Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 310
z 31
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
14/2023Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przyjęciu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kazimierskiej w RedzieUA.6721.1.4.2018.JA23-05-2023 08:1123-05-2023 08:11Urząd Miasta w RedzieBURMISTRZ MIASTA REDY
13/2023Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Zbieranie odpadów niebezpiecznych na terenie działki 1305/7, obr. 01 Reda", złożony przez Zakład Usługowo - Handlowy MAXMED Marcin Murzyn.ZK.6220.2.2023.EG15-05-2023 14:5815-05-2023 14:58Urząd Miasta w RedzieZakład Usługowo-Handlowy MAXMED Marcin Murzyn
12/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie świerka pospolitego z terenu działki nr 837/7 obręb Reda 1 rosnącego na terenie ROD im. Płk. St. Dąbka przy ul. Obwodowej w Redzie.ZK.6131.16.2023.EG04-05-2023 12:5404-05-2023 12:54Urząd Miasta w Redzie*******
11/2023Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Bosmańskiej w RedzieUA.6721.1.4.2023.ML21-04-2023 15:0121-04-2023 15:01Urząd Miasta w RedzieBURMISTRZ MIASTA REDY
10/2023Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu południowo-wschodniej części jednostki „C”, na wschód od ulicy Morskiej w Redzie.UA.6721.1.3.2023.ML21-04-2023 14:5221-04-2023 14:52Urząd Miasta w RedzieBURMISTRZ MIASTA REDY
9/2023Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Tenisowej, Sportowej i Łąkowej.UA.6721.1.2.2023.KG21-04-2023 14:4021-04-2023 14:40Urząd Miasta w RedzieBURMISTRZ MIASTA REDY
8/2023Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy Aleją Lipową i Kanałem Mrzezino w Redzie.UA.6721.1.1.2023.KG21-04-2023 14:2621-04-2023 14:26Urząd Miasta w RedzieBURMISTRZ MIASTA REDY
7/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie wiązu szypułkowego z terenu działki nr 164/4 obręb Reda 1 rosnącego w pasie drogowym ulicy Puckiej w Redzie.ZK.6131.13.2023.EG28-03-2023 10:0028-03-2023 10:00Urząd Miasta w RedzieZarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon Dróg Wojewódzkich w Pucku
6/2023Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przyjęciu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Polnej w RedzieUA.6721.1.3.2018.JA21-02-2023 15:0321-02-2023 15:03Urząd Miasta w RedzieBURMISTRZ MIASTA REDY
4/2023Zezwolenie na usunięcie 1 wiązu szypułkowego z terenu działki nr 164/4 obręb Reda 01 przy ul. Puckiej w Redzie, na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i AutostradZK.6131.51.2022.EG13-02-2023 11:4113-02-2023 11:41Urząd Miasta w RedzieBURMISTRZ MIASTA REDY
z 31