Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 4409
z 441
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
61/2021Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na budowie elektrowni słonecznej „Goniczki II” o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr geod. 28, obręb GoniczkiWGA.6220.11.202110-06-2021 12:0810-06-2021 12:08Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
39/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na budowie elektrowni słonecznej „Goniczki II” o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr geod. 28, obręb GoniczkiWGA.6220.11.202110-06-2021 12:0810-06-2021 12:08Urząd Miasta i Gminy we WrześniPolska Energia Odnawialna Sp. z o.o.
60/2021Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na budowie elektrowni słonecznej „Goniczki I” o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr geod. 19, obręb GoniczkiWGA.6220.10.202110-06-2021 12:0310-06-2021 12:03Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
31/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na budowie elektrowni słonecznej „Goniczki I” o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr geod. 19, obręb GoniczkiWGA.6220.10.202110-06-2021 12:0310-06-2021 12:03Urząd Miasta i Gminy we WrześniPolska Energia Odnawialna Sp. z o.o.
57/2021Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej „Września Solar Park III” o mocy do 18 MW, zlokalizowanej na działkach o nr geod. 17/2, 20, 18, 19, obręb WrześniaWGA.6220.63.202010-06-2021 11:3710-06-2021 11:37Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
59/2021Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej „Września Solar Park II” o mocy do 21 MW, zlokalizowanej na działce o nr geod. 323, obręb SokołowoWGA.6220.65.202010-06-2021 11:3410-06-2021 11:34Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
25/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej „Września Solar Park II” o mocy do 21 MW, zlokalizowanej na działce o nr geod. 323, obręb SokołowoWGA.6220.65.202010-06-2021 11:3310-06-2021 11:33Urząd Miasta i Gminy we WrześniRESCORE Sp. z o.o
58/2021Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej „Września Solar Park I” o mocy do 16 MW, zlokalizowanej na działce o nr geod. 327, obręb SokołowoWGA.6220.64.202010-06-2021 11:1210-06-2021 11:12Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
26/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej „Września Solar Park I” o mocy do 16 MW, zlokalizowanej na działce o nr geod. 327, obręb SokołowoWGA.6220.64.202010-06-2021 11:1210-06-2021 11:12Urząd Miasta i Gminy we WrześniRESCORE Sp. z o.o
5/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej „Września Solar Park III” o mocy do 18 MW, zlokalizowanej na działkach o nr geod. 17/2, 20, 18, 19, obręb WrześniaWGA.6220.63.202010-06-2021 11:0210-06-2021 11:02Urząd Miasta i Gminy we WrześniRESCORE Sp. z o.o
z 441