Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 330
z 33
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
34/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 wierzb białych z terenu działki nr 701/1 obręb Reda 1 przy u. Obwodowej w RedzieZK.6131.65.2023.EG03-11-2023 11:2603-11-2023 11:26Urząd Miasta w RedzieStarosta Wejherowski
33/2023Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Gdańskiej, Jana III Sobieskiego i Leśnej w RedzieUA.6721.1.5.2019.JW13-10-2023 11:5413-10-2023 11:54Urząd Miasta w RedzieBURMISTRZ MIASTA REDY
24/2023Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu południowo-wschodniej części jednostki „C”, na wschód od ulicy Morskiej w Redzie wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoUA.6721.1.3.2023.ML13-10-2023 11:5001-09-2023 12:35Urząd Miasta w RedzieBURMISTRZ MIASTA REDY
32/2023Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Jana Brzechwy, Cypriana Kamila Norwida, Obwodowej i Łąkowej w RedzieUA.6721.1.3.2021.HS13-10-2023 11:4913-10-2023 11:49Urząd Miasta w RedzieBURMISTRZ MIASTA REDY
34/2022Ogłoszenie Burmistrza Miasta Redy o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Jana Brzechwy, Cypriana Kamila Norwida, Obwodowej i Łąkowej w Redzie.UA.6721.1.3.2021.HS13-10-2023 11:4609-08-2023 14:05Urząd Miasta w RedzieBURMISTRZ MIASTA REDY
9/2023Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Tenisowej, Sportowej i Łąkowej.UA.6721.1.2.2023.KG13-10-2023 11:2921-04-2023 14:40Urząd Miasta w RedzieBURMISTRZ MIASTA REDY
31/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 suchych świerków z terenu działki nr 38/2 obręb Reda 5 przy Alei Lipowej 52 w RedzieZK.6131.54.2023.EG10-10-2023 12:0810-10-2023 12:08Urząd Miasta w RedzieP.H.U. Elkotech S. C.
30/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 świerka pospolitego z terenu działki nr 32 obręb Reda 1 przy ul. 1-go Maja 1 w RedzieZK.6131.55.2023.EG06-10-2023 13:5506-10-2023 13:55Urząd Miasta w Redzie*******
29/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 świerka pospolitego z terenu działki nr 673/19 obręb Reda 1 przy ul. Ceynowy 5 w RedzieZK.6131.39.2023.EG05-10-2023 13:4405-10-2023 13:44Urząd Miasta w RedzieSpółdzielnia Mieszkaniowa "Reda"
28/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 drzew z terenu działki nr 217/2 obręb Reda 2 przy ul. 12-go Marca w RedzieZK.6131.47.2023.EG15-09-2023 13:0015-09-2023 13:00Urząd Miasta w RedzieCHD Sp. z o. o.
z 33