Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1256
z 126
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
8/2022pismo – odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego fragment al. Jana Pawła II wraz z obszarem przyległym od ul. Koszalińskiej do ul. Szczecińskiej w Człuchowie (Uchwała Nr LII.367.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 2014-11-12), do którego zmiany przystąpiono Uchwałą Nr XXXVI.305.2021 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Średniej w CzłuchowieZNS.480.03.2022.EZ15-09-2022 09:4215-09-2022 09:42Urząd Miejski w CzłuchowiePaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czluchowie
9/2022pismo – odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego fragment al. Jana Pawła II wraz z obszarem przyległym od ul. Koszalińskiej do ul. Szczecińskiej w Człuchowie (Uchwała Nr LII.367.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 2014-11-12), do którego zmiany przystąpiono Uchwałą Nr XXXVI.305.2021 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Średniej w CzłuchowieRDOŚ-Gd-WZP.410.3.1.2022.MP.115-09-2022 09:4215-09-2022 09:42Urząd Miejski w CzłuchowieRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
10/2022Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Średniej w Człuchowie15-09-2022 09:4215-09-2022 09:42Urząd Miejski w CzłuchowiePLANISFERA Biuro Planowania Przestrzennego Łukasz Piskurewicz
7/2022Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Plantowej obejmującego Jezioro Urzędowe w CzłuchowieZNS.480.01.2022.EZ23-06-2022 10:4823-06-2022 10:48Urząd Miejski w CzłuchowiePaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czluchowie
6/2022Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Plantowej obejmującego Jezioro Urzędowe w CzłuchowieRDOŚ-Gd-WZP.410.3.2.2022.MP.123-06-2022 10:4823-06-2022 10:48Urząd Miejski w CzłuchowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
5/2022Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Plantowej obejmującego Jezioro Urzędowe w Człuchowienie dotyczy23-06-2022 10:4823-06-2022 10:48Urząd Miejski w CzłuchowiePLANISFERA Biuro Planowania Przestrzennego Łukasz Piskurewicz
4/2022Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Plantowej obejmującego Jezioro Urzędowe w CzłuchowiePiOŚ.6721.1.2021.IK23-06-2022 10:4823-06-2022 10:48Urząd Miejski w CzłuchowiePLANISFERA Biuro Planowania Przestrzennego Łukasz Piskurewicz
3/2022pismo – uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Plantowej obejmującego Jezioro Urzędowe w CzłuchowieSE.XI.480.09.2021.EZ23-06-2022 10:4823-06-2022 10:48Urząd Miejski w CzłuchowiePaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czluchowie
2/2022pismo – uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Plantowej obejmującego Jezioro Urzędowe w CzłuchowieRDOŚ-Gd-WZP.411.3.6.2021MP.123-06-2022 10:4823-06-2022 10:48Urząd Miejski w CzłuchowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
1/2022Opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Plantowej obejmującego Jezioro Urzędowe w Człuchowienie dotyczy23-06-2022 10:4823-06-2022 10:48Urząd Miejski w CzłuchowiePLANISFERA Biuro Planowania Przestrzennego Łukasz Piskurewicz
z 126