Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2228996
z 222900
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2568/2017Zezwolenie na zniszczenie gniazda i siedliska modraszki.WPN-II.6401.324.2017.AG19-11-2017 22:5719-11-2017 22:57Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
2567/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na zniszczenie gniazda i siedliska modraszki.WPN-II.6401.324.2017.AG19-11-2017 22:5719-11-2017 22:57Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuPolitechnika Poznańska
2580/2017zezwolenie na zniszczenie gniazd i siedlisk wróbla, jerzyka, kawki i oknówki w związku z termomodernizacją budynku mieszkalnegoWPN-II.6401.363.2017.AC19-11-2017 22:5719-11-2017 22:57Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuRDOŚ w Poznaniu
2579/2017wniosek o wydanie zezwolenia na zniszczenie gniazd i siedlisk wróbla, jerzyka, kawki i oknówki w związku z termomodernizacją budynku mieszkalnegoWPN-II.6401.363.2017.AC19-11-2017 22:5719-11-2017 22:57Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuSpółdzielnia Mieszkaniowa "Tęcza" w Turku
2583/2017Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy miejscowościami Bolechowo-Osiedle i BolechówkoWOO-III.410.857.2017.PW19-11-2017 22:5719-11-2017 22:57Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuWójt Gminy Czerwonak
2584/2017Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy miejscowościami Bolechowo-Osiedle i BolechówkoWOO-III.410.857.2017.PW19-11-2017 22:5719-11-2017 22:57Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuWójt Gminy Czerwonak
2581/2017Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy SierakówWOO-III.410.787.2017.PW19-11-2017 22:5719-11-2017 22:57Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuBurmistrz Gminy Sieraków
2582/2017Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy SierakówWOO-III.410.787.2017.PW19-11-2017 22:5719-11-2017 22:57Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuBurmistrz Gminy Sieraków
2575/2017Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Południowej, Zachodniej i WschodniejWOO-III.410.893.2017.AK19-11-2017 22:5719-11-2017 22:57Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuWójt Gminy Komorniki
2574/2017Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Południowej, Zachodniej i WschodniejWOO-III.410.893.2017.AK19-11-2017 22:5719-11-2017 22:57Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuWójt Gminy Komorniki
z 222900