Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1190
z 119
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
10/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego oraz budowie przyzakładowej oczyszczalni ścieków na terenie firmy Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/155, Pabianice20-02-2020 13:0120-02-2020 13:01Urząd Miejski w PabianicachAflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
11/2020Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu hal produkcyjno-magazynowo-usługowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowo-socjalnym, ul. Lutomierska, PabianiceOS.6220.3.201920-02-2020 13:0120-02-2020 13:01Urząd Miejski w PabianicachPrezydent Miasta Pabianic
191/2019Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu hal produkcyjno-magazynowo-usługowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowo-socjalnym, ul. Lutomierska, PabianiceOS.6220.3.201920-02-2020 13:0120-02-2020 13:01Urząd Miejski w PabianicachCommercial Point Sp. z o.o.
14/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu hal produkcyjno-magazynowo-usługowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowo-socjalnym, ul. Lutomierska, Pabianice20-02-2020 13:0120-02-2020 13:01Urząd Miejski w PabianicachCommercial Point Sp. z o.o.
173/2019Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Pabianice położonej na zachód od ulicy Wiejskiej z podsumowaniemUR-I.6721.1.201618-02-2020 14:2718-02-2020 14:27Urząd Miejski w PabianicachPrezydent Miasta Pabianic
272/2016Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. 20 StyczniaUR-I.6721.3.201618-02-2020 14:1118-02-2020 14:11Urząd Miejski w PabianicachPrezydent Miasta Pabianic
471/2016Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego sporządzonego na potrzeby obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pabianice wykonana m.in. na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. 20 StyczniaUR-I.6721.3.201618-02-2020 14:1118-02-2020 14:11Urząd Miejski w PabianicachINTEKPROJEKT Gabriel Ferliński
174/2019Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. 20 StyczniaUR-I.6721.3.201618-02-2020 14:1118-02-2020 14:11Urząd Miejski w PabianicachPracownia TEREN Ewa Krakowska
28/2019Wniosek w sprawie usunięcia drzewa - ul. Cmentarna 5 w PabianicachOS.6131.3.30.201913-02-2020 13:3413-02-2020 13:34Urząd Miejski w PabianicachZakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
29/2019Decyzja w sprawie usunięcia drzew - ul. Cmentarna 5 w PabianicachOS.6131.3.30.201913-02-2020 13:3413-02-2020 13:34Urząd Miejski w PabianicachPrezydent Miasta Pabianic
z 119