Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 12
z 2
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2/2016Postanowienie o odwieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pod nazwą „Zmiana sposobu użytkowania istniejącej chlewni poprzez powiększenie obsady do 84 DJP, dz. ew. 308/2 obręb Nowiec, Nowa Karczma, gmina Dzierzgoń, pow. sztumski, woj. pomorskie”OŚiR.6220.9.201403-03-2016 08:3803-03-2016 08:38Urząd Miejski w DzierzgoniuBurmistrz Dzierzgonia
1/2016Postanowienie o wydaniu postanowienia w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia oraz obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pod nazwą „Budowa Parku Wiatrowego Kalwa – zespołu 8 elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną”OŚiR.6220.3.201403-03-2016 08:2603-03-2016 08:26Urząd Miejski w DzierzgoniuBurmistrz Dzierzgonia
1/2015Obwieszczenie Burmistrza Dzierzgonia o odstąpieniu od sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowiskoOŚiR.611.1.201323-12-2015 12:3523-12-2015 12:35Urząd Miejski w DzierzgoniuBurmistrz Dzierzgonia
3/2015Obwieszczenie Burmistrza Dzierzgonia w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa obory wolnostojącej na działce ewidencyjnej nr 118/6 obręb Morany do 78 DJP, gmina Dzierzgoń, pow. sztumski, woj. pomorskie"OŚiR.6220.3.201523-12-2015 12:3523-12-2015 12:35Urząd Miejski w DzierzgoniuBurmistrz Dzierzgonia
2/2015Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie obory Wolnostojącej na działce Ewidencyjnej nr 118/6 obręb Morany do 78 DJP, gmina Dzierzgoń, pow. sztumski, woj. pomorskie".OŚiR.6220.3.201523-12-2015 12:3523-12-2015 12:35Urząd Miejski w Dzierzgoniu*******
5/2015Postanowienie o nienakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji do hodowli węgorzy i przetwórstwa węgorzy o zdolności produkcyjnej 50 ton/rok wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach 170/3 i 170/4 obręb Minięta, gmina Dzierzgoń, pow. sztumski, woj. pomorskie”OŚiR.6220.6.201523-12-2015 12:3523-12-2015 12:35Urząd Miejski w DzierzgoniuBurmistrz Dzierzgonia
4/2015Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji do hodowli węgorzy i przetwórstwa węgorzy o zdolności produkcyjnej 50 ton/rok wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach 170/3 i 170/4 obręb Minięta, gmina Dzierzgoń, pow. sztumski, woj. pomorskie”OŚiR.6220.6.201523-12-2015 12:3523-12-2015 12:35Urząd Miejski w Dzierzgoniu*******
6/2015Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Kontynuacja wydobycia kruszyw naturalnego ze złoża ANKAMATY na części dz. nr 70/1 obręb Poliksy, pow. sztumski, woj. pomorskie”OŚiR.6220.4.201523-12-2015 12:3523-12-2015 12:35Urząd Miejski w DzierzgoniuPrzedsiębiorstwo Budowlane PREFBUD Sp. z o.o. w likwidacji
7/2015Wniosek wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pod nazwą „Uruchomienie wydobycia piasku ze złoża POLIKSY I na części dz. nr 70/12 obręb Poliksy, pow. sztumski, woj. pomorskie”OŚiR.6220.5.201523-12-2015 12:3523-12-2015 12:35Urząd Miejski w DzierzgoniuPREFBUD-S Przemysław Waliński
8/2015Postanowienie o podjęciu postępowania administracyjnego w w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Parku Wiatrowego Kalwa – zespołu 8 elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną”OŚiR.6220.3.201423-12-2015 12:3523-12-2015 12:35Urząd Miejski w DzierzgoniuBurmistrz Dzierzgonia
z 2