Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 4892
z 490
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
38/2019Wniosek w sprawie zaopiniowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń mpzp dla działek nr 274, 286/2, 286/4, 426/5, części działki nr 286/5 AM-1 obręb wsi Ujeździec Mały oraz dla działek nr 17, 18/2, części działek nr 1, 28, 117, 254 AM-1 obręb wsi Ujeździec Wielki wraz z opiniami organów w przedmiotowej sprawie.ARCH.6721.5.201517-04-2019 14:5217-04-2019 14:52Urząd Miejski w TrzebnicyBurmistrz Gminy Trzebnica
88/2017Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia Prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 274, 286/2, 286/4, 426/5, części działki nr 286/5 AM-1 obręb wsi Ujeździec Mały oraz dla działek nr 17, 18/2, części działek nr 1, 28, 117, 254 Am-1 obręb wsi Ujeździec Wielki.6721.5.201517-04-2019 14:5217-04-2019 14:52Urząd Miejski w TrzebnicyBurmistrz Gminy Trzebnica
178/2015Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia Prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń zmiany suikzp gm. Trzebnica dla obrębu wsi Kobylice, wniosek o ustalenie zakresu prognozy wraz z wytycznymi organów opiniujących.ARCH.6720.3.201517-04-2019 14:3917-04-2019 14:39Urząd Miejski w TrzebnicyBurmistrz Gminy Trzebnica,Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu,Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Trzebnicy
37/2019Uchwała Nr XXXVII/420/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica, dla obrębu wsi KobyliceARCH.6720.3.201517-04-2019 14:3917-04-2019 14:39Urząd Miejski w TrzebnicyBurmistrz Gminy Trzebnica
36/2019Wyłożenie do publicznego wglądu Prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla obrębu wsi KobyliceARCH.6720.3.201517-04-2019 14:3917-04-2019 14:39Urząd Miejski w TrzebnicyBurmistrz Gminy Trzebnica
89/2017Wniosek w sprawie zaopiniowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń zmiany suikzp Kobylice wraz z opiniami organów w przedmiotowej sprawie6720.3.201517-04-2019 14:3817-04-2019 14:38Urząd Miejski w TrzebnicyBurmistrz Gminy Trzebnica
32/2019Wyłożenie do publicznego wglądu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Raszów dla części B6721.5.201217-04-2019 13:1917-04-2019 13:19Urząd Miejski w TrzebnicyBurmistrz Gminy Trzebnica
33/2019UCHWAŁA NR XXXVII/419/18 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Raszów dla części BARCH. 6721.5.201217-04-2019 13:1017-04-2019 13:10Urząd Miejski w TrzebnicyBurmistrz Gminy Trzebnica
176/2015Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia Prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany suikzp gm. Trzebnica dla obrębu wsi Szczytkowice, wniosek o ustalenie zakresu prognozy wraz z wytycznymi organów opiniujących.ARCH.6720.2.201517-04-2019 13:0817-04-2019 13:08Urząd Miejski w TrzebnicyRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu,Burmistrz Gminy Trzebnica
90/2017Wniosek w sprawie zaopiniowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń zmiany suikzp Szczytkowice wraz z opiniami organów w przedmiotowej sprawie6720.2.201517-04-2019 12:5717-04-2019 12:57Urząd Miejski w TrzebnicyBurmistrz Gminy Trzebnica
z 490