Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 4376
z 438
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
29/2021OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy WrześniaWGA.6721.3.202004-03-2021 08:2904-03-2021 08:29Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
28/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej Sobiesiernie o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr geod. 223/6, obręb SobiesiernieWGA.6220.14.202101-03-2021 13:2001-03-2021 13:20Urząd Miasta i Gminy we WrześniHSG Sun Sp. z o.o.
27/2021Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na wykonaniu urządzenia służącego do poboru wód podziemnych na działce o nr geod. 453, obręb WęgierkiWGA.6220.48.202001-03-2021 13:1401-03-2021 13:14Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
150/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na na wykonaniu urządzenia służącego do poboru wód podziemnych na działce o nr geod. 453, obręb Węgierki.WGA.6220.48.202001-03-2021 13:1401-03-2021 13:14Urząd Miasta i Gminy we Wrześni*******
26/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej „Września Solar Park I” o mocy do 16 MW, zlokalizowanej na działce o nr geod. 327, obręb SokołowoWGA.6220.64.202025-02-2021 14:3225-02-2021 14:32Urząd Miasta i Gminy we WrześniRESCORE Sp. z o.o
25/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej „Września Solar Park II” o mocy do 21 MW, zlokalizowanej na działce o nr geod. 323, obręb SokołowoWGA.6220.65.202025-02-2021 14:1625-02-2021 14:16Urząd Miasta i Gminy we WrześniRESCORE Sp. z o.o
24/2021OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bierzglinek oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości BierzglinekWGA.6721.1.202125-02-2021 11:4125-02-2021 11:41Urząd Miasta i Gminy we WrześniRada Miejska we Wrześni
23/2021OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIAWGA.6721.2.201525-02-2021 11:2525-02-2021 11:25Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
22/2021Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy WrześniaWGA.6720.1.202018-02-2021 13:4918-02-2021 13:49Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września,Burmistrz Miasta i Gminy Września
21/2021Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na budowie urządzenia wodnego – studni głębinowej (podstawowej) nr 1 z utworów neogeńskich – mioceńskich wraz z obudową, zlokalizowanej na działce o nr geod. 163/2, obręb Gutowo WielkieWGA.6220.46.202018-02-2021 07:2618-02-2021 07:26Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
z 438