Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2639895
z 263990
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
220/2021Wniosek o pozwolenie na budowę.ArI.6740.1.186.2021.JP06-05-2021 17:3306-05-2021 17:33Urząd Miejski w RadomiuPRECISION MACHINE PARTS POLAND Sp. z o.o.
583/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Rozbudowy gazociągu DN300 do SRP Arcelor Mittal Poland S.A.OO.420.8.2021.EB06-05-2021 17:2906-05-2021 17:29Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieGBP PANGAZ Sp. z o. o.
585/2021Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla Rozbudowy instalacji zbierania i przetwarzania odpadówOO.4221.5.2021.MSl06-05-2021 17:2906-05-2021 17:29Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowiePrzedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A.
584/2021Postanowienie uzgadniające pozytywnie dla Rozbudowy instalacji zbierania i przetwarzania odpadówOO.4221.5.2021.MSl06-05-2021 17:2906-05-2021 17:29Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
587/2021Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla Budowy oczyszczalni ścieków dla PPHU „BIELA”OO.4221.14.2020.MSl06-05-2021 17:2906-05-2021 17:29Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie*******
586/2021Postanowienie uzgadniające pozytywnie dla Budowy oczyszczalni ścieków dla PPHU „BIELA”OO.4221.14.2020.MSl06-05-2021 17:2906-05-2021 17:29Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
589/2021Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla Instalacji fizyczno-chemicznego przetwarzania uwodnionych odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne (...)OO.4221.34.2020.MSl06-05-2021 17:2906-05-2021 17:29Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieTomasz Pecka PRO-EKOTECH
588/2021Postanowienie uzgadniające pozytywnie dla Instalacji fizyczno-chemicznego przetwarzania uwodnionych odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne (...)OO.4221.34.2020.MSl06-05-2021 17:2906-05-2021 17:29Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
13/2021wniosek dot. usunięcia drzewGOS.6131.7.2021.SR106-05-2021 16:1606-05-2021 16:16Urząd Miasta i Gminy w PołańcuEnea Elektrownia Połaniec S.A.
581/2021Opinia do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zator wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoOO.410.3.11.2021.AZ06-05-2021 16:1106-05-2021 16:11Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
z 263990