Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 24681
z 2469
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
487/2022Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowyDUA-VIII.6730.181.202225-11-2022 10:0825-11-2022 10:08Urząd Miejski w BiałymstokuPrezydent Miasta Białegsotoku
469/2022Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadówDOŚ-I.6221.12.202221-11-2022 11:1021-11-2022 11:10Urząd Miejski w BiałymstokuSpółdzielnia SNB w Białymstoku
470/2022Decyzja - pozwolenie na wytwarzanie odpadówDOŚ-I.6221.12.202221-11-2022 11:1021-11-2022 11:10Urząd Miejski w BiałymstokuPrezydent Miasta Białegostoku
467/2022Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadówDOS-I.6221.14.202221-11-2022 11:0521-11-2022 11:05Urząd Miejski w BiałymstokuJAZON sp. z o.o.
468/2022Decyzja - pozwolenie na wytwarzanie odpadówDOŚ-I.6221.14.202221-11-2022 11:0521-11-2022 11:05Urząd Miejski w BiałymstokuPrezydent Miasta Białegostoku
464/2022Decyzja o pozwoleniu na budowęDUA-X.6740.1.241.202218-11-2022 13:2818-11-2022 13:28Urząd Miejski w BiałymstokuPrezydent Miasta Białegostoku
445/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej magistralnej oraz rozbiórce istniejącej sieci wodociągowej magistralnej w rejonie ul. Towarowej w Białymstoku, na działce o nr ewid. gr: 1660/128 – obręb 18 (Pieczurki).DOŚ-II.6220.45.202217-11-2022 12:5017-11-2022 12:50Urząd Miejski w BiałymstokuPiasta 17 Sp. z o.o. sp. k.
447/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do kruszenia gruzu budowlnego i innych instalacji do zbierania odpadów budowlanych i ich przetwarzania w zbudowanej instalacji, na nieruchomości położonej w Białymstoku, przy ul. Przędzalnianej, na części działki o nr ewid. gr: 369/1, 369/2 – obręb 1 (Bacieczki).DOŚ-II.6220.55.202217-11-2022 12:5017-11-2022 12:50Urząd Miejski w Białymstoku*******
449/2022Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięci apolegającego na: budowie budynku magazynowo – biurowego wraz z wewnętrzną i zewnętrzną doziemną instalacją gazową, siecią wod.-kan. z hydrantami zewnętrznymi, doziemną instalacją kanalizacji deszczowej, doziemną instalacją elektroenergetyczną, instalacją oświetlenia terenu oraz z obiektami towarzyszącymi: portiernią, podziemnym zbiornikiem i pompownią wody p. poż., podziemnym zbiornikiem retencyjnym, miejscami postojowymi (82 mp) oraz zagospodarowaniem terenu na nieruchomości położonej w Białymstoku, przy ul. płk. Czesława Hake, na działce o nr ewid. gr.: 1/36 (obręb 22 Krywlany).DOŚ-II.6220.65.202217-11-2022 12:5017-11-2022 12:50Urząd Miejski w BiałymstokuESPIR s.c.
406/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwórstwa runa leśnego z częścią produkcyjną, magazynową, biurową, socjalną, wiatami składowymi, parkingami naziemnymi, murami oporowymi, przepustem na rowie melioracyjnym, zbiornikami retencyjnymi wody deszczowej oraz towarzyszącym zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid gr. 788/18 obręb 21 – (Dojlidy) przy ul. Jacka Kuronia, prof. Andrzeja Kalicińskiego i Franciszka Karpińskiego w Białymstoku.DOŚ-II.6220.63.202214-11-2022 12:3214-11-2022 12:32Urząd Miejski w BiałymstokuPrzedsięboirstwo Handlu Zagranicznego "KASOL" J.A.Kazberuk
z 2469