Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 158
z 16
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
10/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zakupie maszyn i urządzeń i modernizacji zakładu produkcyjnego Baltic United Andrzej Trylski Sp. K.ZK.6220.5.2019.EG18-09-2019 11:0418-09-2019 11:04Urząd Miasta w RedzieBaltic United Andrzej Trylski Sp. K.
9/2019Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Redy na lata 2019-2022 z perspektywą do na lata 2023-2026”, uzgodnione z RDOŚ w Gdańsku i PPWIS w GdańskuZK.602.1.2019.JF29-08-2019 18:0829-08-2019 18:08Urząd Miasta w RedzieBURMISTRZ MIASTA REDY
6/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w strefie kontrolowanej dla gazociągu średniego ciśnienia DN150 w pasie drogowym ul. Gdańskiej w Wejherowie.ZK.6131.79.2019.EG27-08-2019 13:3527-08-2019 13:35Urząd Miasta w RedziePolska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., Gazownia w Rumi
8/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew na działkach ewidencyjnych nr 1269 przy ul. Orzeszkowej 1, 1040/32 przy ul. Konopnickiej 27 i 1270/1 przy ul. Konopnickiej 33 w Wejherowie.ZK.6131.91.2019.EG27-08-2019 13:3527-08-2019 13:35Urząd Miasta w RedzieWejherowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
7/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów na działkach ewidencyjnych nr 713/15, 713/16 i 713/17 przy ul. Obwodowej w Wejherowie.ZK.6131.85.2019.EG27-08-2019 13:3527-08-2019 13:35Urząd Miasta w RedzieEDS Retail Park 4 Sp. z o. o.
5/2019Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Rekowskiej w RedzieUA.6721.1.3.64.2017.JA07-06-2019 09:5407-06-2019 09:54Urząd Miasta w RedzieBURMISTRZ MIASTA REDY
4/2019Projekt "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Redy na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026”ZK.602.1.2019.JF31-05-2019 11:2531-05-2019 11:25Urząd Miasta w RedzieBURMISTRZ MIASTA REDY
3/2019Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Redzie dla fragmentu ul. Wejherowskiej wraz z przyległym do niego obszaremUA.6721.1.2.55.201829-05-2019 13:4129-05-2019 13:41Urząd Miasta w RedzieBURMISTRZ MIASTA REDY
2/2019Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Łąkowej, Gdańskiej, Obwodowej i CeynowyUA.6721.1.1.5.2019.JA01-04-2019 08:5201-04-2019 08:52Urząd Miasta w RedzieBURMISTRZ MIASTA REDY
1/2019Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ul. OsadniczejUA.6721.1.6.6.201816-01-2019 10:2716-01-2019 10:27Urząd Miasta w RedzieBURMISTRZ MIASTA REDY
z 16