Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 48
z 5
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
46/2022Postanowienie w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - budowa farmy fotowoltaicznej PV Góra o mocy do 100 MWROŚ.6220.9.202210-08-2022 13:3410-08-2022 13:34Urząd Miejski w NiemodlinieBurmistrz Niemodlina
45/2022Karta informacyjna przedsięwzięcia - budowa do 3 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 128 z k.m. 5 obręb RoszkowiceROŚ.6220.10.202210-08-2022 13:2810-08-2022 13:28Urząd Miejski w Niemodlinie*******
43/2022Karta informacyjna przedsięwzięcia - budowa farmy fotowoltaicznej PV Góra o mocy do 100 MW realizowanej w granicach działek w obrębie Góra (woj. opolskie, gm. Niemodlin) wraz z niezbędną infrastrukturą technicznąROŚ.6220.9.202210-08-2022 13:0510-08-2022 13:05Urząd Miejski w NiemodlinieProSilence Krzysztof Kręciproch
42/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - rozbudowa elektrowni fotowoltaicznej na gruntach miejscowości Magnuszowice o 3,3 MWROŚ.6220.11.202209-08-2022 10:4109-08-2022 10:41Urząd Miejski w NiemodlinieMEB Technical Sp. z o. o.
41/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa do 3 farm fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą w RoszkowicachROŚ.6220.10.202202-08-2022 13:4702-08-2022 13:47Urząd Miejski w NiemodliniePVE 280 Sp. z o. o.
40/2022Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Farma fotowoltaiczna Niemodlin III” w GościejowicachROŚ.6220.7.202215-07-2022 09:5615-07-2022 09:56Urząd Miejski w NiemodlinieEnergy Solar 30 Sp. z o. o.
39/2022Decyzja zmieniająca decyzję Burmistrza Niemodlina nr ROŚ.6220.11.2021 z dnia 18.08.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Remont drogi powiatowej nr 1508 O na odcinku Szydłowiec Śląski – MagnuszowiceROŚ.6220.6.202208-07-2022 12:4208-07-2022 12:42Urząd Miejski w NiemodlinieZarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
38/2022Karta informacyjna przedsięwzięcia - budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą w GórzeROŚ.6220.9.202208-07-2022 12:3408-07-2022 12:34Urząd Miejski w NiemodlinieProSilence Krzysztof Kręciproch
37/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą w GórzeROŚ.6220.9.202207-07-2022 13:2807-07-2022 13:28Urząd Miejski w NiemodlinieOX2 Green Sp. z o. o.
36/2022Decyzja na usunięcie drzewa - Niemodlin.ROŚ.6131.103.202215-06-2022 10:0015-06-2022 10:00Urząd Miejski w NiemodlinieBurmistrz Niemodlina
z 5