Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 508
z 51
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
7/2022Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Człopa-Wałcz wraz z budową obwodnicy Rusinowa-Zadanie 2- budowa obwodnicy Rusinowa w ciągu drogi krajowej nr 22GRLOŚ.6220.1.202214-06-2022 14:5414-06-2022 14:54Urząd Miejski w TucznieGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie
8/2022obwieszczenie- wszczęcie postępowania-decyzja środowiskowa-Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Człopa-Wałcz wraz z budową obwodnicy Rusinowa-Zadanie 2- budowa obwodnicy Rusinowa w ciągu drogi krajowej nr 22GRLOŚ.6220.1.1.202214-06-2022 14:5414-06-2022 14:54Urząd Miejski w TucznieBurmistrz Tuczna
12/2022obwieszczenie- wyznaczenie nowego terminu -decyzja środowiskowa-Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Człopa-Wałcz wraz z budową obwodnicy Rusinowa-Zadanie 2- budowa obwodnicy Rusinowa w ciągu drogi krajowej nr 22GRLOŚ.6220.1.10.202214-06-2022 14:5414-06-2022 14:54Urząd Miejski w TucznieBurmistrz Tuczna
27/2022obwieszczenie- zakończenie postępowania-decyzja środowiskowa-Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Człopa-Wałcz wraz z budową obwodnicy Rusinowa-Zadanie 2- budowa obwodnicy Rusinowa w ciągu drogi krajowej nr 22GRLOŚ.6220.1.17.202214-06-2022 14:5414-06-2022 14:54Urząd Miejski w TucznieBurmistrz Tuczna
27/2021postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania - Budowa instalacji do przerobu kopalin ze złoża kruszywa naturalnego "Rzeczyca"GRLOŚ.6220.2.18.202109-06-2022 14:4109-06-2022 14:41Urząd Miejski w TucznieBurmistrz Tuczna
29/2021obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska - Budowa instalacji do przerobu kopalin ze złoża kruszywa naturalnego "Rzeczyca"GRLOŚ.6220.2.21.202109-06-2022 14:4109-06-2022 14:41Urząd Miejski w TucznieBurmistrz Tuczna
30/2021obwieszczenie o wystąpieniu do organów uzgadniających/ opiniujących - Budowa instalacji do przerobu kopalin ze złoża kruszywa naturalnego "Rzeczyca"GRLOŚ.6220.2.25.202109-06-2022 14:4109-06-2022 14:41Urząd Miejski w TucznieBurmistrz Tuczna
25/2022postanowienie-dopuszczenie organizacji ekologicznej- decyzja środowiskowa - Budowa instalacji do przerobu kopalin ze złoża kruszywa naturalnego "Rzeczyca"GRLOŚ.6220.2.35.2021/202209-06-2022 14:4109-06-2022 14:41Urząd Miejski w TucznieBurmistrz Tuczna
5/2022obwieszczenie o ponownym udziale społeczeństwa -decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa instalacji do przerobu kopalin ze złoża kruszywa naturalnego "Rzeczyca"GRLOŚ.6220.2.31.2021/202209-06-2022 14:4109-06-2022 14:41Urząd Miejski w TucznieBurmistrz Tuczna
17/2021postanowienie o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określeniu zakresu raportu- Budowa instalacji do przerobu kopalin ze złoża kruszywa naturalnego "Rzeczyca"GRLOŚ.6220.2.12.202109-06-2022 14:4009-06-2022 14:40Urząd Miejski w TucznieBurmistrz Tuczna
z 51