Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 458
z 46
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
10/2019Sprostowanie do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie metodą odkrywkową kruszywa naturalnego ze złoża "Sukmanie" w miejscowości Sukmanie, Olszyny, gmina Wojnicz"PIN.6220.7.201714-03-2019 08:2514-03-2019 08:25Urząd Miejski w WojniczuEMIPRO Sp z o.o.
9/2019Postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania ws. decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zbiornika wodnego w km 39+120 rzeki Dunajec, zapory powłokowej piętrzącej wodę powierzchniową w zbiorniku wodnym, przepławki dla ryb, śluzy dla przeprawy kajaków, linii przesyłowej dla zasilania zapory przeponowej, budowa drogi rowerowej na zaporze powłokowej oraz modernizacja ujęcia wody pitnej dla miasta Brzeska i instalacji odnawialnego źródła energii”BKŚ-7624/6/09/11/12/13/14/15/18/1901-03-2019 13:0801-03-2019 13:08Urząd Miejski w WojniczuBurmistrz Wojnicza
8/2019Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie Centrum Dystrybucyjno - Logistycznego JMP S.A., budowie i przebudowie instalacji zewnętrznych wraz z elementami zagospodarowania terenu realizowana etapami na działkach ew. nr 121/1, 121/2, 122, 123, 124/3 przy ul. Wolickiej 12 w Wojniczu.PIN.6220.11.201801-03-2019 13:0301-03-2019 13:03Urząd Miejski w WojniczuBurmistrz Wojnicza
7/2019Postanowienie Burmistrza Wojnicza o wznowieniu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie metodą odkrywkową kruszywa naturalnego ze złoża „Sukmanie” w miejscowości Sukmanie, Olszyny, gmina Wojnicz”.PIN.6220.7.201707-02-2019 14:1307-02-2019 14:13Urząd Miejski w WojniczuBurmistrz Wojnicza
6/2019Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie metodą odkrywkową kruszywa naturalnego ze złoża "Sukmanie" w miejscowości Sukmanie, Olszyny gmina Wojnicz" - załączniki c.d.PIN.6220.7.201707-02-2019 14:0807-02-2019 14:08Urząd Miejski w WojniczuEMIPRO Sp z o.o.
5/2019Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie metodą odkrywkową kruszywa naturalnego ze złoża "Sukmanie" w m. Sukmanie, Olszyny, gmina Wojnicz - załączniki c.d.PIN.6220.7.201707-02-2019 14:0707-02-2019 14:07Urząd Miejski w WojniczuEMIPRO Sp z o.o.,EMIPRO Sp z o.o.
4/2019Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie metodą odkrywkową kruszywa naturalnego ze złoża "Sukmanie" w miejscowości Sukmanie, Olszyny, gmina Wojnicz.PIN.6220.7.201707-02-2019 14:0607-02-2019 14:06Urząd Miejski w WojniczuEMIPRO Sp z o.o.
3/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa odcinka gazociągu DN100 MOP 8,4 MPa o długości ok. 190 m zasilającego stację redukcyjno - pomiarową Łopoń oraz budowa nowego zespołu zaporowo - upustowego DN100 wraz z monoblokiem izolacyjnym - elementów sieci gazowej przesyłowej“PIN.6220.10.201831-01-2019 09:1631-01-2019 09:16Urząd Miejski w WojniczuBurmistrz Wojnicza
2/2019Aneks do karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie Centrum Dystrybucyjno - Logistycznego JMP S.A., realizowanego etapami na działkach nr 121/1, 121/2, 122, 123, 124/3 przu ul. Wolickiej 12 w Wojniczu"PIN.6220.11.201816-01-2019 11:4216-01-2019 11:42Urząd Miejski w WojniczuBiuro Inżynierii Środowiska Eko Impact
1/2019Postanowienie o zmianie nazwy przedsięwzięcia: „Budowa zbiornika wodnego w km 39+120 rzeki Dunajec, zapory powłokowej piętrzącej wodę powierzchniową w zbiorniku wodnym, przepławki dla ryb, śluzy dla przeprawy kajaków, linii przesyłowej dla zasilania zapory przeponowej oraz modernizacja ujęcia wody pitnej dla miasta Brzeska i instalacja odnawialnego źródła energii”BKŚ-7624/6/09/11/12/13/14/15/18/1911-01-2019 14:4411-01-2019 14:44Urząd Miejski w WojniczuBurmistrz Wojnicza
z 46