Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 5146
z 515
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
60/2018Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wadowicenie dotyczy09-11-2018 12:5009-11-2018 12:50Urząd Miejski w WadowicachBurmistrz Wadowic
37/2018Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Choczni przy ul. Tadeusza Kościuszki (etap B)nie dotyczy31-08-2018 14:0231-08-2018 14:02Urząd Miejski w WadowicachBurmistrz Wadowic,ForMa studio projektowe, Magdalena Fajkosz
38/2018Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Choczni przy ul. Tadeusza Kościuszki (etap A i B)nie dotyczy31-08-2018 14:0231-08-2018 14:02Urząd Miejski w WadowicachMC kwadrat studio projektowe, Magdalena Czechowska
168/2017Wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w m. WadowiceiOŚ.6131.40.201702-03-2018 10:2202-03-2018 10:22Urząd Miejski w Wadowicach*******
169/2017Decyzja dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Wadowicach w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa w m. WadowiceOŚ.6131.40.201702-03-2018 10:2202-03-2018 10:22Urząd Miejski w Wadowicach
170/2017Wniosek GDDKiA o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w m. WadowiceOŚ.6131.141.201702-03-2018 10:2202-03-2018 10:22Urząd Miejski w WadowicachGDDKiA
171/2017Decyzja dla GDDKiA w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa w m. WadowiceOŚ.6131.141.201702-03-2018 10:2202-03-2018 10:22Urząd Miejski w Wadowicach
172/2017Wniosek TAURON Dystrybucja S.A. o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w m. Chocznia, Kaczyna,Klecza Dolna, PonikiewOŚ.6131.190.201702-03-2018 10:2202-03-2018 10:22Urząd Miejski w WadowicachTAURON Dystrybucja S.A
173/2017Decyzja dla TAURON Dystrybucja S.A w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa w m. ChoczniaOŚ.6131.190.01.201702-03-2018 10:2202-03-2018 10:22Urząd Miejski w Wadowicach
174/2017Decyzja dla TAURON Dystrybucja S.A w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa w m. KaczynaOŚ.6131.190.02.201702-03-2018 10:2202-03-2018 10:22Urząd Miejski w Wadowicach
z 515