Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 486
z 49
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
11/2020wezwanie o uzupełnienie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia "Wydobywanie metodą odkrywkową kruszywa naturalnego ze złoża "Sukmanie" w mieejscowości Sukmanie, olszyny, gm. Wojnicz"IOS.6220.7.201925-03-2020 13:1825-03-2020 13:18Urząd Miejski w WojniczuBurmistrz Wojnicza
10/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania hali produkcyjnej blach dachowych na halę produkcyjną elementów tuningowych samochodów z zapleczem na działce ew. nr 1237/4 w Wojniczu”IOS.6220.3.202004-03-2020 11:4804-03-2020 11:48Urząd Miejski w WojniczuMaxton Design
9/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Budowa chodnika jednostronnego wraz ze zjazdami do działek przy drodze powiatowej nr DP 1407K w Łoponiu - Biadolinach Radłowskich, gm Wojnicz, o długości ok. 2300 mb od działki nr 42 w m. Łopoń do działki nr 883/3 w m. Biadoliny Radłowskie"IOS.6220.4.202028-02-2020 11:4728-02-2020 11:47Urząd Miejski w WojniczuGmina Wojnicz
8/2020Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia "Budowa obiektu do hodowli drobiu w ilości powyżej 210 DJP w m. Biadoliny Radłowskie" - załączniki c.d.PIN.6220.1.201619-02-2020 13:0919-02-2020 13:09Urząd Miejski w WojniczuEKO-PRO-BUD
7/2020Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia "Budowa obiektu do hodowli drobiu w ilości powyżej 210 DJP w m. Biadoliny Radłowskie" - załączniki c.d.PIN.6220.1.201619-02-2020 13:0819-02-2020 13:08Urząd Miejski w WojniczuEKO-PRO-BUD
6/2020Raport oddziaływania na środowisko przedsięwziecia pn. "Budowa obiektu do hodowli drobiu w ilości powyżej 210 DJP w m. Biadoliny Radłowskie"PIN.6220.1.201619-02-2020 13:0719-02-2020 13:07Urząd Miejski w WojniczuEKO-PRO-BUD
5/2020Postanowienie o zmianie nazwy przedsięwziecia „Budowa zbiornika wodnego w km 39+120 rzeki Dunajec, zapory powłokowej piętrzącej wodę powierzchniową w zbiorniku wodnym, przepławki dla ryb, śluzy dla przeprawy kajaków, linii przesyłowej dla zasilania zapory przeponowej, budowa drogi rowerowej na zaporze powłokowej oraz modernizacja ujęcia wody pitnej dla miasta Brzeska i instalacja odnawialnego źródła energii” w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachBKŚ-7624/6/09/11/12/13/14/15/18/19/2018-02-2020 10:1318-02-2020 10:13Urząd Miejski w WojniczuBurmistrz Wojnicza
4/2020Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie metodą odkrywkową kruszywa naturalnego za złoża "Sukmanie" w miejscowości Sukmanie, Olszyny, gm. Wojnicz" - załączniki c.d.IOS.6220.7.201931-01-2020 09:1931-01-2020 09:19Urząd Miejski w WojniczuPPUH WOLIMEX
2/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie metodą odkrywkową kruszywa naturalnego ze złoża "Sukmanie" w miejscowości Sukmanie, Olszyny gm. Wojnicz"IOS.6220.7.201930-01-2020 10:3130-01-2020 10:31Urząd Miejski w WojniczuPPUH WOLIMEX
3/2020Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie metodą odkrywkową kruszywa naturalnego ze złoża "Sukmanie" w miejscowości Sukmanie, Olszyny, gm. Wojnicz"IOS.6220.7.201930-01-2020 09:5130-01-2020 09:51Urząd Miejski w WojniczuPracownia Ekspertyz Środowiskowych DENDRUS
z 49