Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 289
z 29
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
15/2021Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 1) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Pucką a Parkiem Miejskim w Redzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Harcerskiej, Długiej i Alei Lipowej w Redzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.UA.6721.1.2.2019.KK, UA.6721.1.4.2019.KK30-09-2022 11:5530-09-2022 11:55Urząd Miasta w RedzieBURMISTRZ MIASTA REDY
16/2021Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Polnej w Redzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.UA.6721.1.3.2018.JA30-09-2022 11:5530-09-2022 11:55Urząd Miasta w RedzieBURMISTRZ MIASTA REDY
23/2021Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w obszarze jednostki "D", położonej pomiędzy terenami kolejowymi, a granicą administracyjną z gminą Wejherowo, dla obszaru w rejonie ul. Objazdowej w RedzieUA.6721.1.1.2020.JW30-09-2022 11:5530-09-2022 11:55Urząd Miasta w RedzieBURMISTRZ MIASTA REDY
42/2021Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy rzeką Redą i Kanałem Mrzezino w RedzieUA.6721.1.6.2021.KG30-09-2022 11:5430-09-2022 11:54Urząd Miasta w RedzieBURMISTRZ MIASTA REDY
2/2022Ogłoszenie Burmistrza Miasta Redy o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentów: 1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy dla obszaru położonego w rejonie ulicy Kazimierskiej i Obwodowej tj. dla działki o numerze ewidencyjnym 905, 2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Miejskiego Parku Rodzinnego w RedzieUA.6721.1.4.2021.HS, UA.6721.1.5.2021.HS30-09-2022 11:5330-09-2022 11:53Urząd Miasta w RedzieBURMISTRZ MIASTA REDY
6/2022Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ul. Cechową, Gdańską, Gniewowską i linią kolejową w Redzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzanego na podstawie uchwały nr XXVII/285/2020 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 17 grudnia 2020 r.UA.6721.1.1.2021.KK30-09-2022 11:5330-09-2022 11:53Urząd Miasta w RedzieBURMISTRZ MIASTA REDY
7/2022Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Kazimierskiej i Obwodowej tj. dla działki o numerze ewidencyjnym 905, obr. 2 w RedzieUA.6721.1.4.2021.HS30-09-2022 11:5330-09-2022 11:53Urząd Miasta w RedzieBURMISTRZ MIASTA REDY
8/2022Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ul. Cechową, Gdańską, Gniewowską i linią kolejową w Redzie rozwiązaniami.UA.6721.1.1.2021.KK30-09-2022 11:5330-09-2022 11:53Urząd Miasta w RedzieBURMISTRZ MIASTA REDY
9/2022Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Obwodowej i Rolniczej w RedzieUA.6721.1.1.2022.MN30-09-2022 11:5330-09-2022 11:53Urząd Miasta w RedzieBURMISTRZ MIASTA REDY
10/2022Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Miejskiego Parku Rodzinnego w RedzieUA.6721.1.5.2021.HS30-09-2022 11:5330-09-2022 11:53Urząd Miasta w RedzieBURMISTRZ MIASTA REDY
z 29