Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1829
z 183
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
140/2022Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Pabianicach w rejonie ulicy LogistycznejUR-I.6721.8.202205-12-2023 09:3705-12-2023 09:37Urząd Miejski w PabianicachPrezydent Miasta Pabianic
129/2023Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego sporządzonego na potrzeby obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pabianice wykonana na potrzeby: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Pabianicach w rejonie ulicy Logistycznej, sporządzanego na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LIV/543/22 z dnia 26 października 2022 r.UR-I.6721.8.202205-12-2023 09:3705-12-2023 09:37Urząd Miejski w PabianicachINTEKPROJEKT Gabriel Ferliński
128/2023Decyzja w sprawie usunięcia drzew - ul. Partyzancka 66/72 w PabianicachOS.6131.3.192.202304-12-2023 11:0604-12-2023 11:06Urząd Miejski w PabianicachPrezydent Miasta Pabianic
127/2023Wniosek w sprawie usunięcia drzew - ul. Partyzancka 66/72 w PabianicachOS.6131.3.192.202304-12-2023 11:0604-12-2023 11:06Urząd Miejski w PabianicachLumileds Poland S.A.
124/2023Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachOS.6220.8.202322-11-2023 14:4722-11-2023 14:47Urząd Miejski w PabianicachPDC Industrial Center 209 Sp. z o. o.
125/2023Wniosek w sprawie usunięcia drzewa - ul. Partyzancka 16A w PabianicachOS.6131.3.182.202321-11-2023 15:2521-11-2023 15:25Urząd Miejski w Pabianicach*******
126/2023Decyzja w sprawie usunięcia drzewa - ul. Partyzancka 16A w PabianicachOS.6131.3.182.202321-11-2023 15:2521-11-2023 15:25Urząd Miejski w PabianicachPrezydent Miasta Pabianic
123/2023Decyzja w sprawie usunięcia drzewa - ul. Waltera Janke 44 w PabianicachOS.6131.3.183.202313-11-2023 11:3013-11-2023 11:30Urząd Miejski w PabianicachPrezydent Miasta Pabianic
122/2023Wniosek w sprawie usunięcia drzewa - ul. Waltera Janke 44 w PabianicachOS.6131.3.183.202313-11-2023 11:3013-11-2023 11:30Urząd Miejski w PabianicachPabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
121/2023Decyzja w sprawie usunięcia drzewa - ul. Gawrońska 2 w PabianicachOS.6131.3.179.202313-11-2023 11:0613-11-2023 11:06Urząd Miejski w PabianicachPrezydent Miasta Pabianic
z 183