Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 238
z 24
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2/2020Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,owa kwatera składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (rozbudowa o następną kwaterę w Słajsinie)" wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ramach rozbudowy Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie"GKMiOŚ.6220.2.2020.MB15-01-2020 14:4015-01-2020 14:40Urząd Miejski w NowogardzieCelowy Związek Gmin R-XXI
1/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - nowa kwatera składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (rozbudowa o następną kwaterę w Słajsinie)" wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ramach rozbudowy Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w SłajsinieGKMiOŚ.6220.2.2020.MB15-01-2020 14:3815-01-2020 14:38Urząd Miejski w NowogardzieCelowy Związek Gmin R-XXI
19/2019Dycezja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji biologicznego przetwarzania odpadów w warunkach beztlenowych (fermentacja sucha, ciągła) w ramach Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w miejscowości Słajsino, gm. NowogardGKMiOŚ.6220.1.2018.MB08-01-2020 15:0108-01-2020 15:01Urząd Miejski w NowogardzieBurmistrz Nowogardu
17/2019decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 63 (obręb 00024) w miejscowości Brzozowo, gmina Nowogard"GKMiOŚ.6220.5.2019.MB02-12-2019 09:4702-12-2019 09:47Urząd Miejski w NowogardzieBurmistrz Nowogardu
18/2019decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej ,,Nowogard I" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Krasnołęka, gmina NowogardGKMiOŚ.6220.6.2019.MB02-12-2019 09:4602-12-2019 09:46Urząd Miejski w NowogardzieBurmistrz Nowogardu
15/2019postanowienie o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów inne niż niebezpieczne na terenie Zakładu Autoneum Poland Sp. z o.o. w NowogardzieGKMiOŚ.6220.1.2019.MB04-09-2019 11:0904-09-2019 11:09Urząd Miejski w NowogardzieBurmistrz Nowogardu
16/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzania odpadów inne niż niebezpieczne na terenie Zakładu Autoneum Sp. z o.o. w NowogardzieGKMiOŚ.6220.1.2019.MB04-09-2019 11:0904-09-2019 11:09Urząd Miejski w NowogardzieBurmistrz Nowogardu
14/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej Nowogard I o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu m. Krasnołęka, gmina Nowogard, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie"GKMiOŚ.6220.6.2019.MB04-09-2019 10:4804-09-2019 10:48Urząd Miejski w NowogardzieEnergy Solar 31 Sp. z o.o.,Energy Solar 31 Sp. z o.o.
13/2019wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 63 (obręb 00024) w m. Brzozowo, Gmina Nowogard"GKMiOŚ.6220.5.2019.MB04-09-2019 10:4204-09-2019 10:42Urząd Miejski w NowogardzieElektrownia PV 41 Sp. z o.o.
12/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW na nieruchomości gruntowej położonej w m. Błotno, gm. Nowogard, na działce o nr ew. 344, ob. ew. Błotno"GKMiOŚ.6220.4.2019.MB04-09-2019 10:2904-09-2019 10:29Urząd Miejski w NowogardzieELQ PV 2 Sp. z o.o.
z 24