Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 211
z 22
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
21/2018wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ,,Budowa farmy fotowoltaicznej Wyszomierz II B o mocy wytwórczej do 1 MW realizowanej we wschodniej części działki o nr ew. 138 obręb 0033 Wyszomierz w miejscowości Wyszomierz (woj. zachodniopomorskie, pow. goleniowski)"GKMiOŚ.6220.8.2018.MB12-10-2018 08:1312-10-2018 08:13Urząd Miejski w NowogardzieEcowolt 10 sp. z o.o.
18/2018wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ,,Budowa instalacji do chowu drobiu wraz z infrastrukturą techniczną, w tym wykonanie ujęcia wód podziemnych i posadowienie instalacji do magazynowania gazu, na terenie działek nr 244/5, 244/6, 244/7, 244/8, 244/9, 244/10, obręb ewidencyjny Wierzbięcin, gmina Nowogard, województwo zachodniopomorskie"GKMiOŚ.6220.10.2018.MB12-10-2018 08:1312-10-2018 08:13Urząd Miejski w NowogardzieEKO EL Lilla Łagodzińska
23/2018raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko ,,Budowa instalacji do chowu drobiu wraz z infrastrukturą techniczną, w tym wykonanie ujęcia wód podziemnych i posadowienie instalacji do magazynowania gazu, na terenie działek nr 244/5, 244/6, 244/7, 244/8, 244/9, 244/10, obręb ewidencyjny Wierzbięcin, gmina Nowogard, województwo zachodniopomorskie"GKMiOŚ.6220.10.2018.MB12-10-2018 08:1212-10-2018 08:12Urząd Miejski w NowogardzieEKO EL Lilla Łagodzińska
25/2018postanowienie o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej Wyszomierz IIIB o mocy wytwórczej do 1 MW realizowanej w południowej części działek o nr ew. 39/2 i 41 obręb 033 Wyszomierz w miejscowości Wyszomierz wraz z niezbędną infrastrukturą"GKMiOŚ.6220.9.2018.MB12-10-2018 08:1212-10-2018 08:12Urząd Miejski w NowogardzieBurmistrz Nowogardu
26/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa instalacji do chowu drobiu wraz z infrastrukturą techniczną, w tym wykonanie ujęcia wód podziemnych i posadowienie instalacji do magazynowania gazu, na terenie działek nr 65 i 66, obręb ew. Maszkowo, gm. Nowogard, woj. zachodniopom."GKMiOŚ.6220.10.2018.MB12-10-2018 08:1212-10-2018 08:12Urząd Miejski w NowogardzieBurmistrz Nowogardu
24/2018postanowienie o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej Wyszomierz IIB o mocy wytwórczej do 1 MW realizowanej we wschodniej części działki nr ew: 138 obręb 0033 Wyszomierz w miejscowości Wyszomierz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"GKMiOŚ.6220.8.2018.MB21-09-2018 09:4621-09-2018 09:46Urząd Miejski w NowogardzieBurmistrz Nowogardu
20/2018wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Budowa instalacji do chowu drobiu wraz z infrastrukturą techniczną, w tym wykonanie ujęcia wód podziemnych i posadowienie instalacji do magazynowania gazu, na terenie działek nr 65 i 66, obręb ew. Maszkowo, gm. Nowogard, woj. zachodniopomorskieGKMiOŚ.6220.7.2018.MB12-09-2018 08:4512-09-2018 08:45Urząd Miejski w NowogardzieEKO EL Lilla Łagodzińska
22/2018raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko ,,Budowa instalacji do chowu drobiu wraz z infrastrukturą techniczną, w tym wykonanie ujęcia wód podziemnych i posadowienie instalacji do magazynowania gazu, na terenie działek nr 65 i 66, ob. ew. Maszkowo, gm. Nowogard, woj. zachodniopom."GKMiOŚ,6220.7.2018.MB12-09-2018 08:4212-09-2018 08:42Urząd Miejski w NowogardzieEKO EL Lilla Łagodzińska
14/2018wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachGKMiOŚ.6220.5.2018.MB11-09-2018 15:0411-09-2018 15:04Urząd Miejski w Nowogardzie*******
15/2018postanowienie o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowiskoGKMiOŚ.6220.5.2018.MB11-09-2018 15:0411-09-2018 15:04Urząd Miejski w NowogardzieBurmistrz Nowogardu
z 22