Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 898
z 90
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
63/2018Decyzja w sprawie usunięcia drzew - ul. Partyzancka w PabianicachOS.6131.3.55.201809-07-2018 14:0609-07-2018 14:06Urząd Miejski w PabianicachUrząd Miejski w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska
62/2018Wniosek w sprawie usunięcia drzewa - ul. Partyzancka w PabianicachOS.6131.3.55.201809-07-2018 14:0609-07-2018 14:06Urząd Miejski w PabianicachZarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
20/2015Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowych położonych w Pabianicach na wschód od ulicy LutomierskiejUR.6721.6.201529-06-2018 12:3529-06-2018 12:35Urząd Miejski w PabianicachPrezydent Miasta Pabianic
21/2015Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowych położonych w Pabianicach na zachód od ulicy LutomierskieUR.6721.7.201529-06-2018 12:3529-06-2018 12:35Urząd Miejski w PabianicachPrezydent Miasta Pabianic
24/2015Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego sporządzonego na potrzeby obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pabianice wykonana na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowych położonych na wschód od ulicy Lutomierskiej.UR.6721.6.201529-06-2018 12:3529-06-2018 12:35Urząd Miejski w PabianicachINTEKPROJEKT Gabriel Ferliński
25/2015Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego sporządzonego na potrzeby obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pabianice wykonana na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowych położonych na zachód od ulicy Lutomierskiej.UR.6721.7.201529-06-2018 12:3529-06-2018 12:35Urząd Miejski w PabianicachINTEKPROJEKT Gabriel Ferliński
450/2016Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowych położonych w Pabianicach na wschód od ulicy LutomierskiejUR.6721.6.201529-06-2018 12:3429-06-2018 12:34Urząd Miejski w PabianicachINTEKPROJEKT Gabriel Ferliński
451/2016Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowych położonych w Pabianicach na zachód od ulicy LutomierskiejUR.6721.7.201529-06-2018 12:3429-06-2018 12:34Urząd Miejski w PabianicachINTEKPROJEKT Gabriel Ferliński
60/2018Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowych położonych w Pabianicach na wschód od ulicy Lutomierskiej wraz z podsumowaniemUR.6721.6.201529-06-2018 12:3429-06-2018 12:34Urząd Miejski w PabianicachPrezydent Miasta Pabianic
61/2018Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowych położonych w Pabianicach na zachód od ulicy Lutomierskiej wraz z podsumowaniem.UR.6721.7.201529-06-2018 12:3429-06-2018 12:34Urząd Miejski w PabianicachPrezydent Miasta Pabianic
z 90