Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 598
z 60
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
5/2023Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Nowogrodziec dla Transport i Usługi Krzysztof BrzuchowskiWK.6233.7.202313-10-2023 10:4513-10-2023 10:45Urząd Miejski w NowogrodźcuBurmistrz Nowogrodźca
4/2023Wniosek Transport i Usługi Krzysztof Brzuchowski o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy NowogrodziecWK.6233.7.202329-08-2023 12:0929-08-2023 12:09Urząd Miejski w NowogrodźcuTransport i Usługi Krzysztof Brzuchowski
15/2022Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW ze stacjami nn/SN, SN/WN oraz infrastrukturą towarzysząca i magazynem energii na działkach nr 1276 i 1320, obręb Wykroty, gmina NowogrodziecWK.6220.37.2022.OS10-08-2023 11:1810-08-2023 11:18Urząd Miejski w NowogrodźcuBurmistrz Nowogrodźca
14/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW ze stacjami nn/SN, SN/WN oraz infrastruktura towarzysząca i magazynem energii na działkach nr 1276 i 1320, obręb Wykroty, gmina NowogrodziecWK.6220.37.2022.OS10-08-2023 11:0910-08-2023 11:09Urząd Miejski w NowogrodźcuElectrum Ventures sp. z o.o.
3/2023Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Gierałtów, gmina NowogrodziecWK.6220.4.2023.OS01-06-2023 12:5301-06-2023 12:53Urząd Miejski w NowogrodźcuHydro-Tech Sp. z.o.o.
13/2022Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie małej elektrowni wodnej „MEW Kierżno" przy istniejącym jazie piętrzącym w km 48+200 rzeki Kwisa.WK.6220.6.2022.OS08-05-2023 11:0508-05-2023 11:05Urząd Miejski w NowogrodźcuBurmistrz Nowogrodźca
12/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie małej elektrowni wodnej „MEW Kierżno" przy istniejącym jazie piętrzącym w km 48+200 rzeki KwisaWK.6220.6.2022.OS08-05-2023 10:5808-05-2023 10:58Urząd Miejski w NowogrodźcuINEX Green Sp. z o.o.
11/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: realizacji produkcji mebli w SEKA INVEST Sp. z o.o. Sp. k. na działkach ewidencyjnych nr: 1025/14, 1025/16, 1025/17, 1025/18, 1025/19, 1025/21, 1025/24, 1025/25, 1025/26 w Wykrotach przy ul. Wyzwolenia, gmina Nowogrodziec, powiat Bolesławiecki, woj. Dolnośląskie.WK.6220.32.2022.OS05-05-2023 12:4105-05-2023 12:41Urząd Miejski w NowogrodźcuSEKA INVEST Sp. z o. o., Sp. k.
10/2022Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia przedsięwzięcia polegającego na: Budowie stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 729/5 – obręb Godzieszów, gmina NowogrodziecWK.6220.15.2022.OS05-05-2023 11:0605-05-2023 11:06Urząd Miejski w NowogrodźcuBurmistrz Nowogrodźca
9/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 729/5 – obręb Godzieszów.WK.6220.15.2022.OS05-05-2023 08:5305-05-2023 08:53Urząd Miejski w NowogrodźcuE-Realty Sp. z o. o.
z 60