Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2942
z 295
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
4/2018Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi leśnej nr 220/1144 w Lubzinie w km 0+000 - 1+900.ROŚ.6220.3.201813-02-2019 15:1713-02-2019 15:17Urząd Miejski w Ropczycach
3/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie układu komunikacyjnego: ulic powiatowych Nr 1362R Robotniczej i Nr 1361R Dworcowej oraz drogi powiatowej Nr 1344R Lubzina-Brzezówka w m. Brzezówka i Lubzina.ROŚ.6220.1.201823-01-2019 12:3523-01-2019 12:35Urząd Miejski w Ropczycach
2/2018Postanowienie nie stwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie układu komunikacyjnego: ulic powiatowych Nr 1362R Robotniczej i Nr 1361R Dworcowa w Ropczycach oraz drogi powiatowe Nr 1344R Lubzina - Brzezówka w m. Brzezówka i Lubzina.ROŚ.6220.1.201823-01-2019 12:3323-01-2019 12:33Urząd Miejski w Ropczycach
1/2018Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia polegającego na przebudowie układu komunikacyjnego: ulic powiatowych Nr 1362R Robotniczej i Nr 1361R Dworcowej w Ropczycach oraz ulic powiatowych Nr 1344R Lubzina-Brzezówka w m. Brzezówka i Lubzina.ROŚ.6220.1.201823-01-2019 12:3323-01-2019 12:33Urząd Miejski w Ropczycach
1/2017Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu na potoku Gnojnica w ciągu drogi powiatowej Nr 1343R Gnojnica-Broniszów w m. Gnojnica w km 2+830.ROŚ.6220.17.201609-02-2017 08:4309-02-2017 08:43Urząd Miejski w RopczycachBurmistrz Ropczyc
2/2017Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu na potoku Gnojnica w ciągu drogi powiatowej Nr 1343R Gnojnica-Broniszów w m. Gnojnica w km 2+830.ROŚ.6220.17.201709-02-2017 08:4309-02-2017 08:43Urząd Miejski w RopczycachBurmistrz Ropczyc
503/2016Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu na potoku Gnojnica w ciągu drogi powiatowej Nr 1343R Gnojnica-Broniszów w m. Gnojnica w km 2+830.ROŚ.6220.17.201610-01-2017 08:3310-01-2017 08:33Urząd Miejski w Ropczycach*******
498/2016Uchwała nr XXVIII/243/16 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Ropczyce.BPN.6721.3.201624-11-2016 11:2924-11-2016 11:29Urząd Miejski w RopczycachUrząd Miejski
499/2016Uchwała nr XXVI/227/16 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie przystąpienia do VI. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ropczyce.BPN.6720.1.201624-11-2016 11:2924-11-2016 11:29Urząd Miejski w RopczycachUrząd Miejski
500/2016Uchwała nr XXIV/223/16 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 10/3/2010 terenu zabudowy usługowej, produkcyjnej, mieszkaniowej oraz komunikacji w Ropczycach.BPN.6721.2.201624-11-2016 11:2924-11-2016 11:29Urząd Miejski w RopczycachUrząd Miejski
z 295