Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 96
z 10
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
5/2022Pozwolenie na budowę - Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 6 i 7 wraz z garażami podziemnymi i urządzeniami budowlanymi oraz drogą wewnętrzną, przy ul. Franciszkańskiej - działki nr 816/2 i 816/4, obręb 0011 w Koszalinie.A-I-8.6740.50.2022.AT09-05-2022 14:2209-05-2022 14:22Urząd Miejski w KoszaliniePrezydent Miasta Koszalina
4/2022decyzja - zmiana pozwolenia na budowęA-I-5.6740.411.2021.KŻ30-03-2022 09:1930-03-2022 09:19Urząd Miejski w KoszalinieUrząd Miejski
3/2022OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KOSZALINA o podjęciu uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennegoA-II-1.6722.1.2021.AJ24-03-2022 08:2224-03-2022 08:22Urząd Miejski w KoszaliniePrezydent Miasta Koszalina
2/2022OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KOSZALINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Osiedla im. Melchiora Wańkowicza” w Koszalinie wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoA-II-1.6722.2.2020.Aj07-03-2022 13:0707-03-2022 13:07Urząd Miejski w KoszaliniePrezydent Miasta Koszalina
1/2022wniosek o zmianę pozwolenia na budowęA-I-5.6740.411.2021.KŻ18-01-2022 14:1718-01-2022 14:17Urząd Miejski w KoszaliniePanattoni Europe Sp. z o.o.
13/2021decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach6220.2.2021.RG21-12-2021 13:3821-12-2021 13:38Urząd Miejski w KoszaliniePrezydent Miasta Koszalina
12/2021decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach6220.1.2021.RG21-12-2021 13:0721-12-2021 13:07Urząd Miejski w KoszaliniePrezydent Miasta Koszalina
20/2020decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach6220.24.2020.RG21-12-2021 12:0121-12-2021 12:01Urząd Miejski w KoszaliniePrezydent Miasta Koszalina
19/2020decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach6220.23.2020.RG21-12-2021 11:5221-12-2021 11:52Urząd Miejski w KoszaliniePrezydent Miasta Koszalina
18/2020decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach6220.22.2020.RG21-12-2021 11:5021-12-2021 11:50Urząd Miejski w KoszaliniePrezydent Miasta Koszalina
z 10