Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 6775
z 678
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
37/2017decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachBTO.6220.12.2017.KM15-01-2018 13:4515-01-2018 13:45Urząd Miejski w AndrychowieBurmistrz Andrychowa
36/2017Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoBTO.6220.12.2017.KM15-01-2018 13:4515-01-2018 13:45Urząd Miejski w AndrychowieBurmistrz Andrychowa
19/2017Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachBTO.6220.12.2017.KM15-01-2018 13:4515-01-2018 13:45Urząd Miejski w AndrychowieStanpol Sp. z o.o.
38/2017Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoBTO.6220.18.2017.MS15-01-2018 13:4515-01-2018 13:45Urząd Miejski w AndrychowieBurmistrz Andrychowa
35/2017Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachBTO.6220.18.2017.MS15-01-2018 13:4515-01-2018 13:45Urząd Miejski w AndrychowieZarząd Województwa Małoposkiego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
859/2016wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanichBTO.6220.13.2016.MS05-12-2017 08:5205-12-2017 08:52Urząd Miejski w Andrychowie
13/2017Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoBTO.6220.13.2016.MS05-12-2017 08:5205-12-2017 08:52Urząd Miejski w AndrychowieBurmistrz Andrychowa
14/2017decyzja o środowiskowych uwarunkowanichBTO.6220.13.2016.MS05-12-2017 08:5205-12-2017 08:52Urząd Miejski w AndrychowieBurmistrz Andrychowa
16/2017decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachBTO.6220.6.2017.MS05-12-2017 08:5205-12-2017 08:52Urząd Miejski w AndrychowieBurmistrz Andrychowa
15/2017Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoBTO.6220.6.2017.MS05-12-2017 08:5205-12-2017 08:52Urząd Miejski w AndrychowieBurmistrz Andrychowa
z 678