Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 470
z 47
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
54/2021Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskoOŚRiEG.6220.18.202018-06-2021 13:2718-06-2021 13:27Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskimeko-Bydgoszcz
56/2021Postanowienie podjęcie zawieszonego postępowaniaOŚRiEG.6220.18.202018-06-2021 13:2718-06-2021 13:27Urząd Miejski w Kowalewie PomorskimBurmistrz Kowalewo Pomorskie
4/2021Opinie przed wydaniem decyzjiOŚRiEG.6220.18.202018-06-2021 13:2718-06-2021 13:27Urząd Miejski w Kowalewie PomorskimDyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu PGW Wody Polskie
1/2021Opinie przed wydaniem decyzjiOŚRiEG.6220.18.202018-06-2021 13:2718-06-2021 13:27Urząd Miejski w Kowalewie PomorskimPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu
3/2021Opinie przed wydaniem decyzjiOŚRiEG.6220.18.202018-06-2021 13:2718-06-2021 13:27Urząd Miejski w Kowalewie PomorskimRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
125/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachOŚRiEG.6220.18.202018-06-2021 13:2718-06-2021 13:27Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim*******
126/2020Karta Informacyjna PrzedsięwzięciaOŚRiEG.6220.18.202018-06-2021 13:2718-06-2021 13:27Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim*******
24/2021Postanowienie zawieszające postępowanieOŚRiEG.6220.18.202018-06-2021 13:2718-06-2021 13:27Urząd Miejski w Kowalewie PomorskimBurmistrz Kowalewo Pomorskie
10/2021Postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoOŚRiEG.6220.18.202018-06-2021 13:2718-06-2021 13:27Urząd Miejski w Kowalewie PomorskimBurmistrz Kowalewo Pomorskie
81/2021Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w BydgoszczyOŚRiEG.6220.18.202018-06-2021 13:2718-06-2021 13:27Urząd Miejski w Kowalewie PomorskimRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
z 47