Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 233
z 24
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
15/2019postanowienie o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów inne niż niebezpieczne na terenie Zakładu Autoneum Poland Sp. z o.o. w NowogardzieGKMiOŚ.6220.1.2019.MB04-09-2019 11:0904-09-2019 11:09Urząd Miejski w NowogardzieBurmistrz Nowogardu
16/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzania odpadów inne niż niebezpieczne na terenie Zakładu Autoneum Sp. z o.o. w NowogardzieGKMiOŚ.6220.1.2019.MB04-09-2019 11:0904-09-2019 11:09Urząd Miejski w NowogardzieBurmistrz Nowogardu
14/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej Nowogard I o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu m. Krasnołęka, gmina Nowogard, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie"GKMiOŚ.6220.6.2019.MB04-09-2019 10:4804-09-2019 10:48Urząd Miejski w NowogardzieEnergy Solar 31 Sp. z o.o.,Energy Solar 31 Sp. z o.o.
13/2019wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 63 (obręb 00024) w m. Brzozowo, Gmina Nowogard"GKMiOŚ.6220.5.2019.MB04-09-2019 10:4204-09-2019 10:42Urząd Miejski w NowogardzieElektrownia PV 41 Sp. z o.o.
12/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW na nieruchomości gruntowej położonej w m. Błotno, gm. Nowogard, na działce o nr ew. 344, ob. ew. Błotno"GKMiOŚ.6220.4.2019.MB04-09-2019 10:2904-09-2019 10:29Urząd Miejski w NowogardzieELQ PV 2 Sp. z o.o.
11/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie"GKMiOŚ.6220.3.2019.MB.604-09-2019 10:1804-09-2019 10:18Urząd Miejski w NowogardzieBurmistrz Nowogardu
10/2019postanowienie o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w SłajsinieGKMiOŚ.6220.3.2019.MB.404-09-2019 10:1404-09-2019 10:14Urząd Miejski w NowogardzieBurmistrz Nowogardu
9/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji kwatery składowania odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne na terenie Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w SłajsinieGKMiOŚ.6220.3.2019.MB01-07-2019 09:4001-07-2019 09:40Urząd Miejski w NowogardzieCelowy Związek Gmin R-XXI
8/2019Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji biologicznego przetwarzania odpadów w warunkach beztlenowych (fermentacja sucha, ciągła) w ramach Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w miejscowości Słajsino, gm. NowogardGKMiOŚ.6220.1.2018.MB10-06-2019 09:2210-06-2019 09:22Urząd Miejski w NowogardzieAK NOVA
7/2019wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów inne niż niebezpieczne na terenie zakładu Autoneum Poland Sp. z o.o. w NowogardzieGKMiOŚ.6220.1.2019.MB14-05-2019 08:0914-05-2019 08:09Urząd Miejski w NowogardzieAutoneum Poland Sp. z o.o.
z 24