Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 203
z 21
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
3/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachWK.6220.6.201909-04-2019 12:4909-04-2019 12:49Urząd Miejski w Miejskiej GórceJaszczak
2/2019D E C Y Z J A o ś r o d o w i s k o w y c h u w a r u n k o w a n i a c hWK.6220.7.201818-03-2019 12:3218-03-2019 12:32Urząd Miejski w Miejskiej Górce
6/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachWK.6220.4.201812-02-2019 13:1312-02-2019 13:13Urząd Miejski w Miejskiej Górce
12/2018Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniachWK.6220.7.201829-01-2019 13:5429-01-2019 13:54Urząd Miejski w Miejskiej Górce*******
1/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachWK.6220.1.201929-01-2019 13:5429-01-2019 13:54Urząd Miejski w Miejskiej GórceStefan Weglarz
9/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachWK.6220.6.201829-01-2019 13:4829-01-2019 13:48Urząd Miejski w Miejskiej GórceMarcin Ignasiak
10/2018PostanowienieWK.6220.6.201829-01-2019 13:4729-01-2019 13:47Urząd Miejski w Miejskiej GórceBurmistrz Miejskiej Górki
11/2018DecyzjaWK.6220.6.201829-01-2019 13:4729-01-2019 13:47Urząd Miejski w Miejskiej GórceBurmistrz Miejskiej Górki
8/2018DecyzjaWK.6220.4.201829-01-2019 13:3829-01-2019 13:38Urząd Miejski w Miejskiej GórceBurmistrz Miejskiej Górki
7/2018PostanowienieWK.6220.4.201829-01-2019 13:3729-01-2019 13:37Urząd Miejski w Miejskiej GórceBurmistrz Miejskiej Górki
z 21