Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 4666
z 467
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
23/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na budowie hali magazynowo-dystrybucyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przewidzianej do realizacji na działkach o nr geod. 42, 43/1, 44/1, 45/3, 129/2, 46/5, 41/10, 39/20 i na części działki o nr geod. 45/4 w m. Chocicza MałaWGA.6220.68.202123-06-2022 10:4923-06-2022 10:49Urząd Miasta i Gminy we Wrześni*******
80/2022Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie hali magazynowo-dystrybucyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przewidzianej do realizacji na działkach o nr geod. 42, 43/1, 44/1 45/3, 129/2, 46/5, 41/10, 39/20 i na części działce o nr geod. 45/4 w m. Chocicza MałaWGA.6220.68.202123-06-2022 10:4923-06-2022 10:49Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
95/2022Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie hali magazynowo-dystrybucyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przewidzianej do realizacji na działkach o nr geod. 42, 43/1, 44/1 45/3, 129/2, 46/5, 41/10, 39/20 i na części działki o nr geod. 45/4 w m. Chocicza MałaWGA.6220.68.202123-06-2022 10:4923-06-2022 10:49Urząd Miasta i Gminy we Wrześni*******
94/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej „Obłaczkowo PV” o mocy do 31 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynem energii przewidzianej do realizacji na działkach o nr geod. 149/3 i 149/6, obręb ObłaczkowoWGA.6220.21.202223-06-2022 10:4223-06-2022 10:42Urząd Miasta i Gminy we Wrześni*******
171/2021Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na zwiększeniu zakresu zbierania i przetwarzania odpadów na działkach o nr geod. 588 i 3439/1 we Wrześniwga.6220.37.202123-06-2022 10:3623-06-2022 10:36Urząd Miasta i Gminy we WrześniF.H.U.I.T. LEMPOL Jacek Łępecki Kamieniarstwo Lempol
52/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na zwiększeniu zakresu zbierania i przetwarzania odpadów na działkach o nr geod. 588 i 3439/1 we WrześniWGA.6220.37.202123-06-2022 10:3623-06-2022 10:36Urząd Miasta i Gminy we WrześniF.H.U.I.T. LEMPOL Jacek Łępecki Kamieniarstwo Lempol
82/2021Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na zwiększeniu zakresu zbierania i przetwarzania odpadów na działkach o nr geod. 588 i 3439/1 we Wrześniwga.6220.37.202123-06-2022 10:3623-06-2022 10:36Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
93/2022Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na zwiększeniu zakresu zbierania i przetwarzania odpadów na działkach o nr geod. 588 i 3439/1 we Wrześniwga.6220.37.202123-06-2022 10:3623-06-2022 10:36Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
92/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewWIK.RK.6131.66.202209-06-2022 13:4609-06-2022 13:46Urząd Miasta i Gminy we WrześniOrlen Eko Sp. z o.o.
91/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewWIK.RK.6131.65.202209-06-2022 13:4309-06-2022 13:43Urząd Miasta i Gminy we WrześniPolski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy im. Gen. Sikorskiego
z 467