Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1690
z 169
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
24/2019postanowienie w sprawie uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia - wykonanie ujęcia wód podziemnych na działce nr 177/8 obręb PasiekaRDOŚ-Gd-WOO.4221.57.2018.IB.618-04-2019 11:4918-04-2019 11:49Urząd Miejski w MiastkuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
21/2019postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia ooś i ustalenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia "Budowa 2 kurników na terenie istniejącej fermy drobiu w Pasiece na dz. nr 407/8 obręb Pasieka gmina MiastkoWRG.6220.6.2017.JG.1916-04-2019 12:0716-04-2019 12:07Urząd Miejski w Miastku*******
22/2019postanowienie o zawieszeniu postępowania WRG.6220.6.2017.JG do czasu dostarczenia raportuWRG.6220.6.2017.JG.2016-04-2019 12:0716-04-2019 12:07Urząd Miejski w Miastku*******
23/2019wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Kopalnia kruszywa naturalnego - piasku Miłocice na dz.nr 41/1 i 41/2 obręb Miłocice gmina MiastkoWRG.6220.8.2019.JG16-04-2019 12:0716-04-2019 12:07Urząd Miejski w MiastkuGRANIT IP Piotr Machalski
20/2019wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia (...) Biały Bór - MiastkoWRG.6220.7.2019.MR12-04-2019 11:2912-04-2019 11:29Urząd Miejski w MiastkuG.EN.GAZ ENERGIA Sp. z o.o
18/2019postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia ooś i ustalenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ziemnych, otwartych zbiorników na terenie Zakładu Gamawind w miejscowości Piaszczyna, gm. Miastko, powiat bytowski, województwo pomorskie” na działce ewidencyjnej numer 21/54 obręb PiaszczynaWRG.6220.9.2018.JG.1102-04-2019 08:5302-04-2019 08:53Urząd Miejski w Miastku*******
19/2019postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia ooś i ustalenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ziemnych, otwartych zbiorników na terenie Zakładu Gamawind w miejscowości Piaszczyna, gm. Miastko, powiat bytowski, województwo pomorskie” na działce ewidencyjnej numer 21/54 obręb PiaszczynaWRG.6220.9.2018.JG.1202-04-2019 08:5302-04-2019 08:53Urząd Miejski w Miastku*******
17/2019postanowienie o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia„Budowa ziemnych, otwartych zbiorników na terenie Zakładu Gamawind w miejscowości Piaszczyna, Gm. Miastko, powiat bytowski, województwo pomorskie” na działce ewidencyjnej numer 21/54 obręb PiaszczynaRDOŚ-Gd-WOO.4220.324.2018.ASP/MR.301-04-2019 15:0101-04-2019 15:01Urząd Miejski w MiastkuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
16/2019wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia Budowa elektroni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz.nr 110 i 111 w m-ci MiłociceWRG.6220.6.2019.JG25-03-2019 10:3425-03-2019 10:34Urząd Miejski w MiastkuElektrownia PV 32 Sp. z o.o
15/2019postanowienie o ustaleniu zakresu raportu dla przedsięwzięcia Budowa 2 kurników drobiarskich na terenie istniejącej fermy drobiu w Pasiece (dz.nr 407/8)DROŚ-S.720.4.2019/EL20-03-2019 11:1220-03-2019 11:12Urząd Miejski w Miastku*******
z 169