Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 299
z 30
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
33/2022Zezwolenie na usunięcie 1 modrzewia z terenu działki nr 1290/2 obr. Reda 01 przy ul. Łąkowej 26, na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Reda Ulica Łąkowa nr 26.ZK.6131.44.2022.EG02-02-2023 12:1802-02-2023 12:18Urząd Miasta w RedzieBURMISTRZ MIASTA REDY
32/2022Zezwolenie na usunięcie 1 świerka pospolitego z terenu działki nr 673/21 obr. Reda 01 przy ul. Fenikowskiego 1, na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Reda".ZK.6131.47.2022.EG02-02-2023 12:1102-02-2023 12:11Urząd Miasta w RedzieSpółdzielnia Mieszkaniowa "Reda"
3/2023Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Harcerskiej, Długiej i Alei Lipowej w RedzieUA.6721.1.4.2019.KK01-02-2023 10:2201-02-2023 10:22Urząd Miasta w RedzieBURMISTRZ MIASTA REDY
16/2021Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Polnej w Redzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.UA.6721.1.3.2018.JA27-01-2023 12:3927-01-2023 12:39Urząd Miasta w RedzieBURMISTRZ MIASTA REDY
9/2022Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Obwodowej i Rolniczej w RedzieUA.6721.1.1.2022.MN27-01-2023 12:3827-01-2023 12:38Urząd Miasta w RedzieBURMISTRZ MIASTA REDY
42/2021Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy rzeką Redą i Kanałem Mrzezino w RedzieUA.6721.1.6.2021.KG27-01-2023 12:3827-01-2023 12:38Urząd Miasta w RedzieBURMISTRZ MIASTA REDY
32/2021Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Jana Brzechwy, Cypriana Kamila Norwida, Obwodowej i Łąkowej w Redzie.UA.6721.1.3.2021.HS27-01-2023 12:3727-01-2023 12:37Urząd Miasta w RedzieBURMISTRZ MIASTA REDY
2/2023Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kazimierskiej w Redzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.UA.6721.1.4.2018.JA27-01-2023 12:3727-01-2023 12:37Urząd Miasta w RedzieBURMISTRZ MIASTA REDY
29/2019Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obszarów na terenie miasta Redy - rejon ul. Gdańskiej, Jana III Sobieskiego i Leśnej w RedzieUA.6721.1.5.2019.JW27-01-2023 10:5227-01-2023 10:52Urząd Miasta w RedzieBURMISTRZ MIASTA REDY
27/2019Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. 12 Marca w RedzieUA.6721.1.3.2019.KS27-01-2023 09:5927-01-2023 09:59Urząd Miasta w RedzieBURMISTRZ MIASTA REDY
z 30