Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 460
z 46
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
126/2019DecyzjaTZ.5040.1.2019.08-07-2019 13:2908-07-2019 13:29Zarząd Dróg i Transportu w KoszalinieZarząd Dróg i Transportu w Koszalinie
126/2019DecyzjaTZ.5040.1.2019.08-07-2019 13:2908-07-2019 13:29Zarząd Dróg i Transportu w KoszalinieZarząd Dróg i Transportu w Koszalinie
139/2019Wniosek o zmianę wydanej decyzji w przedmiocie rezygnacji z usunięcie drzewa.TZ.5040.1.2019.08-07-2019 13:2908-07-2019 13:29Zarząd Dróg i Transportu w KoszalinieMegaMarki Tomasz Królik
140/2019DecyzjaTZ.5040.1.2019.08-07-2019 13:2908-07-2019 13:29Zarząd Dróg i Transportu w KoszalinieZarząd Dróg i Transportu w Koszalinie
142/2019DecyzjaTZ.5043.23.2019.08-07-2019 13:2908-07-2019 13:29Zarząd Dróg i Transportu w KoszalinieZarząd Dróg i Transportu w Koszalinie
141/2019Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów rosnących na terenie miasta Koszalina (oprócz działek będących własnością Gminy Miasta Koszalin)TZ.5042.177.2019.08-07-2019 13:2908-07-2019 13:29Zarząd Dróg i Transportu w KoszalinieKoszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa Na Skarpie
144/2019DecyzjaTZ.5043.24.2019.08-07-2019 13:2908-07-2019 13:29Zarząd Dróg i Transportu w KoszalinieZarząd Dróg i Transportu w Koszalinie
143/2019Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów rosnących na terenie miasta Koszalina (oprócz działek będących własnością Gminy Miasta Koszalin)TZ.5042.203.2019.08-07-2019 13:2908-07-2019 13:29Zarząd Dróg i Transportu w KoszaliniePrzedsiębiorstwo Wodno-Inż. "PEKUM"
146/2019DecyzjaTZ.5043.25.2019.08-07-2019 13:2908-07-2019 13:29Zarząd Dróg i Transportu w KoszalinieZarząd Dróg i Transportu w Koszalinie
145/2019Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów rosnących na terenie miasta Koszalina (oprócz działek będących własnością Gminy Miasta Koszalin)TZ.5042.204.2019.08-07-2019 13:2908-07-2019 13:29Zarząd Dróg i Transportu w KoszalinieKoszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa Przylesie
z 46