Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 4941
z 495
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
79/2019Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW i powierzchni zabudowy do 7,8 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 230/1 i 231/1 w miejscowości Ujeździec Wielki, gm. Trzebnica.ROS.6220.16.201916-01-2020 13:4516-01-2020 13:45Urząd Miejski w Trzebnicy
80/2019Postanowienie o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW i powierzchni zabudowy do 7,8 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 230/1 i 231/1 w miejscowości Ujeździec Wielki, gm. Trzebnica.ROS.6220.16.201916-01-2020 13:4516-01-2020 13:45Urząd Miejski w Trzebnicy
81/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 35 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 265/1, 261, 262, 264, 391 oraz 299/1, 227, 397, 304, 313 w obrębie Masłów, gmina Trzebnica.ROS.6220.24.201916-01-2020 13:4516-01-2020 13:45Urząd Miejski w Trzebnicy
82/2019Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi krajowej nr 15 na odcinku Trzebnica-Skoroszów.ROS.6220.14.201916-01-2020 13:4516-01-2020 13:45Urząd Miejski w Trzebnicy
73/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych - studni głębinowych nr B-1, B-2, B-3 o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3 na godzinę (dz. nr 90/1, 91/1, 94 obręb Brzezie).ROS.6220.12.201910-12-2019 14:4010-12-2019 14:40Urząd Miejski w Trzebnicy
74/2019Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa innowacyjnego systemu poligeneracji energii w Ujeźdźcu Małym (dz. nr 18/3 obręb Ujeździec Wielki).ROS.6220.28.201710-12-2019 14:4010-12-2019 14:40Urząd Miejski w Trzebnicy
75/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną (dz. nr 166 obręb Blizocin).ROS.6220.7.201910-12-2019 14:4010-12-2019 14:40Urząd Miejski w Trzebnicy
76/2019Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW i powierzchni zabudowy do 7,8 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie dz. nr 230/1 i 231/1 w miejscowości Ujeździec Wielki.ROS.6220.16.201910-12-2019 14:4010-12-2019 14:40Urząd Miejski w Trzebnicy
77/2019Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą (dz. nr 358 w obrębie Masłów).ROS.6220.9.201910-12-2019 14:4010-12-2019 14:40Urząd Miejski w Trzebnicy
78/2019Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (dz. nr. 358 obręb Masłów).ROS.6220.9.201910-12-2019 14:4010-12-2019 14:40Urząd Miejski w Trzebnicy
z 495