Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 428
z 43
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
16/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Powiększenie terenów eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Dębina Łętowska I dla Kopalni Odkrywkowej Surowców Drogowych Dębina Łętowska” na działkach ew. nr 52, 53, 75/1, 75/2, 75/3, 79, 80, 81/1, 81/2, 82, 83, 84, 85, 86, 87/1, 87/2, 88/1, 88/2, 89, 90, 91, 92/1, 59, 60/1, 56/1, 57/1, 117, 118, 119 w miejscowości Dębina Łętowska.PIN.6220.7.201814-08-2018 11:5014-08-2018 11:50Urząd Miejski w WojniczuKOSD Przedsiębiorstwo Produkcyjne PP Sp. z o.o. spółka komandytowa
15/2018Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Zbieranie odpadów w tym złomów metali na działkach nr 1308/4, 1309/4, 1311 w Wojniczu"PIN.6220.16.201613-08-2018 10:5213-08-2018 10:52Urząd Miejski w WojniczuBurmistrz Wojnicza
14/2018Uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. "Budowa kompleksu magazynowego na zboże wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ew. nr 119/8 w Wojniczu"PIN.6220.1.201813-08-2018 10:0913-08-2018 10:09Urząd Miejski w WojniczuEKOCONSULTING
13/2018Wniosek wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali produkcyjno - magazynowej z zapleczem socjalno - biurowym i przyłączami na działkach nr 99, 109, 111 i 113 obręb 0013 w Wojniczu”PIN.6220.6.201827-07-2018 14:5727-07-2018 14:57Urząd Miejski w WojniczuR.S.U. Montar Sp. z o.o.
12/2018Postanowienie o zawieszeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zbieranie odpadów w tym odpadów złomów metali” na działkach nr 1308/4, 1309/4, 1311 w WojniczuPIN.6220.16.201628-06-2018 11:0128-06-2018 11:01Urząd Miejski w WojniczuBurmistrz Wojnicza
11/2018Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Zbieranie odpadów w tym odpadów złomów metali na działkach nr 1308/4, 1309/4, 1311 w Wojniczu”PIN.6220.16.201628-06-2018 10:5628-06-2018 10:56Urząd Miejski w WojniczuBurmistrz Wojnicza
10/2018Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa zbiornika wodnego w km 39+120 rzeki Dunajec, zapory powłokowej piętrzącej wodę powierzchniową w zbiorniku wodnym, przepławki dla ryb, śluzy dla przeprawy kajaków, linii przesyłowej dla zasilania zapory przeponowej oraz modernizacja ujęcia wody pitnej dla miasta Brzeska i instalacji odnawialnego źródła energii”BKŚ-7624/6/09/11/12/13/14/15/1801-06-2018 13:1501-06-2018 13:15Urząd Miejski w WojniczuBurmistrz Wojnicza
9/2018Uzupełnienie Karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. "Budowa kompleksu magazynowego na zboże wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ew. nr 119/8 w Wojniczu"PIN.6220.1.201822-05-2018 12:3222-05-2018 12:32Urząd Miejski w WojniczuPrzedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe WAMEX Sp. z o.o.
8/2018Uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. "Budowa kompleksu magazynowego na zboże wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ew. nr 119/8 w Wojniczu"PIN.6220.1.201821-05-2018 09:4721-05-2018 09:47Urząd Miejski w WojniczuPrzedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe WAMEX Sp. z o.o.
6/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Budowa fermy drobiu w ilości powyżej 210 DJP w m. Biadoliny Radłowskie" na działkach ew. nr 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463 w m. Biadoliny RadłowskiePIN.6220.1.201618-04-2018 13:0318-04-2018 13:03Urząd Miejski w WojniczuPHPU "IMEX MAREK-SALA" Sp. z o.o.
z 43