Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 450
z 45
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2/2019Aneks do karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie Centrum Dystrybucyjno - Logistycznego JMP S.A., realizowanego etapami na działkach nr 121/1, 121/2, 122, 123, 124/3 przu ul. Wolickiej 12 w Wojniczu"PIN.6220.11.201816-01-2019 11:4216-01-2019 11:42Urząd Miejski w WojniczuBiuro Inżynierii Środowiska Eko Impact
1/2019Postanowienie o zmianie nazwy przedsięwzięcia: „Budowa zbiornika wodnego w km 39+120 rzeki Dunajec, zapory powłokowej piętrzącej wodę powierzchniową w zbiorniku wodnym, przepławki dla ryb, śluzy dla przeprawy kajaków, linii przesyłowej dla zasilania zapory przeponowej oraz modernizacja ujęcia wody pitnej dla miasta Brzeska i instalacja odnawialnego źródła energii”BKŚ-7624/6/09/11/12/13/14/15/18/1911-01-2019 14:4411-01-2019 14:44Urząd Miejski w WojniczuBurmistrz Wojnicza
36/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa odcinka gazociągu DN100 MOP 8,4 MPa o długości ok. 360 m zasilającego stację redukcyjno - pomiarową Wojnicz, budowa nowego zespołu zaporowo - upustowego DN100 wraz z monoblokiem izolacyjnym - elementów stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej Wojnicz oraz budowa nowego odwadniacza gazu - elementu SRP Wojnicz“PIN.6220.9.201828-12-2018 12:2928-12-2018 12:29Urząd Miejski w WojniczuBurmistrz Wojnicza
35/2018Postanowienie w sprawie dopuszczenia opinii biegłego w sprawie potencjalnego zapachowego oddziaływania przedsięwzięcia pn. Budowa obiektu do hodowli drobiu w ilości powyżej 210 DJP w m. Biadoliny Radłowskie"PIN.6220.1.201611-12-2018 11:5511-12-2018 11:55Urząd Miejski w WojniczuBurmistrz Wojnicza
34/2018Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko „Budowa odcinka gazociągu DN100 MOP 8,4 MPa o długości ok. 190 m zasilającego stację redukcyjno - pomiarową Łopoń oraz budowa nowego zespołu zaporowo - upustowego DN100 wraz z monoblokiem izolacyjnym - elementów sieci gazowej przesyłowej“PIN.6220.10.201805-12-2018 14:4305-12-2018 14:43Urząd Miejski w WojniczuBurmistrz Wojnicza
33/2018Korekta Wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie Centrum Dystrubucyjno-Logistycznego JMP S.A. obejmującej: halę magazynową, część biurowo-socjalną i pomieszczenia techniczne wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz budowie i przebudowie instalacji zewnętrznych na działce wraz z przekładkami kolidujących na działce instalacji, a także na zagospodarowaniu terenu realizowanego etapami na działkach nr 121/1, 121/2, 122, 123, 124/3 przy ul. Wolickiej 12 w WojniczuPIN.6220.11.201803-12-2018 08:2303-12-2018 08:23Urząd Miejski w WojniczuJeronimo Martins Polska S.A.
32/2018Postanowienie w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa odcinka gazociągu DN100 MOP 8,4 MPa o długości ok. 360 m zasilającego stację redukcyjno – pomiarową Wojnicz, budowie nowego zespołu zaporowo - upustowego DN100 wraz z monoblokiem izolacyjnym - elementów stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej Wojnicz oraz budowa nowego odwadniacza gazu - elementu SRP Wojnicz“PIN.6220.9.201829-11-2018 08:5329-11-2018 08:53Urząd Miejski w WojniczuBurmistrz Wojnicza
31/2018Uzupełnienie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa zbiornika wodnego w km 39+120 rzeki Dunajec, zapory powłokowej piętrzącej wodę powierzchniową w zbiorniku wodnym, przepławki dla ryb, śluzy dla przeprawy kajaków, linii przesyłowej dla zasilania zapory przeponowej oraz modernizacji ujęcia wody pitnej dla miasta Brzeska i instalacji odnawialnego źródła energii”BKŚ-7624/6/09/11/12/13/14/15/1823-11-2018 15:1023-11-2018 15:10Urząd Miejski w WojniczuMałe Elektrownie Wodne s.c. Jerzy, Maria, Piotr Kujawscy
30/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie Centrum Dystrubucyjno-Logistycznego JMP S.A. obejmującej: halę magazynową, część biurowo-socjalną i pomieszczenia techniczne wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz budowie i przebudowie instalacji zewnętrznych na działce wraz z przekładkami kolidujących na działce instalacji, a także na zagospodarowaniu terenu realizowanego etapami na działkach nr 121/1, 121/2, 122, 123, 124/3 przy ul. Wolickiej 12 w WojniczuPIN.6220.11.201819-11-2018 11:3819-11-2018 11:38Urząd Miejski w WojniczuJeronimo Martins Polska S.A.
29/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kompleksu magazynowego na zboże wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ew. nr 119/8 w Wojniczu"PIN.6220.1.201815-11-2018 14:5915-11-2018 14:59Urząd Miejski w WojniczuBurmistrz Wojnicza
z 45