*******
51/2017wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa na dz. ew. Nr 1/18 obr. 5-40-10WOŚ.6131.93.201725-09-2017 16:4425-09-2017 16:44Urząd Miasta ZielonkaWZMiUW w W-wie
52/2017Decyzja Nr 432/17 zezwalająca na na usunięcie drzewa na dz. ew. Nr 1/18 obr. 5-40-10WOŚ.6131.93.201725-09-2017 16:4425-09-2017 16:44Urząd Miasta ZielonkaBurmistrz Miasta Zielonka
263/2017Decyzja - stwierdzenie z urzędu wygaśnięcie decyzji Starosty Kamiennogórskiego z dnia 2 lipca 2013 roku, znak: OŚ-6341.32.2013, będącej pozwoleniem wodnoprawnym wydanym Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu „LASZ” Adam Szala, Lilla Szala Spółka Jawna z siedzibą w Kamiennej Górze, na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, stanowiących mienie komunalne w administracji Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z ręcznej myjni samochodowej, zlokalizowanej w Kamiennej Górze przy ul. Bohaterów Getta 52, na terenie działki nr 45/11 obręb 3 miasta Kamienna Góra (AŚ.6341.34.2017)AŚ.6341.34.201725-09-2017 16:4325-09-2017 16:43Starostwo Powiatowe w Kamiennej GórzeStarosta Kamiennogórski
262/2017Decyzja - pozwolenie wodnoprawne na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonanie innych robót związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa i termomodernizacja obiektu Centrum Kultury przy ul. Kościuszki 4 w Kamiennej Górze”, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, tj. zasięgu zalewu wody Q1% rzeki Bóbr i potoku Zadrna, na działkach nr 865, 234/9 i 238/7 obręb 6 miasta Kamienna Góra (AŚ.6341.33.2017)AŚ.6341.33.201725-09-2017 16:4025-09-2017 16:40Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze*******
225/2017Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Bóbr i potoku Zadrna w zakresie przebudowy i termomodernizacji obiektu Centrum Kultury przy ul. Kościuszki 4 w Kamiennej Górze-dz. nr. 865, 234/9, 238/7 obręb 6 miasta Kamienna Góra (AŚ.6341.33.2017)AŚ.6341.33.201725-09-2017 16:4025-09-2017 16:40Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze*******
z 220545