Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2706
z 271
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
20/2019OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORONOWA o przyjęciu przez Radę Miejską w Koronowie dnia 11 lutego 2019 r. uchwały Nr V/42/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tryszczyn nad Brdą II” dla terenu położonego w Tryszczynie, gm. Koronowo.IPP-PP.6722.1.3.201812-02-2019 14:5112-02-2019 14:51Urząd Miejski w KoronowieBurmistrz Koronowa
19/2019Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa na działce nr ewid. 77/49, obręb ewid. Koronowo.RGOŚK.6131.4.201924-01-2019 08:5424-01-2019 08:54Urząd Miejski w KoronowieMonika Dąbrowska
18/2019Wniosek w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa na działce nr ewid. 77/49, obręb ewid. Koronowo.RGOŚK.6131.4.201924-01-2019 08:5324-01-2019 08:53Urząd Miejski w Koronowie*******
449/2018Wniosek w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa na działce nr ewid. 181/108, obręb ewid. Koronowo.RGOŚK.6131.255.201824-01-2019 08:4024-01-2019 08:40Urząd Miejski w Koronowie*******
17/2019Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa na działce nr ewid. 181/108, obręb ewid. Koronowo.RGOŚK.6131.255.201824-01-2019 08:4024-01-2019 08:40Urząd Miejski w KoronowieMonika Dąbrowska
448/2018Wniosek w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa na działce nr ewid. 2085, obręb ewid. Koronowo.RGOŚK.6131.260.201824-01-2019 08:0724-01-2019 08:07Urząd Miejski w Koronowie*******
16/2019Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa na działce nr ewid. 2085, obręb ewid. Koronowo.RGOŚK.6131.260.201824-01-2019 08:0724-01-2019 08:07Urząd Miejski w KoronowieMonika Dąbrowska
15/2019Decyzja w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzew rosnących na terenie ogrodu działkowego nr 136, ROD "LIPKUSZ", dz. ewid. 2/4, obręb ewid. KoronowoRGOŚK.6131.261.201824-01-2019 08:0224-01-2019 08:02Urząd Miejski w KoronowieMonika Dąbrowska
14/2019Wniosek w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzew rosnących na terenie ogrodu działkowego nr 136, ROD "LIPKUSZ", dz. ewid. 2/4, obręb ewid. KoronowoRGOŚK.6131.261.201824-01-2019 08:0224-01-2019 08:02Urząd Miejski w Koronowie*******
447/2018Wniosek w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr ewid. 143/12, obręb ewid. Samociążek.RGOŚK.6131.249.201823-01-2019 15:1923-01-2019 15:19Urząd Miejski w KoronowieENEA Operator Sp. z o.o.
z 271