Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 784
z 79
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2023Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu dla przedsięwzięcia niepolegająca na:„budowie 4 kurników kur niosek o łącznej obsadzie 734 880 szt. (2939,52 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi na terenie fermy drobiu w miejscowości Wioska, gmina Rakoniewice”GG.6220.9.2021.KK17-05-2023 14:2717-05-2023 14:27Urząd Miejski Gminy RakoniewiceSamorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu
11/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach + KIPGG.6220.8.2022.KK13-07-2022 11:3713-07-2022 11:37Urząd Miejski Gminy RakoniewiceOlejnik Energy Sp. z o.o. ,
12/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach + KIPGG.6220.9.2022.KK13-07-2022 11:3713-07-2022 11:37Urząd Miejski Gminy RakoniewiceOlejnik Energy Sp. z o.o. ,
13/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach + KIPGG.6220.10.2022.KK13-07-2022 11:3713-07-2022 11:37Urząd Miejski Gminy RakoniewiceIKO Kompania Drobiarska
10/2022Decyzja zezwalająca na usuniecie drzewPO-WN.5146.13273.1.202129-06-2022 09:5029-06-2022 09:50Urząd Miejski Gminy RakoniewiceWielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków
6/2022Decyzja zezwalająca na usuniecie drzewGG.6131.29.2022.JF01-06-2022 14:2701-06-2022 14:27Urząd Miejski Gminy RakoniewiceBurmistrz Rakoniewic
7/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach + KIPGG.6220.4.2022.KK01-06-2022 14:2701-06-2022 14:27Urząd Miejski Gminy RakoniewiceEKO Wielkopolska Sp. z o.o.
8/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach + KIPGG.6220.6.2022.KK01-06-2022 14:2701-06-2022 14:27Urząd Miejski Gminy RakoniewiceEKOINVEST
9/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach + KIPGG.6220.7.2022.KK01-06-2022 14:2701-06-2022 14:27Urząd Miejski Gminy RakoniewiceOlejnik Energy Sp. z o.o. ,
3/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachGG.6220.1.2022.KK18-03-2022 11:1318-03-2022 11:13Urząd Miejski Gminy RakoniewiceDS FOOD Poland sp. z o.o.,
z 79