Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 803
z 81
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
4/2021Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa zespołu do 2 farm fotowoltaicznych o mocy do 2 MW łącznie, na które składać się będą instalacje paneli fotowoltaicznych, magazynów energii wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. o nr ewidencyjnym 270, 272, w obrębie Smętowo Graniczne w gminie Smętowo Graniczne ”RIGK.6220.1.2021.MG26-05-2021 10:5826-05-2021 10:58Urzad Gminy Smętowo GraniczneUrząd Gminy Smętowo Graniczne
2/2021Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku inwentarskiego ( tuczarni) na dz. Nr 273/1, 70/1, 71, obręb Leśna Jania"RGP.6220.3.2015.MG12-04-2021 14:5012-04-2021 14:50Urzad Gminy Smętowo GraniczneUrząd Gminy Smętowo Graniczne
1/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.:„Budowa zespołu do 2 farm fotowoltaicznych o mocy do 2 MW łącznie, na które składać się będą instalacje paneli fotowoltaicznych, magazynów energii wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. o nr ewidencyjnym 270, 272, w obrębie Smętowo Graniczne w gminie Smętowo Graniczne ”RIGK.6220.1.2021.MG23-02-2021 13:4923-02-2021 13:49Urzad Gminy Smętowo GraniczneNorgesola Sp. z o.o.
3/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 9 MW i powierzchni zabudowy do 9,4232 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 1/3, 16/4, 144 w miejscowości Bobrowiec, Kościelna Jania, gmina Smętowo Granicznenie dotyczy21-01-2021 09:1421-01-2021 09:14Urzad Gminy Smętowo GraniczneGreen Park XXV sp.z o.o.
7/2020Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Smętowo Graniczne, gmina Smętowo GraniczneRIiGP.6722.1.2020.MG07-01-2021 11:4707-01-2021 11:47Urzad Gminy Smętowo GraniczneDOM Biuro Urbanistyczne sp. jawna
6/2020Zezwolenie na usunięcie drzew, dz. Nr 155/3, obręb Leśna JaniaRIiGP.6131.29.2020.MG09-10-2020 09:2509-10-2020 09:25Urzad Gminy Smętowo GraniczneUrząd Gminy Smętowo Graniczne
5/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, dz. Nr 155/3, obręb Leśna JaniaST.KW.37.479.2020.AK17-07-2020 12:0617-07-2020 12:06Urzad Gminy Smętowo GranicznePowiatowy Zarząd Dróg
4/2020Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 9 MW i powierzchni zabudowy do 9,4232 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 1/3, 16/4, 144 w miejscowości Bobrowiec, Kościelna Jania, gmina Smętowo GraniczneRIiGP.6220.1.2020.MG19-05-2020 08:3519-05-2020 08:35Urzad Gminy Smętowo GraniczneUrząd Gminy Smętowo Graniczne
1/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa, dz. Nr 101, obręb Lalkowy28-02-2020 13:3728-02-2020 13:37Urzad Gminy Smętowo GraniczneParafia Rzymsko-Katolicka
2/2020Zezwolenie na usunięcie drzewa, dz. Nr 101, obręb LalkowyRIiGP.6131.15.2020.MG28-02-2020 13:3728-02-2020 13:37Urzad Gminy Smętowo GraniczneUrząd Gminy Smętowo Graniczne
z 81