Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 4104
z 411
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
116/2019Decyzja - zezwolenie na usunięcie drzewWIK.RK.6131.82.201911-10-2019 13:3911-10-2019 13:39Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
115/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewWIK.RK.6131.82.201911-10-2019 13:3911-10-2019 13:39Urząd Miasta i Gminy we Wrześni*******
114/2019Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na rozbudowie gospodarstwa rolnego o profilu hodowli trzody chlewnej i zwiększeniu obsady do 189,42 DJP na działce o nr geod. 22/2 w WęgierkachWGA.6220.26.201909-10-2019 08:3209-10-2019 08:32Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
112/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie gospodarstwa rolnego o profilu hodowli trzody chlewnej i zwiększeniu obsady do 189,42 DJP na działce o nr geod. 22/2 w WęgierkachWGA.6220.26.201909-10-2019 08:3109-10-2019 08:31Urząd Miasta i Gminy we Wrześni*******
113/2019Odwołanie od decyzji z dnia 27.08.2019 r., znak: WGA.6220.4.2017 o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu o łącznej obsadzie 1.028.000 szt. stanowisk (4112 DJP), na części działki 25/2 w KawęczynieWGA.6220.4.201703-10-2019 11:1203-10-2019 11:12Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
111/2019Decyzja - zezwolenie na usunięcie drzewWIK.RK.6131.68.201906-09-2019 13:4906-09-2019 13:49Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
110/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewWIK.RK.6131.68.201906-09-2019 13:4906-09-2019 13:49Urząd Miasta i Gminy we WrześniJacek Hudziński
109/2019Decyzja - zezwolenie na usunięcie drzewWIK.RK.6131.66.201906-09-2019 13:4106-09-2019 13:41Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
108/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewWIK.RK.6131.66.201906-09-2019 13:4106-09-2019 13:41Urząd Miasta i Gminy we WrześniPERN S.A.
107/2019Decyzja - zezwolenie na usunięcie drzewWIK.RK.6131.77.201906-09-2019 13:3606-09-2019 13:36Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
z 411