Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 4991
z 500
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
95/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 35 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dz. nr 265/1, 261, 262, 264, 391 oraz 299/1, 227, 397, 304, 313 w obrębie Masłów.ROS.6220.24.201920-08-2020 13:0320-08-2020 13:03Urząd Miejski w Trzebnicy
30/2020Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Koniowo a Ujeździec Mały.ROS.6220.2.202020-08-2020 13:0320-08-2020 13:03Urząd Miejski w Trzebnicy
31/2020Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego na dz. nr 286/13 w obrębie Ujeździec Mały.ROS.6220.4.202020-08-2020 13:0320-08-2020 13:03Urząd Miejski w Trzebnicy
96/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna (dz. nr 358 obręb Maslów).ROS.6220.9.201920-08-2020 13:0320-08-2020 13:03Urząd Miejski w Trzebnicy
32/2020Przebudowa drogi powiatowej nr 1400 D na odcinku od mostu za Biedaszkowem Małym do granicy powiatu trzebnickiego i milickiego.ROS.6220.12.202020-08-2020 13:0320-08-2020 13:03Urząd Miejski w Trzebnicy
33/2020Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW i powierzchni zabudowy do 2,08 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - dz. nr 106 w obrębie Masłów.ROS.6220.1.202020-08-2020 13:0320-08-2020 13:03Urząd Miejski w Trzebnicy
34/2020Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 28 MW wraz z niezbędną infrastruktura towarzyszącą na dz. nr 166 w obrębie Blizocin, gmina Trzebnica.ROS.6220.9.202020-08-2020 13:0320-08-2020 13:03Urząd Miejski w Trzebnicy
35/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Punkt zbierania i przeładunku surowców wtórnych innych niż niebezpieczne (dz. nr 67/129 AM-39 obręb Trzebnica)"ROS.6220.13.202020-08-2020 13:0320-08-2020 13:03Urząd Miejski w Trzebnicy
36/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (dz. nr 189 obręb Skoroszów.ROS.6220.5.202020-08-2020 13:0320-08-2020 13:03Urząd Miejski w Trzebnicy
93/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW i powierzchni zabudowy do 2 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 149 w obrębie Ujeździec Wielki, gm. Trzebnica.ROS.6220.19.201918-05-2020 09:3118-05-2020 09:31Urząd Miejski w Trzebnicy
z 500