Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 355
z 36
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
7/2021Decyzja wymierzająca administracyjną karę pieniężną Wójtowi Gminy Czernichów, ul. Żywiecka 2, 34 – 311 Czernichów,za niedotrzymanie terminów realizacji działań określonych w Programach Ochrony Powietrza i Planach Działań Krótkoterminowych, zatwierdzonych uchwałą nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18.12.2017 r. w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).WP.7062.54.2021.KS23-03-2021 14:4023-03-2021 14:40Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w KatowicachŚląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska - Delegatura WIOŚ w Bielsku-Białej
6/2021Zespół Szkół Przyrodniczo - Technicznych w MiędzyświęciuWP.7061.19.2021.KS10-03-2021 09:0510-03-2021 09:05Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w KatowicachŚląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska - Delegatura WIOŚ w Bielsku-Białej
5/2021Zespół Szkół Przyrodniczo - Technicznych w MiędzyświeciuWP.7061.18.2021.KS10-03-2021 09:0210-03-2021 09:02Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w KatowicachŚląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska - Delegatura WIOŚ w Bielsku-Białej
4/2021Zespół Szkół Przyrodniczo - Technicznych w MiędzyświeciuWP.7061.17.2021.KS10-03-2021 08:5810-03-2021 08:58Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w KatowicachŚląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska - Delegatura WIOŚ w Bielsku-Białej
3/2021Decyzja o wymierzeniu Wójtowi Gminy Suszec administracyjnej kary pieniężnej za niedotrzymanie terminów realizacji zadań określonych w Planie Działań Krótkoterminowych Programu Ochrony PowietrzaWP.7062.10.2021.KS08-02-2021 14:0108-02-2021 14:01Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w KatowicachŚląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska - Delegatura WIOŚ w Bielsku-Białej
1/2021Decyzja o wymierzeniu Burmistrzowi Gminy Strumień administracyjnej kary pieniężnej za niedotrzymanie terminów realizacji zadań określonych w Planie Działań Krótkoterminowych Programu Ochrony PowietrzaWP.7062.248.2020.KS29-01-2021 12:3629-01-2021 12:36Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w KatowicachŚląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska - Delegatura WIOŚ w Bielsku-Białej
22/2020DecyzjaWP. 7061.21.2020.KK29-01-2021 11:3329-01-2021 11:33Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w KatowicachŚląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach
21/2020DecyzjaWP.7061.8.2020.KK29-01-2021 11:3329-01-2021 11:33Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w KatowicachWojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
19/2020DecyzjaWP.7060.43.2020.KK29-01-2021 11:3329-01-2021 11:33Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w KatowicachWojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
2/2021DecyzjaWP.7060.69.2020.KK29-01-2021 11:3329-01-2021 11:33Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w KatowicachWojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
z 36