Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1049
z 105
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
4/2021Wniosek w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie trzech /3/ drzew z terenu nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu Nr 402/81 mapy 2, obręb Zawadzkie.OR.6131.1.2.202131-03-2021 11:4631-03-2021 11:46Urząd Miejski w ZawadzkiemTrack Tec KolTram Sp. z o.o.
5/2021Decyzja zezwalająca na usunięcie jednego /1/ drzewa z terenu nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu Nr 402/81 z mapy 2, obręb Zawadzkie oraz odmawiająca wydania zezwolenia na usunięcie jednego /1/ drzewa z terenu nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu Nr 402/81 z mapy 2, obręb Zawadzkie.OR.6131.1.2.202131-03-2021 11:4631-03-2021 11:46Urząd Miejski w ZawadzkiemBurmistrz Zawadzkiego
3/2021Decyzja zezwalająca na usunięcie trzystu dwudziestu pięciu /325/ drzew z terenu nieruchomości złożonej z działek gruntu Nr: 900/2 i 901/2 z mapy 4, obręb Zawadzkie oraz umarzającą jako bezprzedmiotowe, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie trzech /3/ drzew z terenu nieruchomości złożonej z działek gruntu Nr: 900/2 i 901/2 z mapy 4, obręb Zawadzkie.OR.6131.1.1.2021.OR19-02-2021 07:3219-02-2021 07:32Urząd Miejski w ZawadzkiemBurmistrz Zawadzkiego
2/2021Wniosek w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie trzystu dwudziestu ośmiu /328/ drzew z terenu nieruchomości złożonej z działek gruntu Nr: 900/2 i 901/2 z mapy 4, obręb Zawadzkie.OR.6131.1.1.2021.OR19-02-2021 07:3219-02-2021 07:32Urząd Miejski w Zawadzkiem*******
26/2020Decyzja wygaszająca decyzję Burmistrza Zawadzkiego Nr GRO.6131.3.16.2018.ROŚ z dnia 14 grudnia 2020 r. zezwalającą na usunięcie jednego /1/ drzewa z terenu nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu Nr 405/13 z mapy 2, obręb Zawadzkie.OR.6131.3.13.2020.OR25-01-2021 14:2525-01-2021 14:25Urząd Miejski w ZawadzkiemBurmistrz Zawadzkiego
16/2020Decyzja zmieniająca decyzję ostateczną Nr GRO.6131.3.4.2019.ROŚ z dnia 22 marca 2019 r., na mocy której Track Tec KolTram Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rondo ONZ 1 w Warszawie, nabyła prawo do usunięcia dwudziestu pięciu /25/ drzew z terenu nieruchomości złożonej z działek gruntu Nr: 402/112, 402/123, 402/124 i 402/125 z mapy 2, obręb Zawadzkie, stanowiącej własność Skarbu Państwa – w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, w części dotyczącej terminu wykonania nasadzeń zastępczych oraz minimalnego obwodu pnia sadzonek na wysokości 100 cm. Ustalony w decyzji termin usunięcia drzew: „do dnia 30 kwietnia 2020 r.” zastępuje się terminem: „do dnia 30 listopada 2020 r.”. Ustalony w decyzji obwód pnia na wysokości 100 cm: „minimum 20 cm” zastępuje się obwodem „minimum 16 cm”.OR.6131.3.7.2020.OR25-01-2021 13:5625-01-2021 13:56Urząd Miejski w ZawadzkiemBurmistrz Zawadzkiego
19/2020Wniosek w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie jednego /1/ drzewa z terenu nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu Nr 3062 z mapy 8, obręb Zawadzkie.OR.6131.3.9.2020.OR25-01-2021 13:5625-01-2021 13:56Urząd Miejski w ZawadzkiemProwincja Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich
21/2020Wniosek w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie jednego /1/ drzewa z terenu nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu Nr 3058/3 z mapy 9, obręb Zawadzkie.OR.6131.3.10.2020.OR25-01-2021 13:5625-01-2021 13:56Urząd Miejski w ZawadzkiemZakład Gospodarki Komunalnej "ZAW-KOM" Sp. z o.o.
28/2020Decyzja zezwalająca na usunięcie dwudziestu dwóch /22/ drzew z terenu nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu Nr 402/134 z mapy 2, obręb Zawadzkie.OR.6131.3.14.2020.OR25-01-2021 13:5625-01-2021 13:56Urząd Miejski w ZawadzkiemBurmistrz Zawadzkiego
30/2020Decyzja zezwalająca na usunięcie dwóch /2/ drzew z terenu nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu Nr 368/1 z mapy 1, obręb Zawadzkie.OR.6131.3.16.2020.OR25-01-2021 13:5625-01-2021 13:56Urząd Miejski w ZawadzkiemBurmistrz Zawadzkiego
z 105