Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 226
z 23
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
9/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji kwatery składowania odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne na terenie Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w SłajsinieGKMiOŚ.6220.3.2019.MB01-07-2019 09:4001-07-2019 09:40Urząd Miejski w NowogardzieCelowy Związek Gmin R-XXI
8/2019Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji biologicznego przetwarzania odpadów w warunkach beztlenowych (fermentacja sucha, ciągła) w ramach Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w miejscowości Słajsino, gm. NowogardGKMiOŚ.6220.1.2018.MB10-06-2019 09:2210-06-2019 09:22Urząd Miejski w NowogardzieAK NOVA
7/2019wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów inne niż niebezpieczne na terenie zakładu Autoneum Poland Sp. z o.o. w NowogardzieGKMiOŚ.6220.1.2019.MB14-05-2019 08:0914-05-2019 08:09Urząd Miejski w NowogardzieAutoneum Poland Sp. z o.o.
6/2019Decyzja o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy brojlerów kurzych na działce nr 133/3, obręb Ostrzyca, gmina NowogardGKMiOŚ.6220.4.2018.MB14-05-2019 08:0114-05-2019 08:01Urząd Miejski w NowogardzieBurmistrz Nowogardu
5/2019Decyzja o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu w Wyszomierzu, na działkach nr 76/2, 78, obręb Wyszomierz, gmina NowogardGKMiOŚ.6220.16.2017-2019.MB14-05-2019 07:5614-05-2019 07:56Urząd Miejski w NowogardzieBurmistrz Nowogardu
4/2019decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu na działce nr 31 [stanowiącej obszar scalenia działek nr 150/8, 151/2, 152/2, 153/2, 154/2, 155], obręb Maszkowo, gmina NowogardGKMiOŚ.6220.14.2017-2019.MB14-05-2019 07:4114-05-2019 07:41Urząd Miejski w NowogardzieBurmistrz Nowogardu
3/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do chowu drobiu wraz z infrastrukturą techniczną, w tym wykonanie ujęcia wód podziemnych i posadowienie instalacji do magazynowania gazu, na terenie działek nr 244/5, 244/6, 244/7, 244/8, 244/9, 244/10, obręb ewidencyjny Wierzbięcin, gmina Nowogard, woj. zachodniopomorskieGKMiOŚ.6220.10.2018.MB28-03-2019 09:5328-03-2019 09:53Urząd Miejski w NowogardzieBurmistrz Nowogardu
2/2019decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.,,Przebudowa mostu - rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu - przez rzekę Dobrą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144 w km 6+463 w m. Wierzbięcin".GKMiOŚ.6220.11.2018.MB28-02-2019 10:4328-02-2019 10:43Urząd Miejski w NowogardzieBurmistrz Nowogardu
1/2019decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na montażu czterech zbiorników na gaz płynny oraz na zmianie sposobu ogrzewania kurników ze zmianą rodzaju stosowanego paliwa na terenie Fermy Drobiu S.C. Adrian, Elżbieta, Monika Marach w miejscowości Wołowiec 2B, gmina Nowogard, powiat goleniowski, woj. zachodniopomorskieGKMiOŚ.6220.12.2018.MB28-02-2019 10:3028-02-2019 10:30Urząd Miejski w NowogardzieBurmistrz Nowogardu
33/2018postanowienie o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na montażu czterech zbiorników na gaz płynny oraz na zmianie sposobu ogrzewania kurników ze zmianą rodzaju stosowanego paliwa na terenie fermy drobiu S.C. Adrian, Elżbieta, Monika Marach w miejscowości Wołowiec 2B, gmina Nowogard, powiat goleniowski, woj. zachodniopomorskieGKMiOŚ.6220.12.2018.MB28-02-2019 10:2628-02-2019 10:24Urząd Miejski w NowogardzieBurmistrz Nowogardu
z 23