Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2242815
z 224282
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
527/2017Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód rzeki Jesionki dla potrzeby stawów zlokalizowanych na działkach nr ew. 68/2 i 101/18 w Dłutowie oraz pobór i odprowadzenie wody na potrzeby ww. stawów.OŚ.6341.39.201714-12-2017 17:2514-12-2017 17:25Starostwo Powiatowe w PabianicachZakład Pracy Chronionej TEXPOL
528/2017Pozwolenie wodnoprawne na piętrzenie wód rzeki Jesionki dla potrzeby stawów zlokalizowanych na działkach nr ew. 68/2 i 101/18 w Dłutowie oraz pobór i odprowadzenie wody na potrzeby ww. stawów.OŚ.6341.39.201714-12-2017 17:2514-12-2017 17:25Starostwo Powiatowe w PabianicachStarosta Pabianicki
525/2017Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie odbudowy stawu na działce nr ew. 200 i 219 w Malanowie gm. Lutomiersk, pobór i odprowadzenie wód na potrzeby stawu.OŚ.6341.40.201714-12-2017 17:0514-12-2017 17:05Starostwo Powiatowe w PabianicachGminny OŚrodek Kultury w Lutomiersku
526/2017Pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych na działkach nr ew. 200, 219, 214, 221, w Malanowie gm. Lutomiersk, pobór i odprowadzenie wód na potrzeby stawu.OŚ.6341.40.201714-12-2017 17:0514-12-2017 17:05Starostwo Powiatowe w PabianicachStarosta Pabianicki
524/2017Pozwolenie wodnoprawnego na likwidacje rowu przydrożnego w ulicy Kwiatowej na działce nr ew. 173 w Orpelowie oraz na odprowadzenie ścieków deszczowych z drogi gminnej - działka 173 w Orpelowie do rowu melioracyjnego R-11 na działce nr ew. 171/1 w Orpelowie gm. Dobroń.OŚ.6341.38.201714-12-2017 16:5414-12-2017 16:54Starostwo Powiatowe w PabianicachStarosta Pabianicki
523/2017Wniosek o udzielenie pozwolenie wodnoprawnego na likwidacje rowu przydrożnego w ulicy Kwiatowej na działce nr ew. 173 w Orpelowie oraz na odprowadzenie ścieków deszczowych z drogi gminnej - działka 173 w Orpelowie do rowu melioracyjnego R-11OŚ.6341.38.201714-12-2017 16:5414-12-2017 16:54Starostwo Powiatowe w PabianicachGmina Dobroń
1307/2017Wniosek o import Alligator mississippiensis.DOP-WSK.420.731.201714-12-2017 16:2914-12-2017 16:29Ministerstwo ŚrodowiskaThe Swatch Group Sp. z o.o.
236/2017Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa.RGOSK.6131.237.201714-12-2017 16:1214-12-2017 16:12Urząd Miejski w Koronowie*******
237/2017Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew.RGOSK.6131.237.201714-12-2017 16:1214-12-2017 16:12Urząd Miejski w KoronowieUM Koronowo
248/2017Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie drzew.RGOSK.6131.252.201714-12-2017 16:1114-12-2017 16:11Urząd Miejski w Koronowie*******
z 224282