Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 4897
z 490
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
41/2019Wniosek w sprawie zaopiniowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń mpzp wsi Będkowo wraz z opiniami organów w przedmiotowej sprawie.ARCH.6721.6.201526-04-2019 14:2926-04-2019 14:29Urząd Miejski w TrzebnicyBurmistrz Gminy Trzebnica
42/2019Wyłożeniu do publicznego wglądu Prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu wsi BędkowoARCH.6721.6.201526-04-2019 14:2926-04-2019 14:29Urząd Miejski w TrzebnicyBurmistrz Gminy Trzebnica
597/2016Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia Prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu mpzp wsi BĘDKOWO, wniosek o ustalenie zakresu prognozy wraz z wytycznymi organów opiniujących.6721.6.201526-04-2019 14:2926-04-2019 14:29Urząd Miejski w TrzebnicyBurmistrz Gminy Trzebnica,Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu,Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Trzebnicy
43/2019UCHWAŁA NR IV/27/19 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi BędkowoARCH.6721.6.201526-04-2019 14:2926-04-2019 14:29Urząd Miejski w TrzebnicyBurmistrz Gminy Trzebnica
88/2017Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia Prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 274, 286/2, 286/4, 426/5, części działki nr 286/5 AM-1 obręb wsi Ujeździec Mały oraz dla działek nr 17, 18/2, części działek nr 1, 28, 117, 254 Am-1 obręb wsi Ujeździec Wielki.6721.5.201526-04-2019 14:1626-04-2019 14:16Urząd Miejski w TrzebnicyBurmistrz Gminy Trzebnica
40/2019UCHWAŁA NR XL/461/18 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 10 maja 2018 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 274, 286/2, 286/4, 426/5, części działki nr 286/5 AM-1 obręb wsi Ujeździec Mały oraz dla działek nr 17, 18/2, części działek nr 1, 28, 117, 254 AM-1 obręb wsi Ujeździec WielkiARCH.6721.5.201526-04-2019 14:0226-04-2019 14:02Urząd Miejski w TrzebnicyBurmistrz Gminy Trzebnica
38/2019Wniosek w sprawie zaopiniowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń mpzp dla działek nr 274, 286/2, 286/4, 426/5, części działki nr 286/5 AM-1 obręb wsi Ujeździec Mały oraz dla działek nr 17, 18/2, części działek nr 1, 28, 117, 254 AM-1 obręb wsi Ujeździec Wielki wraz z opiniami organów w przedmiotowej sprawie.ARCH.6721.5.201526-04-2019 13:4826-04-2019 13:48Urząd Miejski w TrzebnicyBurmistrz Gminy Trzebnica
39/2019Wyłożenie do publicznego wglądu Prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu mpzp działek nr 274,286/2,286/4,426/5AM-1 obręb wsi Ujeździec Mały oraz dla działek nr 17, 18/2 części działek nr 1, 28, 117, 254 AM-1 obręb wsi Ujeździec WielkiARCH.6721.5.201526-04-2019 13:4826-04-2019 13:48Urząd Miejski w TrzebnicyBurmistrz Gminy Trzebnica
178/2015Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia Prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń zmiany suikzp gm. Trzebnica dla obrębu wsi Kobylice, wniosek o ustalenie zakresu prognozy wraz z wytycznymi organów opiniujących.ARCH.6720.3.201517-04-2019 14:3917-04-2019 14:39Urząd Miejski w TrzebnicyBurmistrz Gminy Trzebnica,Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu,Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Trzebnicy
37/2019Uchwała Nr XXXVII/420/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica, dla obrębu wsi KobyliceARCH.6720.3.201517-04-2019 14:3917-04-2019 14:39Urząd Miejski w TrzebnicyBurmistrz Gminy Trzebnica
z 490