Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 241
z 25
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
5/2020decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu na działkach nr 76/2 i 78, obręb Wyszomierz, gmina NowogardGKMiOŚ.6220.16.2017-2020.MB30-03-2020 11:4930-03-2020 11:49Urząd Miejski w NowogardzieBurmistrz Nowogardu
4/2020decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu na dz. nr 133/3 obręb Ostrzyca, gm. NowogardGKMiOŚ.6220.4.2018-2020.MB30-03-2020 11:3330-03-2020 11:33Urząd Miejski w NowogardzieBurmistrz Nowogardu
3/2020wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej PV Krasnołęka o mocy do 4 MW na działce nr 1 obręb Krasnołęka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączemGKMiOŚ.6220.1.2020.MB30-03-2020 10:2630-03-2020 10:26Urząd Miejski w NowogardzieMQ Energy Sp. z o.o.
2/2020Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,owa kwatera składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (rozbudowa o następną kwaterę w Słajsinie)" wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ramach rozbudowy Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie"GKMiOŚ.6220.2.2020.MB15-01-2020 14:4015-01-2020 14:40Urząd Miejski w NowogardzieCelowy Związek Gmin R-XXI
1/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - nowa kwatera składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (rozbudowa o następną kwaterę w Słajsinie)" wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ramach rozbudowy Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w SłajsinieGKMiOŚ.6220.2.2020.MB15-01-2020 14:3815-01-2020 14:38Urząd Miejski w NowogardzieCelowy Związek Gmin R-XXI
19/2019Dycezja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji biologicznego przetwarzania odpadów w warunkach beztlenowych (fermentacja sucha, ciągła) w ramach Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w miejscowości Słajsino, gm. NowogardGKMiOŚ.6220.1.2018.MB08-01-2020 15:0108-01-2020 15:01Urząd Miejski w NowogardzieBurmistrz Nowogardu
17/2019decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 63 (obręb 00024) w miejscowości Brzozowo, gmina Nowogard"GKMiOŚ.6220.5.2019.MB02-12-2019 09:4702-12-2019 09:47Urząd Miejski w NowogardzieBurmistrz Nowogardu
18/2019decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej ,,Nowogard I" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Krasnołęka, gmina NowogardGKMiOŚ.6220.6.2019.MB02-12-2019 09:4602-12-2019 09:46Urząd Miejski w NowogardzieBurmistrz Nowogardu
15/2019postanowienie o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów inne niż niebezpieczne na terenie Zakładu Autoneum Poland Sp. z o.o. w NowogardzieGKMiOŚ.6220.1.2019.MB04-09-2019 11:0904-09-2019 11:09Urząd Miejski w NowogardzieBurmistrz Nowogardu
16/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzania odpadów inne niż niebezpieczne na terenie Zakładu Autoneum Sp. z o.o. w NowogardzieGKMiOŚ.6220.1.2019.MB04-09-2019 11:0904-09-2019 11:09Urząd Miejski w NowogardzieBurmistrz Nowogardu
z 25