Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 216
z 22
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
31/2018wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa instalacji do chowu drobiu wraz z infrastrukturą techniczną, w tym wykonanie ujęcia wód podziemnych i posadowienie instalacji do magazynowania gazu, na terenie działek nr 141, 142, 143, 144 obręb ew. Glicko, gm. Nowogard, woj. zachodniopomorskie"GKMiOŚ.6220.13.2018.MB16-11-2018 15:1316-11-2018 15:13Urząd Miejski w NowogardzieEKO EL Lilla Łagodzińska
30/2018postanowienie o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa mostu - rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu - przez rzekę Dobrą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144 w km 6+463 w m. Wierzbięcin"GKMiOŚ.6220.11.2018.MB16-11-2018 15:0416-11-2018 15:04Urząd Miejski w NowogardzieBurmistrz Nowogardu
29/2018decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Adaptacja hal produkcyjno-magazynowych na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, na działkach nr 64/10, 64/11, 64/16 i 65 obręb 4 miasta Nowogard"GKMiOŚ.6220.3.2018.MB16-11-2018 14:4616-11-2018 14:40Urząd Miejski w NowogardzieBurmistrz Nowogardu
10/2018wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachGKMiOŚ.6220.3.2018.MB16-11-2018 14:4622-06-2018 08:56Urząd Miejski w Nowogardzie*******
28/2018wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Montaż czterech zbiorników na gaz płynny praz zmiana sposobu ogrzewania kurników ze zmianą rodzaju stosowanego paliwa na terenie fermy Drobiu S.C. Adrian, Elżbieta, Monika Marach w miejscowości Wołowiec 2B, gmina NowogardGKMiOŚ.6220.12.2018.MB07-11-2018 10:1607-11-2018 10:16Urząd Miejski w NowogardzieFerma Drobiu S.C. Adrian, Elżbieta, Monika Marach
27/2018wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa mostu - rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Dobrą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144 w km 6+463 w m. Wierzbięcin"GKMiOŚ.6220.11.2018.MB07-11-2018 09:5107-11-2018 09:51Urząd Miejski w NowogardzieZachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
23/2018raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko ,,Budowa instalacji do chowu drobiu wraz z infrastrukturą techniczną, w tym wykonanie ujęcia wód podziemnych i posadowienie instalacji do magazynowania gazu, na terenie działek nr 244/5, 244/6, 244/7, 244/8, 244/9, 244/10, obręb ewidencyjny Wierzbięcin, gmina Nowogard, województwo zachodniopomorskie"GKMiOŚ.6220.10.2018.MB07-11-2018 09:1612-10-2018 08:12Urząd Miejski w NowogardzieEKO EL Lilla Łagodzińska
18/2018wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ,,Budowa instalacji do chowu drobiu wraz z infrastrukturą techniczną, w tym wykonanie ujęcia wód podziemnych i posadowienie instalacji do magazynowania gazu, na terenie działek nr 244/5, 244/6, 244/7, 244/8, 244/9, 244/10, obręb ewidencyjny Wierzbięcin, gmina Nowogard, województwo zachodniopomorskie"GKMiOŚ.6220.10.2018.MB07-11-2018 09:1612-10-2018 08:13Urząd Miejski w NowogardzieEKO EL Lilla Łagodzińska
21/2018wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ,,Budowa farmy fotowoltaicznej Wyszomierz II B o mocy wytwórczej do 1 MW realizowanej we wschodniej części działki o nr ew. 138 obręb 0033 Wyszomierz w miejscowości Wyszomierz (woj. zachodniopomorskie, pow. goleniowski)"GKMiOŚ.6220.8.2018.MB12-10-2018 08:1312-10-2018 08:13Urząd Miejski w NowogardzieEcowolt 10 sp. z o.o.
25/2018postanowienie o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej Wyszomierz IIIB o mocy wytwórczej do 1 MW realizowanej w południowej części działek o nr ew. 39/2 i 41 obręb 033 Wyszomierz w miejscowości Wyszomierz wraz z niezbędną infrastrukturą"GKMiOŚ.6220.9.2018.MB12-10-2018 08:1212-10-2018 08:12Urząd Miejski w NowogardzieBurmistrz Nowogardu
z 22