Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 4912
z 492
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
27/2019Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego zakładu przetwórstwa mięsnego Tarczyński S.A. w Ujeźdźcu Małym” w ramach procedury związanej ze zmianą decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 27 września 2018 r. sygn. ROS.6220.21.2017.ROS.6220.26.201825-07-2019 14:5525-07-2019 14:55Urząd Miejski w Trzebnicy
28/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (dz. nr 35/1 obręb Małuszyn).ROS.6220.4.201925-07-2019 14:5525-07-2019 14:55Urząd Miejski w Trzebnicy
29/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (dz. nr 357 obręb Masłów).ROS.6220.5.201925-07-2019 14:5525-07-2019 14:55Urząd Miejski w Trzebnicy
30/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędna infrastrukturą (dz. nr 356/3 w obrębie Masłów).ROS.6220.6.201925-07-2019 14:5525-07-2019 14:55Urząd Miejski w Trzebnicy
31/2019Decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną w dniu 27 września 2018 r. sygn. ROS.6220.21.2017 dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa istniejącego zakładu przetwórstwa mięsnego Tarczyński S.A. w Ujeźdźcu Małym"ROS.6220.26.201825-07-2019 14:5525-07-2019 14:55Urząd Miejski w Trzebnicy
44/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (dz. nr 166, obręb Blizocin)ROS.6220.7.201925-07-2019 14:5525-07-2019 14:55Urząd Miejski w Trzebnicy
45/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (dz. nr 79/1 i 82 obręb Koczurki)ROS.6220.8.201925-07-2019 14:5525-07-2019 14:55Urząd Miejski w Trzebnicy
46/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą (dz. nr 358 w obrębie Masłów).ROS.6220.9.201925-07-2019 14:5525-07-2019 14:55Urząd Miejski w Trzebnicy
47/2019Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 35/1 w obrębie Małuszyn.ROS.6220.4.201925-07-2019 14:5525-07-2019 14:55Urząd Miejski w Trzebnicy
48/2019Postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - dz. nr 357 obręb Masłów.ROS.6220.5.201925-07-2019 14:5525-07-2019 14:55Urząd Miejski w Trzebnicy
z 492