Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 809
z 81
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
12/2023Wykonanie urządzenia wodnego; studni głębinowej nr 1C wykonanej z wykorzystaniem otworu hydrogeologicznego, odwierconego na działce nr 60, obręb ewidencyjny nr 300504_5.0015 Rakoniewice Wieś, wchodzącej w skład ujęcia komunalnego w m. Rakoniewice Wieś, o głębokości ostatecznej 94,0 m. Studnia nr 1C ujmować będzie wody podziemne z utworów czwartorzędowychGG.6220.10.2023.KK14-09-2023 09:4414-09-2023 09:44Urząd Miejski Gminy RakoniewiceZakład Usług Komunalnych
11/2023Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachGG.6220.12.2021.KK17-08-2023 12:5917-08-2023 12:59Urząd Miejski Gminy RakoniewiceBurmistrz Rakoniewic
14/2022Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachGG.6220.10.2022.KK03-07-2023 15:1203-07-2023 15:12Urząd Miejski Gminy RakoniewiceBurmistrz Rakoniewic
15/2022Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachGG.6220.9.2022.KK03-07-2023 15:1203-07-2023 15:12Urząd Miejski Gminy RakoniewiceBurmistrz Rakoniewic
2/2023Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachGG.6220.8.2022.KK03-07-2023 15:1203-07-2023 15:12Urząd Miejski Gminy RakoniewiceBurmistrz Rakoniewic
16/2022Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachGG.6220.7.2022.KK03-07-2023 15:1203-07-2023 15:12Urząd Miejski Gminy RakoniewiceBurmistrz Rakoniewic
17/2022Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachGG.6220.6.2022.KK03-07-2023 15:1203-07-2023 15:12Urząd Miejski Gminy RakoniewiceEKOINVEST
5/2022Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachGG.6220.3.2022.KK03-07-2023 15:1203-07-2023 15:12Urząd Miejski Gminy RakoniewiceBurmistrz Rakoniewic
19/2022Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachGG.6220.1.2022.KK03-07-2023 15:1203-07-2023 15:12Urząd Miejski Gminy RakoniewiceBurmistrz Rakoniewic
18/2022Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachGG.6220.4.2022.KK03-07-2023 15:1203-07-2023 15:12Urząd Miejski Gminy RakoniewiceBurmistrz Rakoniewic
z 81