Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 552
z 56
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2020Postanowienie uzgadniające realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa zakładu produkcyjnego wypełnień baterii litowo-jonowych na działce nr 1026/17 w miejscowości WykrotyWK.6220.32.2019.OS02-11-2020 09:1702-11-2020 09:17Urząd Miejski w NowogrodźcuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
4/2019Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch hal produkcyjno- magazynowych z zapleczem socjalnym oraz zmianę sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjną na działkach ewidencyjnych nr 1091/17 i 1091/18 w obrębie WykrotyWK.6220.34.2018.OS21-01-2020 11:3021-01-2020 11:30Urząd Miejski w NowogrodźcuBurmistrz Nowogrodźca
5/2019Postanowienie o zawieszeniu postępowania polegającego na budowie dwóch hal produkcyjno- magazynowych z zapleczem socjalnym oraz zmianę sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjną na działkach ewidencyjnych nr 1091/17 i 1091/18 w obrębie WykrotyWK.6220.34.2018.OS21-01-2020 11:3021-01-2020 11:30Urząd Miejski w NowogrodźcuBurmistrz Nowogrodźca
6/2019Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu: „Boerner – fabryka wełny skalnej”WK.6220.4.2019.OS21-01-2020 11:3021-01-2020 11:30Urząd Miejski w NowogrodźcuBurmistrz Nowogrodźca
7/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu: „Boerner – fabryka wełny skalnej”WK.6220.4.2019.OS21-01-2020 11:3021-01-2020 11:30Urząd Miejski w NowogrodźcuBurmistrz Nowogrodźca
8/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa zakładu produkcyjnego wypełnień baterii litowo-jonowych na działce nr 1026/17 w miejscowości WykrotyWK.6220.32.2019.OS21-01-2020 11:3021-01-2020 11:30Urząd Miejski w NowogrodźcuGUOTAI HUARONG POLAND SP. z o.o.
9/2019Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa zakładu produkcyjnego wypełnień baterii litowo-jonowych na działce nr 1026/17 w miejscowości WykrotyWK.6220.32.2019.OS21-01-2020 11:3021-01-2020 11:30Urząd Miejski w NowogrodźcuBurmistrz Nowogrodźca
10/2019Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa zakładu produkcyjnego wypełnień baterii litowo-jonowych na działce nr 1026/17 w miejscowości WykrotyWK.6220.32.2019.OS21-01-2020 11:3021-01-2020 11:30Urząd Miejski w NowogrodźcuGUOTAI HUARONG POLAND SP. z o.o.
2/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na poszerzeniu eksploatacji złoża piaskowców "Maria III" oraz budowie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczychWK.6220.3.2017.OS03-04-2019 12:0203-04-2019 12:02Urząd Miejski w NowogrodźcuBurmistrz Nowogrodźca
3/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu: „Boerner – fabryka wełny skalnej”WK.6220.4.2019.OS03-04-2019 12:0203-04-2019 12:02Urząd Miejski w NowogrodźcuTechnoNICOL - Insulation Sp. z o.o.
z 56