Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 414
z 42
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu magazynowego na zboże wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ew. nr 119/8 w Wojniczu”PIN.6220.1.201819-02-2018 11:4919-02-2018 11:49Urząd Miejski w WojniczuPrzedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe WAMEX Sp. z o.o.
1/2018Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa w zakładzie produkcji octu o wybudowanie płyty betonowej zbrojonej o powierzchni 200 m2, wymiar 40 m x 5 m i pow. 400 m2, wymiar 27 m x 15 m, na których zostaną zamocowane zbiorniki ze stali kwasoodpornej i z żywicy epoksydowej o objętości od 10 000 – 100 000 dm3, o wysokości 3 – 9 m w ilości do 20 szt., które będą wykorzystywane na magazyn octu gotowego” na działce nr 419/4 w WojniczuPIN.6220.6.201702-02-2018 13:4202-02-2018 13:42Urząd Miejski w WojniczuBurmistrz Wojnicza
14/2017Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla Gminy Wojnicz na lata 2015-201620-12-2017 13:3920-12-2017 13:39Urząd Miejski w WojniczuOBB Bogusław Bzdak
13/2017Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa piekarni wraz z częścią biurowo – socjalno – dystrybucyjną oraz towarzyszącą infra-strukturą techniczną na działkach o nr ewid. 65, 66, 99, 113, 124/1 w m. Wojnicz, obr. 0013 Wojnicz”PIN. 6220.10.201728-11-2017 13:4628-11-2017 13:46Urząd Miejski w WojniczuBurmistrz Wojnicza
12/2017Postanowienie w sprawie wznowienia postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa w zakładzie produkcji octu o wybudowanie płyty betonowej zbrojonej o powierzchni 200 m2, wymiar 40 m x 5 m i pow. 400 m2, wymiar 27 m x 15 m, na których zostaną zamocowane zbiorniki ze stali kwasoodpornej i z żywicy epoksydowej o objętości od 10 000 – 100 000 dm3, o wysokości 3 – 9 m w ilości do 20 szt., które będą wykorzystywane na magazyn octu gotowego” na działce nr 419/4 w WojniczuPIN.6220.6.201722-11-2017 13:0422-11-2017 13:04Urząd Miejski w WojniczuBurmistrz Wojnicza
11/2017Uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa w zakładzie produkcji octu o wybudowanie płyty betonowej zbrojonej o powierzchni 200 m2, wymiar 40 m x 5 m i pow. 400 m2, wymiar 27 m x 15 m, na których zostaną zamocowane zbiorniki ze stali kwasoodpornej i z żywicy epoksydowej o objętości od 10 000 – 100 000 dm3, o wysokości 3 – 9 m w ilości do 20 szt., które będą wykorzystywane na magazyn octu gotowego” na działce nr 419/4PIN.6220.6.201722-11-2017 12:0722-11-2017 12:07Urząd Miejski w WojniczuZakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy "MARS"
10/2017Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa piekarni wraz z częścią biurowo – socjalno – dystrybucyjną oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną” na działkach o nr ewid. 65, 66, 99, 113, 124/1 w m. Wojnicz, obr. 0013 WojniczPIN.6220.10.201713-10-2017 14:1113-10-2017 14:11Urząd Miejski w WojniczuBurmistrz Wojnicza
8/2017Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie metodą odkrywkową kruszywa naturalnego ze złoża „Sukmanie” na działkach nr 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 210, 211, 212, 213/1, 213/2, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232 obręb ewidencyjny 0010 Sukmanie oraz na działkach nr 236, 237/1, 237/2, 238/1, 238/2, 239, 240/1, 240/2, 241/1, 241/2, 242, 243, 244/1, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 256, 257, 258, 259, 261, 262, 264, 265, 267, 268, 269, 270, 272, 273, 284, 286 obręb ewidencyjny 0008 Olszyny, gm. Wojnicz.PIN.6220.7.201706-09-2017 12:5106-09-2017 12:51Urząd Miejski w WojniczuUrząd Miejski w Wojniczu
9/2017Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji pn. „Wydobywanie metodą odkrywkową kruszywa naturalnego ze złoża „Sukmanie” na działkach nr 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 210, 211, 212, 213/1, 213/2, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232 obręb ewidencyjny 0010 Sukmanie oraz na działkach nr 236, 237/1, 237/2, 238/1, 238/2, 239, 240/1, 240/2, 241/1, 241/2, 242, 243, 244/1, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 256, 257, 258, 259, 261, 262, 264, 265, 267, 268, 269, 270, 272, 273, 284, 286 obręb ewidencyjny 0008 Olszyny, gm. Wojnicz.PIN.6220.7.201706-09-2017 12:5106-09-2017 12:51Urząd Miejski w WojniczuUrząd Miejski w Wojniczu
7/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn„Budowa piekarni wraz z częścią biurowo – socjalno – dystrybucyjną oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną” na działkach o nr ewid. 65, 66, 99, 113, 124/1 w m. Wojnicz, obr. 0013 Wojnicz.PIN.6220.10.201725-08-2017 11:3225-08-2017 11:32Urząd Miejski w WojniczuKR STUDIO
z 42