Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 422
z 43
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
10/2018Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa zbiornika wodnego w km 39+120 rzeki Dunajec, zapory powłokowej piętrzącej wodę powierzchniową w zbiorniku wodnym, przepławki dla ryb, śluzy dla przeprawy kajaków, linii przesyłowej dla zasilania zapory przeponowej oraz modernizacja ujęcia wody pitnej dla miasta Brzeska i instalacji odnawialnego źródła energii”BKŚ-7624/6/09/11/12/13/14/15/1801-06-2018 13:1501-06-2018 13:15Urząd Miejski w WojniczuBurmistrz Wojnicza
9/2018Uzupełnienie Karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. "Budowa kompleksu magazynowego na zboże wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ew. nr 119/8 w Wojniczu"PIN.6220.1.201822-05-2018 12:3222-05-2018 12:32Urząd Miejski w WojniczuPrzedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe WAMEX Sp. z o.o.
8/2018Uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. "Budowa kompleksu magazynowego na zboże wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ew. nr 119/8 w Wojniczu"PIN.6220.1.201821-05-2018 09:4721-05-2018 09:47Urząd Miejski w WojniczuPrzedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe WAMEX Sp. z o.o.
6/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Budowa fermy drobiu w ilości powyżej 210 DJP w m. Biadoliny Radłowskie" na działkach ew. nr 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463 w m. Biadoliny RadłowskiePIN.6220.1.201618-04-2018 13:0318-04-2018 13:03Urząd Miejski w WojniczuPHPU "IMEX MAREK-SALA" Sp. z o.o.
7/2018Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Budowie fermy drobiu w ilości powyżej 210 DJP w m. Biadoliny Radłowskie" 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463 w m. Biadoliny RadłowskiePIN.6220.1.201618-04-2018 12:5818-04-2018 12:58Urząd Miejski w WojniczuEKO-PRO-BUD
5/2018Aneks do raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa zbiornika wodnego w km 39+120 rzeki Dunajec, zapory powłokowej piętrzącej wodę powierzchniową w zbiorniku wodnym, przepławki dla ryb, śluzy dla przeprawy kajaków, linii przesyłowej dla zasilania zapory przeponowej oraz modernizacja ujęcia wody pitnej dla miasta Brzeska i instalacja odnawialnego źródła energii”BKŚ-7624/6/09/11/12/13/14/15/1810-04-2018 08:4410-04-2018 08:44Urząd Miejski w WojniczuECO-ANALYSE Biuro Analiz Środowiska
4/2018Postanowienie o wznowieniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zbiornika wodnego w km 39+120 rzeki Dunajec, zapory powłokowej piętrzącej wodę powierzchniową w zbiorniku wodnym, przepławki dla ryb, śluzy dla przeprawy kajaków, linii przesyłowej dla zasilania zapory przeponowej oraz modernizacja ujęcia wody pitnej dla miasta Brzeska i instalacja odnawialnego źródła energii”BKŚ-7624/6/09/11/12/13/14/15/1810-04-2018 08:3510-04-2018 08:35Urząd Miejski w WojniczuBurmistrz Wojnicza
3/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa w zakładzie produkcji octu o wybudowanie płyty betonowej zbrojonej o powierzchni 200 m2, wymiar 40 m x 5 m i pow. 400 m2, wymiar 27 m x 15 m, na których zostaną zamocowane zbiorniki ze stali kwasoodpornej i z żywicy epoksydowej o objętości od 10 000 – 100 000 dm3, o wysokości 3 – 9 m w ilości do 20 szt., które będą wykorzystywane na magazyn octu gotowego” na działce nr 419/4 w WojniczuPIN.6220.6.201728-03-2018 13:3028-03-2018 13:30Urząd Miejski w WojniczuBurmistrz Wojnicza
2/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu magazynowego na zboże wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ew. nr 119/8 w Wojniczu”PIN.6220.1.201819-02-2018 11:4919-02-2018 11:49Urząd Miejski w WojniczuPrzedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe WAMEX Sp. z o.o.
1/2018Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa w zakładzie produkcji octu o wybudowanie płyty betonowej zbrojonej o powierzchni 200 m2, wymiar 40 m x 5 m i pow. 400 m2, wymiar 27 m x 15 m, na których zostaną zamocowane zbiorniki ze stali kwasoodpornej i z żywicy epoksydowej o objętości od 10 000 – 100 000 dm3, o wysokości 3 – 9 m w ilości do 20 szt., które będą wykorzystywane na magazyn octu gotowego” na działce nr 419/4 w WojniczuPIN.6220.6.201702-02-2018 13:4202-02-2018 13:42Urząd Miejski w WojniczuBurmistrz Wojnicza
z 43