Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 221
z 23
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
7/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 buka pospolitego z terenu działki nr 399/1 obr. Reda 1 przy ul. Gniewowskiej w Redzie.ZK.6131.17.2021.EG19-03-2021 15:1519-03-2021 15:15Urząd Miasta w RedzieGmina Miasto Reda
8/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 drzew z terenu działek nr 632 i 539 obr. Reda 1 oraz 35 i 142 obr. Reda 5 przy Alei Lipowej w Redzie.ZK.6131.18.2021.EG19-03-2021 15:1519-03-2021 15:15Urząd Miasta w RedzieGmina Miasto Reda
6/2021Zezwolenie na usunięcie 10 drzew z terenu działek ewidencyjnych nr 437/16 i 436/6, obręb Reda 01, przy ul. Gniewowskiej 5 w Redzie na wniosek firmy H + H Polska Sp. z o. o.ZK.6131.8.2021.EG19-03-2021 14:0119-03-2021 14:01Urząd Miasta w RedzieBURMISTRZ MIASTA REDY
5/2021Wniosek firmy H + H Polska Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Kupieckiej 6, 03-046 Warszawa o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek ewidencyjnych nr 437/16 i 436/6, obręb Reda 01, przy ul. Gniewowskiej 5 w Redzie.ZK.6131.8.2021.EG03-03-2021 13:2203-03-2021 13:22Urząd Miasta w RedzieH + H Polska Sp. z o. o. oddział w Redzie
4/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 19 drzew oraz usunięcie i przesadzenie 3 drzew z terenu działek nr 713/15, 713/16 i 713/17 obręb Reda 01 przy ul. Obwodowej w Redzie w związku z planowaną budową obiektu handlowo-usługowego.ZK.6131.4.2021.EG09-02-2021 15:0009-02-2021 15:00Urząd Miasta w RedzieEDS Retail Park 4 Sp. z o. o.
2/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcia 2 świerków z terenu działki nr 394 obr. Reda 5 przy ul. Pogodnej w Redzie.Zk.6131.6.2021.EG01-02-2021 15:0901-02-2021 15:09Urząd Miasta w RedzieSORED J. Neumann J. Neumann Sp. jawna
3/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcia 32 drzew z terenu działek nr 311/2, 307, 308, 309, 310 obr. Reda 5 przy ul. Sosnowej, Korzennej i Miodowej w Redzie.ZK.6131.150.2020.EG01-02-2021 15:0901-02-2021 15:09Urząd Miasta w Redzie*******
1/2021Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części dzielnicy Pieleszewo w Redzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.UA.6721.1.1.2018.KS29-01-2021 08:3929-01-2021 08:39Urząd Miasta w RedzieBURMISTRZ MIASTA REDY
33/2020Wniosek Pani Sabiny Potrykus, ul. Nowa Karczma 21, 84-217 Kamień, z dnia 15.09.2020r. (21.09.2020r.), o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w strefie parteru wraz z infrastrukturą towarzyszącą", realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 873, zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym 01 przy ul. Morskiej w Redzie.ZK.6220.20.2020.EG27-01-2021 11:2427-01-2021 11:24Urząd Miasta w RedzieSabina Potrykus
32/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW, realizowanego na działkach nr: 707/6, 707/7, 707/5, 707/9, 707/4, 707/8 w obrębie Reda 6 przy ul.- w Redzie.ZK.6220.21.2020.EG07-01-2021 12:1507-01-2021 12:15Urząd Miasta w RedziePrzedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe RADOS Radosław Ponka
z 23