Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 462
z 47
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
24/2021obwieszczenie o postanowieniu- zawieszenie postępowania do czasu przedłożenia raportu oddziaływania na środowisko - decyzja środowiskowa- budowa ziemnego stawu rybnego z funkcją zbiornika retencyjnego - dz. 79/1 i 80 StrzalinyGRLOŚ.6220.5.13.202113-08-2021 11:3113-08-2021 11:31Urząd Miejski w TucznieBurmistrz Tuczna
14/2021obwieszczenie- wszczęcie postępowania i wystąpienie do organów współdziałających - decyzja środowiskowa- budowa ziemnego stawu rybnego z funkcją zbiornika retencyjnego - dz. 79/1 i 80 StrzalinyGRLOŚ.6220.5.1.202113-08-2021 11:3113-08-2021 11:31Urząd Miejski w TucznieBurmistrz Tuczna
15/2021postanowienie- dopuszczenie organizacji ekologicznej- decyzja środowiskowa- budowa ziemnego stawu rybnego z funkcją zbiornika retencyjnego - dz. 79/1 i 80 StrzalinyGRLOŚ.6220.5.6.202113-08-2021 11:3113-08-2021 11:31Urząd Miejski w TucznieBurmistrz Tuczna
16/2021obwieszczenie- dopuszczenie organizacji ekologicznej- decyzja środowiskowa- budowa ziemnego stawu rybnego z funkcją zbiornika retencyjnego - dz. 79/1 i 80 StrzalinyGRLOŚ.6220.5.7.202113-08-2021 11:3113-08-2021 11:31Urząd Miejski w TucznieBurmistrz Tuczna
21/2021postanowienie- raport oddziaływania na środowisko - decyzja środowiskowa- budowa ziemnego stawu rybnego z funkcją zbiornika retencyjnego - dz. 79/1 i 80 StrzalinyGRLOŚ.6220.5.9.202113-08-2021 11:3113-08-2021 11:31Urząd Miejski w TucznieBurmistrz Tuczna
22/2021obwieszczenie o postanowieniu- raport oddziaływania na środowisko - decyzja środowiskowa- budowa ziemnego stawu rybnego z funkcją zbiornika retencyjnego - dz. 79/1 i 80 StrzalinyGRLOŚ.6220.5.10.202113-08-2021 11:3113-08-2021 11:31Urząd Miejski w TucznieBurmistrz Tuczna
13/2021wniosek o decyzję środowiskową - ziemny staw rybny z funkcją zbiornika retencyjnego - dz. 79/1 i 80- StrzalinyGRLOŚ.6220.5.202113-08-2021 11:3113-08-2021 11:31Urząd Miejski w Tucznie*******
23/2021postanowienie- zawieszenie postępowania do czasu przedłożenia raportu oddziaływania na środowisko - decyzja środowiskowa- budowa ziemnego stawu rybnego z funkcją zbiornika retencyjnego - dz. 79/1 i 80 StrzalinyGRLOŚ.6220.5.12.202113-08-2021 11:3113-08-2021 11:31Urząd Miejski w TucznieBurmistrz Tuczna
20/2021obwieszczenie do stron o postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu oddziaływania na środowisko- Budowa instalacji do przerobu kopalin ze złoża kruszywa naturalnego "Rzeczyca"GRLOŚ.6220.2.16.202102-08-2021 14:1902-08-2021 14:19Urząd Miejski w TucznieBurmistrz Tuczna
8/2021wniosek o decyzję środowiskową - Budowa instalacji do przerobu kopalin ze złoża kruszywa naturalnego "Rzeczyca"GRLOŚ.6220.2.202102-08-2021 14:1902-08-2021 14:19Urząd Miejski w TucznieZakład Produkcji Kruszyw Rupińscy Sp. J.
z 47