Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 228
z 23
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
8/2017Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia : „ROZBUDOWA/PRZEBUDOWA DW 973 BORUSOWA-TARNÓW”RG.2020.7.201731-08-2017 14:1631-08-2017 14:16Urząd Miejski w ŻabnieBurmistrz Żabna
10/2017Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsiewzięcia polegającego na:"ROZBUDOWA/PRZEBUDOBUDOWA DW 973 BORUSOWA-TARNÓW: Zadanie nr 1 - Przebudowa/rozbudowa DW nr 973 na odc. Tarnów-Żabno; Zadanie 2 - Przebudowa/rozbudowa DW nr 973 na odc. Borusowa-Żabno"RG.6220.7.201731-08-2017 14:1631-08-2017 14:16Urząd Miejski w ŻabnieBurmistrz Żabna
6/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"ROZBUDOWA/PRZEBUDOBUDOWA DW 973 BORUSOWA-TARNÓW: Zadanie nr 1 - Przebudowa/rozbudowa DW nr 973 na odc. Tarnów-Żabno; Zadanie 2 - Przebudowa/rozbudowa DW nr 973 na odc. Borusowa-Żabno"RG.6220.7.201731-08-2017 14:1631-08-2017 14:16Urząd Miejski w ŻabnieZarząd Województwa Małopolskiego, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
7/2017Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia: „ROZBUDOWA/PRZEBUDOWA DW 973 BORUSOWA-TARNÓW”RG.6220.7.201731-08-2017 14:1631-08-2017 14:16Urząd Miejski w ŻabnieBurmistrz Żabna
9/2017Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego :"ROZBUDOWA/PRZEBUDOBUDOWA DW 973 BORUSOWA-TARNÓW: Zadanie nr 1 - Przebudowa/rozbudowa DW nr 973 na odc. Tarnów-Żabno; Zadanie 2 - Przebudowa/rozbudowa DW nr 973 na odc. Borusowa-Żabno"RG.6220.7.201731-08-2017 14:1631-08-2017 14:16Urząd Miejski w ŻabnieBurmistrz Żabna
5/2017Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewzięcia polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie przetwarzania odpadów w formie odzysku, poprzez zagospodarowanie odpadów o następujących kodach 170504, 170101, 170102 wykorzystywanych przy wykonywaniu robót rekultywacyjnych w Podlesiu DębowymRG.6220.1.201710-04-2017 14:4410-04-2017 14:44Urząd Miejski w ŻabnieBurmistrz Żabna
4/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie przetwarzania odpadów w formie odzysku, poprzez zagospodarowanie odpadów o następujących kodach 170504, 170101, 170102 wykorzystywanych przy wykonywaniu robót rekultywacyjnych w Podlesiu DębowymRG.6220.1.201710-04-2017 14:4410-04-2017 14:44Urząd Miejski w ŻabnieMLEKSPOL Sp. z o.o.
3/2017Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową istniejącego budynku magazynowo - gospodarczego na budynek przeznaczony do tłoczenia olejów spożywczych na zimno wraz z rozlewnią olejów"RG.6220.16.201630-03-2017 15:5730-03-2017 15:57Urząd Miejski w ŻabnieBurmistrz Żabna
1/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową istniejącego budynku magazynowo - gospodarczego na budynek przeznaczony do tłoczenia olejów spożywczych na zimno wraz z rozlewnią olejów"RG.6220.16.201630-03-2017 15:5730-03-2017 15:57Urząd Miejski w Żabnie*******
2/2017Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięciaWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową istniejącego budynku magazynowo - gospodarczego na budynek przeznaczony do tłoczenia olejów spożywczych na zimno wraz z rozlewnią olejów"RG.6220.16.201630-03-2017 15:5730-03-2017 15:57Urząd Miejski w ŻabnieBurmistrz Żabna
z 23