Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 3638
z 364
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2/2018Decyzja odmawiająca usunięcie drzewROD.6131.3.201824-08-2018 10:5824-08-2018 10:58Urząd Miejski w BieczuBurmistrz Biecza
4/2018Decyzja zezwalająca na usuniecie drzewROD.6131.15.201824-08-2018 10:5824-08-2018 10:58Urząd Miejski w BieczuBurmistrz Biecza
1/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewROD.6131.3.201824-08-2018 10:5824-08-2018 10:58Urząd Miejski w BieczuZarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
3/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewROD.6131.15.201824-08-2018 10:5824-08-2018 10:58Urząd Miejski w BieczuPowiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach
6/2018Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewROD.6131. 17.201824-08-2018 10:5624-08-2018 10:56Urząd Miejski w BieczuBurmistrz Biecza
8/2018Decyzja zezwalająca na usuniecie drzewROD.6131.19.201824-08-2018 10:5624-08-2018 10:56Urząd Miejski w BieczuBurmistrz Biecza
5/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewROD.6131.17.201824-08-2018 10:5524-08-2018 10:55Urząd Miejski w Bieczu*******
7/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewROD.6131.19.201824-08-2018 10:5524-08-2018 10:55Urząd Miejski w BieczuPowiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach
10/2018Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą "Prowadzenie odzysku popiołów w węźle betoniarskim przy ul. Tumidajskiego 9 w Bieczu przez Stelmach Sp. z o.o. Sp.k"ROD.6220.6.201724-08-2018 10:5424-08-2018 10:54Urząd Miejski w BieczuBurmistrz Biecza
11/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa hali produkcyjnej EKO PLUS+ na terenie Spółdzielni Metalowo-Odlewniczej OGNIWO.ROD.6220.2.201824-08-2018 10:5424-08-2018 10:54Urząd Miejski w BieczuSpółdzielnia Metalowo-Odlewnicza"OGNIWO"
z 364