Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2998
z 300
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
23/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachGK.6220.5.202129-07-2021 13:3329-07-2021 13:33Urząd Miejski w PrzemyśluPKP INTERCITY S.A
22/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachGK.6220.5.202129-07-2021 13:2829-07-2021 13:28Urząd Miejski w PrzemyśluPKP INTERCITY S.A
21/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachGK.6220.5.202129-07-2021 13:2129-07-2021 13:21Urząd Miejski w PrzemyśluPKP INTERCITY S.A
20/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachGK.6220.5.202129-07-2021 13:1629-07-2021 13:16Urząd Miejski w PrzemyśluPKP INTERCITY S.A
8/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachGK.6220.5.202129-07-2021 12:5829-07-2021 12:58Urząd Miejski w PrzemyśluPKP INTERCITY S.A,*******
19/2021Uzupełniona Karta informacyjna przedsięwzięcia pn. „Budowa zaplecza technicznego obsługi pojazdów szynowych oraz budowa budynku nastawni wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą towarzyszącą na bocznicy kolejowej przemyśl Bakończyce" w ramach zadania: „Przebudowa bocznicy kolejowej PKP Intercity S.A. Przemyśl Bakończyce”, na działkach nr: 65/13, 65/22, 65/30, 65/35, 65/38, 65/41, 65/43, 65/44, 65/45, 65/46, 65/47, 65/48, 65/49, 65/50, 65/51, 65/52, 65/54, 660/4, 660/5, 660/6, 660/7, 660/8, 660/9, 660/10, 660/11 660/12, 1053/3, 1055, 1060, 1064/3, 1064/4, 1074/1, 1074/2, 1074/3, 1074/4, 1074/8, 1074/10, 65/26, 65/27, 65/29, 65/31, 65/33, 65/37, 65/40, 65/42, 65/53, 65/55, 654/2, 1053/1, 1053/2, 1062, 1063 obręb 214 przy ul. Nestora w PrzemyśluGK.6220.5.202129-07-2021 12:5829-07-2021 12:58Urząd Miejski w PrzemyśluPKP INTERCITY S.A
18/2021Decyzja zezwalająca na zbieranie odpadówGK.6233.6.202126-07-2021 12:1626-07-2021 12:16Urząd Miejski w PrzemyśluPrezydent Miasta Przemyśla
17/2021Uzupełnienie Raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn.„Budowa wytwórni mas bitumicznych na terenie ELBUD Sp. z o. o. Sp. kom. w Przemyślu przy ul. Sieleckiej 11” na działkach nr 1078/3, 1078/4, 981/1, 982/5 i części działki nr 982/6 obręb 214GK.6220.13.202023-07-2021 13:2523-07-2021 13:25Urząd Miejski w PrzemyśluELBUD Przedsiębiorstwo Prefabrykatów Elektroenergetycznych Sp. z o. o.
16/2021Zgłoszenie o nieistotnej zmianie w zakresie danych instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowiskoGK.6222.6.202115-06-2021 14:1415-06-2021 14:14Urząd Miejski w PrzemyśluP4 Sp. z o.o.,*******
14/2021uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. „Modernizacja przepompowni ścieków „Zasanie” w Przemyślu” na działkach nr 2647/1, 2656, 2658, 2660, 2661/2, 2662, 2884, 2878, 2900 obręb 202 przy ul. Wybrzeże Marszałka Focha, sporządzone na wezwanie Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 24.02.2021 r.GK.6220.3.202115-06-2021 08:4015-06-2021 08:40Urząd Miejski w PrzemyśluPWiK
z 300