Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 168
z 17
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
16/2017wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniachBK.6220.1.201731-05-2017 12:5131-05-2017 12:51Urząd Miejski w Surażu*******
19/2017Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie obory dla bydła opasowego o obsadzie 96,25DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 63/1 położonej w obrębie wsi ZawykiBK.6220.1.201731-05-2017 12:5131-05-2017 12:51Urząd Miejski w Surażu*******
18/2017przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowiskoBK.6220.1.201731-05-2017 12:5131-05-2017 12:51Urząd Miejski w Surażu*******
17/2017karta informacyjna przedsięwzięciaBK.6220.1.201731-05-2017 12:5131-05-2017 12:51Urząd Miejski w SurażuBiuro Projektowe inż. Piotr paprocki
12/2017wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewBK.6131.8.201718-04-2017 13:1118-04-2017 13:11Urząd Miejski w SurażuUrząd Miejski w Surażu
13/2017decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewBK.6131.8.201718-04-2017 13:1118-04-2017 13:11Urząd Miejski w SurażuStarosta Powiatu Białostockiego
15/2017decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewBK.6131.9.201718-04-2017 13:1118-04-2017 13:11Urząd Miejski w SurażuUrząd Miejski w Surażu
14/2017wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewBK.6131.9.201718-04-2017 13:1118-04-2017 13:11Urząd Miejski w SurażuPowiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
9/2017decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewBK.6131.6.201718-04-2017 12:5418-04-2017 12:54Urząd Miejski w SurażuStarosta Powiatu Białostockiego
8/2017wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewBK.6131.6.201718-04-2017 12:5418-04-2017 12:54Urząd Miejski w SurażuUrząd Miejski w Surażu
z 17