Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2876470
z 287647
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
719/2023zgłoszenie w trybie art.118 ustawy o ochronie przyrody zamiaru prowadzenia działań związanych budową urządzenia wodnego – zespołu dwóch otwartych zbiorników retencyjno-rozsączających na działce nr ewid. 2170/3, obręb Gucin, gm. BuczekWPN.670.82.2023.ŁSi29-05-2023 13:3929-05-2023 13:39Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ŁodziLidl Polska Sp. z o.o.
720/2023zgłoszenie w trybie art.118 ustawy o ochronie przyrody zamiaru prowadzenia działań polegających na budowie drenażu rozsączającego przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego -obręb Sokolniki, gm. OzorkówWPN.670.83.2023.ŁSi29-05-2023 13:3929-05-2023 13:39Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi*******
294/2023(AB) Pozwolenie na budowęAB-BU-I.6740.15.202329-05-2023 13:3729-05-2023 13:37Urząd Miasta LublinPrezydent Miasta Lublin
119/2023Karta informacyjna przedsięwzięcia pn.: "Budowa turbozespołu TG6 na Wydziale Elektrociepłowni Mondi Świecie S.A."ROSiGK.6220.7.202329-05-2023 13:3629-05-2023 13:36Urząd Miejski w ŚwieciuMondi Świecie S.A.
2246/2022Wniosek o ustalenie planu remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi dz. 938/12 i 938/13, obręb Września, ul. Kolejowa, Września.WSS.515.32.2022.ASB29-05-2023 13:3529-05-2023 13:35Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuGminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"
464/2023Decyzja ustalająca plan remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi przy ul. Kolejowej we Wrześni (dz. 938/12 i 938/13).WSS.515.32.2022.ASB29-05-2023 13:3529-05-2023 13:35Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
36/2023Zgłoszenie zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu z nieruchomości stanowiącej własność wyłącznie osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczejPIOŚ.6131.31.2023.MK29-05-2023 13:3429-05-2023 13:34Urząd Miejski w Drawnie*******
717/2023zgłoszenie w trybie art.118 ustawy o ochronie przyrody zamiaru prowadzenia działań polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków - obręb Osina, gm. KlukiWPN.670.102.2023.ŁSi.129-05-2023 13:3429-05-2023 13:34Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi*******
718/2023zgłoszenie w trybie art.118 ustawy o ochronie przyrody zamiaru prowadzenia działań polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków - obręb Strobin, gm. KonopnicaWPN.670.85.2023.ŁSi29-05-2023 13:3429-05-2023 13:34Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi*******
628/2023Opinia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoWOO-III.410.279.2023.AM29-05-2023 13:3329-05-2023 13:33Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuRDOŚ w Poznaniu
z 287647