Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 293
z 30
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
27/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej PV Krasnoleka wraz z magazynami energii i infrastrukturą towarzyszącą, o mocy do 55 MW, na działce nr 3/1 ob. KrasnołękaGKMiOŚ.6220.24.2022.MP30-08-2022 12:3630-08-2022 12:36Urząd Miejski w NowogardziePV Krasnoleka Sp. z o.o.
26/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa instalacji do naziemnego magazynowania gazu płynnego, polegająca na montażu naziemnych zbiorników magazynowych gazu płynnego o pojemności zbiorczej powyżej 10 m3 na działce ew. 100/6, obręb Miętno"GKMiOŚ.6220.23.2022.MP30-08-2022 12:2930-08-2022 12:29Urząd Miejski w NowogardzieLech Kiełbania
25/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, komunikacyjną oraz segmentami biurowo-socjalnymi, na terenie działki nr 309/2 obręb 0031 Olchowo, gmina Nowogard, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskieGKMiOŚ.6220.22.2022.MP18-07-2022 09:5618-07-2022 09:56Urząd Miejski w NowogardziePanattoni Europe Sp. z o.o.
24/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Hala produkcyjna z częścią biurową wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 49/11, ob. Nowogard 4, w m. NowogardGKMiOŚ.6220.20.2022.MP18-07-2022 09:3118-07-2022 09:31Urząd Miejski w NowogardzieKAMATRA Sp. z o.o.
22/2022postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Retencja korytowa - Program Nawodnień Rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach - odbudowa przepustu z piętrzeniem na rzece Struga Trzechelska, odbudowa zastawki na rzece Struga Trzechelska"GKMiOŚ.6220.3.2022.MB30-06-2022 10:0830-06-2022 10:08Urząd Miejski w NowogardzieBurmistrz Nowogardu
21/2022postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Retencja korytowa - Program Nawodnień Rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach - przebudowa zastawki na rzece Dobrzyca w km 8+975"GKMiOŚ.6220.4.2022.MB30-06-2022 09:5930-06-2022 09:59Urząd Miejski w NowogardzieBurmistrz Nowogardu
20/2022Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. wykonaniu rekonstrukcji istniejącej studni nr 1, przeprowadzeniu prac geologicznych umożliwiających określenie parametrów hydrogeologicznych istniejącego otworu studziennego nr 3 wraz z jego uzbrojeniem w urządzenia umożliwiające pobór wód podziemnych oraz ustaleniu nowych zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, zlokalizowanych na terenie działek ew. nr 17/2, 17/4, 17/9 w miejscowości Błotno, gm. Nowogard.GKMiOŚ.6220.7.2022.MB30-06-2022 09:4930-06-2022 09:49Urząd Miejski w NowogardzieBurmistrz Nowogardu
19/2022Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych Wyszomierz 2, 3, 4 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Wyszomierz, gmina NowogardGKMiOŚ.6220.6.2022.MB09-05-2022 12:1909-05-2022 12:19Urząd Miejski w NowogardzieBurmistrz Nowogardu
18/2022Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych Wyszomierz 1 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Wyszomierz, gmina NowogardGKMiOŚ.6220.5.2022.MB09-05-2022 12:1609-05-2022 12:16Urząd Miejski w NowogardzieBurmistrz Nowogardu
17/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu rekonstrukcji istniejącej studni nr 1, przeprowadzeniu prac geologicznych umożliwiających określenie parametrów hydrogeologicznych istniejącego otworu studziennego nr 3 wraz z jego uzbrojeniem w urządzenia umożliwiające pobór wód podziemnych oraz ustaleniu nowych zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, zlokalizowanych na terenie działek nr 17/2, 17/4, 17/9 w miejscowości Błotno, gm. NowogardGKMiOŚ.6220.7.2022.MB05-05-2022 07:5205-05-2022 07:52Urząd Miejski w NowogardziePrzedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o.
z 30