Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 202
z 21
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
22/2020Wniosek o zezwolenie na usunięcie 19 drzew z terenu należącego do Spółdzielni mieszkaniowej "Reda", przy ul. Szkolnej 20, Św. Wojciecha 26, Brzechwy 1, Fenikowskiego 3 i Norwida 22 i 47 w Redzie.ZK.6131.80.2020.EG30-09-2020 08:3930-09-2020 08:39Urząd Miasta w RedzieSpółdzielnia Mieszkaniowa "Reda"
21/2020Zezwolenie na usunięcie 23 drzew z terenu działki nr 435/18 obr. Reda 1, wzdłuż torów kolejowych.ZK.6131.61.2020.EG09-09-2020 11:1809-09-2020 11:18Urząd Miasta w RedzieBURMISTRZ MIASTA REDY
20/2020Brak zezwolenia na usunięcie 1 świerka z terenu działki nr 1275 obr. Reda 1, przy ul. Łąkowej 19 w RedzieZK.6131.32.2020.EG09-09-2020 10:5809-09-2020 10:58Urząd Miasta w RedzieBURMISTRZ MIASTA REDY
18/2020Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w obszarze jednostki "D", położonej pomiędzy terenami kolejowymi, a granicą administracyjną z gminą Wejherowo, dla obszaru w rejonie ul. Objazdowej w RedzieUA.6721.1.1.2020.JW04-09-2020 09:3604-09-2020 09:36Urząd Miasta w RedzieBURMISTRZ MIASTA REDY
19/2020Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego u zbiegu ulic Puckiej i Spółdzielczej w Redzie wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoUA.6721.1.5.2018.KS04-09-2020 09:3604-09-2020 09:36Urząd Miasta w RedzieBURMISTRZ MIASTA REDY
17/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcia 1 drzewa z terenu działki nr 644/8 obr. Reda 01, przy ul. Norwida w Redzie.ZK.6131.110.2020.EG31-08-2020 11:5831-08-2020 11:58Urząd Miasta w RedzieMiejskie Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo Komunalne "KOKSIK" Sp. z o. o.
15/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 klonu pospolitego z terenu działki nr 35 obr. Reda 5, przy Alei Lipowej.ZK.6131.92.2020.EG10-08-2020 12:0710-08-2020 12:07Urząd Miasta w RedzieGmina Miasto Reda
16/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 świerka kłującego z terenu działki nr 429/5 obr. Reda 2, przy ul. Kazimierskiej 11.ZK.6131.93.2020.EG10-08-2020 12:0710-08-2020 12:07Urząd Miasta w RedzieGmina Miasto Reda
14/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 13 drzew z terenu działki nr 435/18 obr. Reda 1, wzdłuż torów kolejowych.ZK.6131.61.2020.EG05-08-2020 11:0405-08-2020 11:04Urząd Miasta w RedziePKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Gdyni
13/2020Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 świerka z terenu działki nr 1275 obr. Reda 1, przy ul. Łąkowej 19 w RedzieZK.6131.32.2020.EG29-07-2020 13:0329-07-2020 13:03Urząd Miasta w RedzieSpółdzielnia Mieszkaniowa w Redzie
z 21