Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 4725
z 473
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
154/2022Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą przewidzianego do realizacji na działkach o nr geod. 10/34, 10/35, 10/36, 10/37, 10/39, 11, 12, 15, GrzymysławiceWGA.6220.1.202224-11-2022 12:1424-11-2022 12:14Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
22/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą przewidzianego do realizacji na działkach o nr geod. 10/34, 10/35, 10/36, 10/37, 10/39, 11, 12, 15, GrzymysławiceWGA.6220.1.202224-11-2022 12:1424-11-2022 12:14Urząd Miasta i Gminy we Wrześni*******
153/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 65 MW, przewidzianej do realizacji na działkach o nr geod. 154, 158, 159, 161, 163, 164, 166/1, 166/2, 166/3, 166/4, 166/5, 166/6, 170/1, 170/2, 170/3, 170/4, 170/5, obręb GoniczkiWGA.6220.41.202224-11-2022 12:0624-11-2022 12:06Urząd Miasta i Gminy we Wrześni*******
152/2022OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIAWGA.6721.1.202217-11-2022 08:5017-11-2022 08:50Urząd Miasta i Gminy we WrześniRada Miejska we Wrześni
151/2022OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIAWGA.6721.2.201217-11-2022 08:2617-11-2022 08:26Urząd Miasta i Gminy we WrześniRada Miejska we Wrześni
150/2022OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIAWGA.6721.2.202017-11-2022 08:1317-11-2022 08:13Urząd Miasta i Gminy we WrześniRada Miejska we Wrześni
149/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji na działce o nr geod. 438, obręb KaczanowoWGA.6220.39.202214-11-2022 11:4014-11-2022 11:40Urząd Miasta i Gminy we WrześniWTL330 Sp. z o.o.
148/2022Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie odnawialnego źródła energii – zabudowie przemysłowej o mocy do 25 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr geod. 297/7 oraz na działkach o nr geod. 314/2, 315/12, obręb KaczanowoWGA.6220.19.202214-11-2022 11:3614-11-2022 11:36Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
147/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odnawialnego źródła energii – zabudowie przemysłowej o mocy do 25 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr geod. 297/7 oraz na działkach o nr geod. 314/2, 315/12, obręb KaczanowoWGA.6220.19.202214-11-2022 11:3614-11-2022 11:36Urząd Miasta i Gminy we WrześniEko Prime Inwestycje Sp. z o.o.
146/2022Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie hal magazynowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianych do realizacji na działkach o nr geod. 4/2 i 4/4, obręb Chocicza MałaWGA.6220.22.202203-11-2022 11:5903-11-2022 11:59Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
z 473