Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 604
z 61
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
3/2024Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu produkcji koncentratów w Noelken Sp. z o.o. w Nowogrodźcu przy ul. Chrobrego 29.WK.6220.36.2023.OS07-02-2024 12:5707-02-2024 12:57Urząd Miejski w NowogrodźcuNoelken Sp. z o.o.
2/2024Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Nowogrodziec dla Mudrak Jadwiga Wywóz Nieczystości PłynnychWK.6233.2.202401-02-2024 08:5301-02-2024 08:53Urząd Miejski w NowogrodźcuBurmistrz Nowogrodźca
1/2024Wniosek Mudrak Jadwiga Wywóz Nieczystości Płynnych o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy NowogrodziecWK.6233.2.202430-01-2024 14:2630-01-2024 14:26Urząd Miejski w NowogrodźcuMudrak Jadwiga WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH
8/2023Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 336/3 w obrębie Włodzice Małe, gmina Lwówek Śląski.WK.6220.38.2023.OS29-12-2023 08:2529-12-2023 08:25Urząd Miejski w NowogrodźcuPCWO Energy Projekt Sp. z o.o.
7/2023Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego budowie pawilonu handlowego oraz myjni bezdotykowej wraz z niezbędną infrastrukturą technicznąWK.6220.34.2023.OS15-12-2023 11:2915-12-2023 11:29Urząd Miejski w NowogrodźcuSPS INVEST GROUP Sp. z o.o.
6/2023Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Obsługi Podróżnych wraz z parkingiem dla samochodów ciężarowychWK.6220.29.2023.OS15-12-2023 11:2415-12-2023 11:24Urząd Miejski w NowogrodźcuSPS INVEST GROUP Sp. z o.o.
5/2023Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Nowogrodziec dla Transport i Usługi Krzysztof BrzuchowskiWK.6233.7.202313-10-2023 10:4513-10-2023 10:45Urząd Miejski w NowogrodźcuBurmistrz Nowogrodźca
4/2023Wniosek Transport i Usługi Krzysztof Brzuchowski o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy NowogrodziecWK.6233.7.202329-08-2023 12:0929-08-2023 12:09Urząd Miejski w NowogrodźcuTransport i Usługi Krzysztof Brzuchowski
15/2022Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW ze stacjami nn/SN, SN/WN oraz infrastrukturą towarzysząca i magazynem energii na działkach nr 1276 i 1320, obręb Wykroty, gmina NowogrodziecWK.6220.37.2022.OS10-08-2023 11:1810-08-2023 11:18Urząd Miejski w NowogrodźcuBurmistrz Nowogrodźca
14/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW ze stacjami nn/SN, SN/WN oraz infrastruktura towarzysząca i magazynem energii na działkach nr 1276 i 1320, obręb Wykroty, gmina NowogrodziecWK.6220.37.2022.OS10-08-2023 11:0910-08-2023 11:09Urząd Miejski w NowogrodźcuElectrum Ventures sp. z o.o.
z 61