Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 182
z 19
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2/2020Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Łąkowej, Gdańskiej, Obwodowej i Ceynowy.UA.6721.1.1.2019.KS06-03-2020 11:0106-03-2020 11:01Urząd Miasta w RedzieBURMISTRZ MIASTA REDY
31/2019Wniosek o pozwolenie na usunięcie 4 brzóz brodawkowatych z terenu działki nr 1270/2, obr. Reda 2, przy ul. Puckiej 10bZK.6131.124.2019.EG16-01-2020 13:3116-01-2020 13:31Urząd Miasta w RedzieJerzy Durys
32/2019Zezwolenie na usunięcie 4 brzóz brodawkowatych z terenu działki nr 1270/2, obr. Reda 2, przy ul. Puckiej 10bZK.6131.124.2019.EG16-01-2020 13:3116-01-2020 13:31Urząd Miasta w RedzieBURMISTRZ MIASTA REDY
30/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie świerka z terenu działki nr 1255/6, przy ul. Widokowej 2 i 4 w RedzieZK.6131.109.2019.EG16-01-2020 11:3116-01-2020 11:31Urząd Miasta w RedzieWspólnota Mieszkaniowa Widokowa
1/2020Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Gdańskiej i Hieronima DerdowskiegoUA.6721.1.6.2019.JW15-01-2020 12:4315-01-2020 12:43Urząd Miasta w RedzieBURMISTRZ MIASTA REDY
29/2019Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obszarów na terenie miasta Redy - rejon ul. Gdańskiej, Jana III Sobieskiego i Leśnej w RedzieUA.6721.1.5.2019.JW15-01-2020 12:3815-01-2020 12:38Urząd Miasta w RedzieBURMISTRZ MIASTA REDY
28/2019Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obszarów na terenie miasta Redy - rejon ul. Harcerskiej, Długiej i Alei LipowejUA.6721.1.4.2019.KK15-01-2020 12:3415-01-2020 12:34Urząd Miasta w RedzieBURMISTRZ MIASTA REDY
27/2019Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. 12 Marca w RedzieUA.6721.1.3.2019.KS15-01-2020 09:3215-01-2020 09:32Urząd Miasta w RedzieBURMISTRZ MIASTA REDY
26/2019Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Pucką a Parkiem Miejskim w RedzieUA.6721.1.2.2019.KK15-01-2020 09:2415-01-2020 09:24Urząd Miasta w RedzieBURMISTRZ MIASTA REDY
25/2019Zezwolenie na usunięcie topoli z terenu działki nr 435/3 obr. Reda 1 przy ul. Gdańskiej w Redzie.ZK.6131.119.2019.EG14-01-2020 12:1014-01-2020 12:10Urząd Miasta w RedzieBURMISTRZ MIASTA REDY
z 19