Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2688043
z 268805
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
877/2021Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w rejonie ulic: Gliwicka, Mikołowska oraz linią lasu – północna część miastaWOOS.410.199.202119-10-2021 11:2519-10-2021 11:25Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
57/2021plan ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne, niepolegające na badaniach geofizycznych wymagających użycia środków strzałowych, na wykonanie otworu rozpoznawczego Pruchnik-40K w miejscowości Rozbórz Okrągły, gmina Pruchnik, powiat jarosławski, woj. podkarpackie, dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie, na okres od kiedy decyzja stanie się ostateczna do dnia 17.07.2022 rKRO.9206.36.2021.RM19-10-2021 11:2219-10-2021 11:22Okręgowy Urząd Górniczy w KrośnieDyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie
107/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomościOŚR.6131.29.202119-10-2021 11:2119-10-2021 11:21Urząd Gminy w GnieźnieDino Polska S.A.
876/2021Wniosek o zezwolenie na usunięcie siedliska, w związku z wycinką drzewa z gatunku wierzba krucha w Ustroniu przy ul. Kuźniczej oraz usunięcie gniazda w związku z wycinką drzewa z gatunku świerk pospolity w Ustroniu przy ul. BrodyWPN.6401.378.202119-10-2021 11:1719-10-2021 11:17Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachBurmistrz Miasta Ustroń
841/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie gniazd ptasich w związku z wycinką drzew w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulicy Ostrogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Jagiellońska od skrzyżowania z ulicą 1 Maja" na dz. 4511, 4240, 4378, 4059, 4071, obręb 0011 w Sosnowcu.WPN.6401.345.202119-10-2021 11:1719-10-2021 11:17Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachGmina Sosnowiec
58/2021Karta informacyjna przedsięwzięcia na przebudowę drogi powiatowej nr 3193D od miejscowości Błotnica do drogi krajowej nr 46 km 17 + 048 - 19 + 213.GK.6220.5.202119-10-2021 11:1519-10-2021 11:15Urząd Miejski w Złotym StokuZarząd Dróg Powiatowych
67/2021Opinia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3193D od miejscowości Błotnica do drogi krajowej nr 46, km. 17+048 – 19 + 213”.ZNS.9022.5.31.202119-10-2021 11:1519-10-2021 11:15Urząd Miejski w Złotym StokuPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
57/2021Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3193D od miejscowości Błotnica do drogi krajowej nr 46 km 17 + 048 - 19 + 213.GK.6220.5.202119-10-2021 11:1519-10-2021 11:15Urząd Miejski w Złotym StokuZarząd Dróg Powiatowych
68/2021Opinia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3193D od miejscowości Błotnica do drogi krajowej nr 46, km. 17+048 – 19 + 213”.WOOŚ.4220.665.2021.AP.219-10-2021 11:1519-10-2021 11:15Urząd Miejski w Złotym StokuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
72/2021Opinia, że dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3193D od miejscowości Błotnica do drogi krajowej nr 46 km 17+048 - 19+213" nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.WR.ZZŚ.4.435.135.2021.JP19-10-2021 11:1519-10-2021 11:15Urząd Miejski w Złotym StokuPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie
z 268805