Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 4301
z 431
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
157/2020Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie gospodarstwa rolnego o profilu hodowli trzody chlewnej i zwiększeniu obsady łącznej zwierząt do 189,42 DJP na działce o nr geod. 22/2 w Węgierkachwga.6220.26.201926-11-2020 07:5526-11-2020 07:55Urząd Miasta i Gminy we Wrześni*******
114/2019Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na rozbudowie gospodarstwa rolnego o profilu hodowli trzody chlewnej i zwiększeniu obsady do 189,42 DJP na działce o nr geod. 22/2 w WęgierkachWGA.6220.26.201926-11-2020 07:5426-11-2020 07:54Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
112/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie gospodarstwa rolnego o profilu hodowli trzody chlewnej i zwiększeniu obsady do 189,42 DJP na działce o nr geod. 22/2 w WęgierkachWGA.6220.26.201926-11-2020 07:5426-11-2020 07:54Urząd Miasta i Gminy we Wrześni*******
156/2020OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIAWGA.6720.1.201919-11-2020 14:5619-11-2020 14:56Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
155/2020Zmiana miejscowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno – usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrześni.WGA.6721.6.202019-11-2020 14:4819-11-2020 14:48Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
154/2020Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 24 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej na działce o nr geod. 118, obręb SołecznoWGA.6220.35.202013-11-2020 11:2513-11-2020 11:25Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
126/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 24 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej na działce o nr geod. 118, obręb SołecznoWGA.6220.35.202013-11-2020 11:2513-11-2020 11:25Urząd Miasta i Gminy we WrześniPVE 120 Sp. z o.o.
153/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie urządzenia wodnego – studni głębinowej (podstawowej) nr 1 z utworów neogeńskich – mieceńskich wraz z obudową, zlokalizowanej na działce o nr geod. 163/2, obręb Gutowo WielkieWGA.6220.46.202013-11-2020 10:5813-11-2020 10:58Urząd Miasta i Gminy we Wrześni*******
152/2020Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na budowie dróg gminnych w rejonie ul. Owocowej we WrześniWGA.6220.17.202010-11-2020 12:2210-11-2020 12:22Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
88/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na budowie dróg gminnych w rejonie ul. Owocowej we WrześniWGA.6220.17.202010-11-2020 12:2210-11-2020 12:22Urząd Miasta i Gminy we WrześniGmina Września
z 431