Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 220
z 22
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
3/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do chowu drobiu wraz z infrastrukturą techniczną, w tym wykonanie ujęcia wód podziemnych i posadowienie instalacji do magazynowania gazu, na terenie działek nr 244/5, 244/6, 244/7, 244/8, 244/9, 244/10, obręb ewidencyjny Wierzbięcin, gmina Nowogard, woj. zachodniopomorskieGKMiOŚ.6220.10.2018.MB28-03-2019 09:5328-03-2019 09:53Urząd Miejski w NowogardzieBurmistrz Nowogardu
2/2019decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.,,Przebudowa mostu - rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu - przez rzekę Dobrą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144 w km 6+463 w m. Wierzbięcin".GKMiOŚ.6220.11.2018.MB28-02-2019 10:4328-02-2019 10:43Urząd Miejski w NowogardzieBurmistrz Nowogardu
1/2019decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na montażu czterech zbiorników na gaz płynny oraz na zmianie sposobu ogrzewania kurników ze zmianą rodzaju stosowanego paliwa na terenie Fermy Drobiu S.C. Adrian, Elżbieta, Monika Marach w miejscowości Wołowiec 2B, gmina Nowogard, powiat goleniowski, woj. zachodniopomorskieGKMiOŚ.6220.12.2018.MB28-02-2019 10:3028-02-2019 10:30Urząd Miejski w NowogardzieBurmistrz Nowogardu
33/2018postanowienie o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na montażu czterech zbiorników na gaz płynny oraz na zmianie sposobu ogrzewania kurników ze zmianą rodzaju stosowanego paliwa na terenie fermy drobiu S.C. Adrian, Elżbieta, Monika Marach w miejscowości Wołowiec 2B, gmina Nowogard, powiat goleniowski, woj. zachodniopomorskieGKMiOŚ.6220.12.2018.MB28-02-2019 10:2628-02-2019 10:24Urząd Miejski w NowogardzieBurmistrz Nowogardu
31/2018wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa instalacji do chowu drobiu wraz z infrastrukturą techniczną, w tym wykonanie ujęcia wód podziemnych i posadowienie instalacji do magazynowania gazu, na terenie działek nr 141, 142, 143, 144 obręb ew. Glicko, gm. Nowogard, woj. zachodniopomorskie"GKMiOŚ.6220.13.2018.MB16-11-2018 15:1316-11-2018 15:13Urząd Miejski w NowogardzieEKO EL Lilla Łagodzińska
30/2018postanowienie o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa mostu - rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu - przez rzekę Dobrą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144 w km 6+463 w m. Wierzbięcin"GKMiOŚ.6220.11.2018.MB16-11-2018 15:0416-11-2018 15:04Urząd Miejski w NowogardzieBurmistrz Nowogardu
29/2018decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Adaptacja hal produkcyjno-magazynowych na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, na działkach nr 64/10, 64/11, 64/16 i 65 obręb 4 miasta Nowogard"GKMiOŚ.6220.3.2018.MB16-11-2018 14:4616-11-2018 14:40Urząd Miejski w NowogardzieBurmistrz Nowogardu
10/2018wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachGKMiOŚ.6220.3.2018.MB16-11-2018 14:4622-06-2018 08:56Urząd Miejski w Nowogardzie*******
28/2018wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Montaż czterech zbiorników na gaz płynny praz zmiana sposobu ogrzewania kurników ze zmianą rodzaju stosowanego paliwa na terenie fermy Drobiu S.C. Adrian, Elżbieta, Monika Marach w miejscowości Wołowiec 2B, gmina NowogardGKMiOŚ.6220.12.2018.MB07-11-2018 10:1607-11-2018 10:16Urząd Miejski w NowogardzieFerma Drobiu S.C. Adrian, Elżbieta, Monika Marach
27/2018wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa mostu - rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Dobrą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144 w km 6+463 w m. Wierzbięcin"GKMiOŚ.6220.11.2018.MB07-11-2018 09:5107-11-2018 09:51Urząd Miejski w NowogardzieZachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
z 22