Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 62
z 7
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2020miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu „Władysława IV – Śniadeckich – Bukowa” w Koszalinie, przyjęty Uchwałą Nr XVI/307/2020 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 17 kwietnia 2020 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 14 maja 2020 r. poz. 2296)A.2.6722.1.2018.AJ03-06-2020 09:2703-06-2020 09:27Urząd Miejski w KoszaliniePrezydent Miasta Koszalina
27/2019projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Władysława IV - Śniadeckich - Bukowa" w KoszalinieA.6722.1.2018.AJ05-12-2019 11:2705-12-2019 11:27Urząd Miejski w KoszaliniePrezydent Miasta Koszalina
26/2019Pozwolenie na budowęPrezydent Miasta Koszalina02-12-2019 11:2402-12-2019 11:24Urząd Miejski w Koszalinie
20/2019wniosek o zmianę pozwolenia na budowęA-I-8.6740.204.2018.AT28-11-2019 13:5130-08-2019 13:09Urząd Miejski w Koszalinie
25/2019Wniosek o pozwolenie na budowęJames Windowa Sp. z o.o.28-11-2019 13:4928-11-2019 13:49Urząd Miejski w Koszalinie
3/2016Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości- PM Transport Danuta Mycio.BGO-3.6233.3.2014.KS27-11-2019 13:0827-11-2019 13:08Urząd Miejski w KoszaliniePM Transport Danuta Mycio
4/2016Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości- Chem Mix Ewa Beata Dziub, Olesno.BGO-3.6233.1.2013.KS27-11-2019 13:0827-11-2019 13:08Urząd Miejski w KoszaliniePrezydent Miasta Koszalina
5/2016Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości- MPGKiM Sp. z o.o. Sławno.BGO-3.6233.21.2014.KS27-11-2019 13:0827-11-2019 13:08Urząd Miejski w KoszaliniePrezydent Miasta Koszalina
6/2016Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości- Aqua-Expres inż. Ryszard Milczarek.BGO-3.6233.22.2014.KS27-11-2019 13:0827-11-2019 13:08Urząd Miejski w KoszalinieAqua-Expres inż. Ryszard Milczarek
7/2016Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości- Aqua-Expres inż. Ryszard Milczarek.BGO-3.6233.24.2014.KS27-11-2019 13:0827-11-2019 13:08Urząd Miejski w KoszalinieAqua-Expres inż. Ryszard Milczarek
z 7