Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 521
z 53
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
35/2022Wniosek o decyzję środowiskową- Budowa elektrowni fotowoltaicznej 'Rzeczyca' o mocy do 150 MW wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącejGRLOŚ.6220.8.202230-09-2022 12:0330-09-2022 12:03Urząd Miejski w TuczniePolskie Farmu PV 8 Sp. z o.o.
36/2022obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - decyzja środowiskowa- Budowa elektrowni fotowoltaicznej 'Rzeczyca' o mocy do 150 MW wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącejGRLOŚ.6220.8.1.202230-09-2022 12:0330-09-2022 12:03Urząd Miejski w TucznieBurmistrz Tuczna
40/2022obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu- decyzja środowiskowa- Budowa elektrowni fotowoltaicznej 'Rzeczyca' o mocy do 150 MW wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącejGRLOŚ.6220.8.7.202230-09-2022 12:0330-09-2022 12:03Urząd Miejski w TucznieBurmistrz Tuczna
30/2021obwieszczenie o wystąpieniu do organów uzgadniających/ opiniujących - Budowa instalacji do przerobu kopalin ze złoża kruszywa naturalnego "Rzeczyca"GRLOŚ.6220.2.25.202113-09-2022 13:2613-09-2022 13:26Urząd Miejski w TucznieBurmistrz Tuczna
37/2021obwieszczenie-nowy termin- decyzja środowiskowa - Budowa instalacji do przerobu kopalin ze złoża kruszywa naturalnego "Rzeczyca"GRLOŚ.6220.2.27.202113-09-2022 13:2613-09-2022 13:26Urząd Miejski w TucznieBurmistrz Tuczna
20/2021obwieszczenie do stron o postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu oddziaływania na środowisko- Budowa instalacji do przerobu kopalin ze złoża kruszywa naturalnego "Rzeczyca"GRLOŚ.6220.2.16.202113-09-2022 13:2613-09-2022 13:26Urząd Miejski w TucznieBurmistrz Tuczna
29/2021obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska - Budowa instalacji do przerobu kopalin ze złoża kruszywa naturalnego "Rzeczyca"GRLOŚ.6220.2.21.202113-09-2022 13:2613-09-2022 13:26Urząd Miejski w TucznieBurmistrz Tuczna
34/2022obwieszczenie o ponownym udziale społeczeństwa -decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa instalacji do przerobu kopalin ze złoża kruszywa naturalnego "Rzeczyca"GRLOŚ.6220.2.42.2021/202213-09-2022 13:2613-09-2022 13:26Urząd Miejski w TucznieBurmistrz Tuczna
18/2021obwieszczenie do stron postępowania o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określeniu zakresu raportu- Budowa instalacji do przerobu kopalin ze złoża kruszywa naturalnego "Rzeczyca"GRLOŚ.6220.2.13.202113-09-2022 13:2613-09-2022 13:26Urząd Miejski w TucznieBurmistrz Tuczna
12/2021obwieszczenie-nowy termin- decyzja środowiskowa - Budowa instalacji do przerobu kopalin ze złoża kruszywa naturalnego "Rzeczyca"GRLOŚ.6220.2.7.202113-09-2022 13:2613-09-2022 13:26Urząd Miejski w TucznieBurmistrz Tuczna
z 53