Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 3114
z 312
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
6/2024Zgłoszenie o zmianie w zakresie danych instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne stacji bazowej telefonii komórkowej PRZ3308B przy ul. Swobodnej 9a w Przemyślu, operatora P4 Sp. z o.o.gk.6222.3.202429-02-2024 10:2929-02-2024 10:29Urząd Miejski w PrzemyśluP4 Sp. z o.o.
5/2024Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji recyklingu organicznego” przy ul. Piastowskiej 22 w Przemyślu, na działkach nr 41/1 i 173/1 obręb 211- wersja elektroniczna.GK.6220.9.202307-02-2024 11:4607-02-2024 11:46Urząd Miejski w PrzemyśluZAKŁADY USŁUGOWE "POŁUDNIE" SP. Z O. O. W KRAKOWIE ZAKŁAD MECHANICZNO BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW W PRZEMYŚLU
4/2024Zgłoszenie zamiaru eksploatacji instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę przy ul. Michała Wołodyjowskiego w Przemyślu.GK.6222.2.202407-02-2024 11:2007-02-2024 11:20Urząd Miejski w Przemyślu*******
3/2024Postanowienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie uzgadniające warunki realizacji dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji recyklingu organicznego” przy ul. Piastowskiej 22 w Przemyślu, na działkach nr 41/1 i 173/1 obręb 211.GK.6220.9.202323-01-2024 14:2923-01-2024 14:29Urząd Miejski w PrzemyśluPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
2/2024Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji recyklingu organicznego” przy ul. Piastowskiej 22 w Przemyślu, na działkach nr 41/1 i 173/1 obręb 211GK.6220.9.202312-01-2024 14:2412-01-2024 14:24Urząd Miejski w PrzemyśluZAKŁADY USŁUGOWE "POŁUDNIE" SP. Z O. O. W KRAKOWIE ZAKŁAD MECHANICZNO BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW W PRZEMYŚLU
40/2023Zmiana decyzji zezwalającej na zbieranie i przetwarzanie odpadów.GK.6233.7.202303-01-2024 10:0803-01-2024 10:08Urząd Miejski w PrzemyśluPrezydent Miasta Przemyśla
1/2024Zgłoszenie o zmianie w zakresie danych instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne stacji bazowej telefonii komórkowej PRZ3301A przy ul. Przemysława 33 w Przemyślu, operatora P4 Sp. z o.o.GK.6222.1.202402-01-2024 10:1602-01-2024 10:16Urząd Miejski w PrzemyśluP4 Sp. z o.o.
39/2023Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku handlowo-usługowego połączonego ze stacją diagnostyczną i warsztatem oraz budynku garażowego wraz z infrastrukturą na działkach o nr ewid.: 917/8, 917/2, 1/2, 2/27 w Przemyskiej Strefie Ekonomicznej w Przemyślu”.GK.6220.19.202322-12-2023 08:4222-12-2023 08:42Urząd Miejski w Przemyślu*******
38/2023Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji recyklingu organicznego” przy ul. Piastowskiej 22 w Przemyślu, na działkach nr 41/1 i 173/1 obręb 211GK.6220.9.202321-12-2023 14:4121-12-2023 14:41Urząd Miejski w PrzemyśluZakłady Usługowe "Południe" Sp.zo.o
37/2023Zgłoszenie o zmianie w zakresie danych instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne stacji bazowej telefonii komórkowej PRZ3310B przy ul. Płowieckiej 8 w Przemyślu, operatora P4 Sp. z o.o.GK.6222.26.202317-11-2023 12:4017-11-2023 12:40Urząd Miejski w PrzemyśluP4 Sp. z o.o.
z 312