Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2105
z 211
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
51/2018decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachPPSOŚ.6220.7.2018.BM31-12-2018 12:5331-12-2018 12:53Urząd Miejski w Śremie*******
16/2018postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływaniaPPSOŚ.6220.7.2018.BM31-12-2018 12:5331-12-2018 12:53Urząd Miejski w Śremie*******
15/2018wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachPPSOŚ.6220.7.2018.BM31-12-2018 12:5331-12-2018 12:53Urząd Miejski w ŚremieBP Europe SE Oddział w Polsce
50/2018decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachPPSOŚ.6220.21.2018.BM31-12-2018 12:5131-12-2018 12:51Urząd Miejski w Śremie*******
44/2018odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoPPSOŚ.6220.21.2018.BM31-12-2018 12:5131-12-2018 12:51Urząd Miejski w Śremie*******
31/2018wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanichPPSOŚ.6220.21.2018.BM31-12-2018 12:5031-12-2018 12:50Urząd Miejski w Śremie"TRANSAL" Grażyna Kaczmarek
49/2018decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachPPSOŚ.6220.24.2018.BM31-12-2018 12:4931-12-2018 12:49Urząd Miejski w Śremie*******
45/2018odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoPPSOŚ.6220.24.2018.BM31-12-2018 12:4831-12-2018 12:48Urząd Miejski w Śremie*******
43/2018wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachPPSOŚ.6220.24.2018.BM31-12-2018 12:4831-12-2018 12:48Urząd Miejski w Śremie*******
30/2017Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany "Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Śrem"PPSOŚ.621.4.2017.BKA21-12-2018 13:3821-12-2018 13:38Urząd Miejski w ŚremieBurmistrz Śremu
z 211