Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 3938
z 394
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
151/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie 178 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie grupowej i bliźniaczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr geod. 146/17, 146/18, 146/19, 146/20, 146/21, 146/22, 146/23, 146/24, 146/25, 146/26 o łącznej powierzchni 6,9844 ha zlokalizowanych w BierzglinkuWGA.6220.48.201806-12-2018 13:3706-12-2018 13:37Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
142/2018postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie 178 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie grupowej i bliźniaczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr geod. 146/17, 146/18, 146/19, 146/20, 146/21, 146/22, 146/23, 146/24, 146/25, 146/26 o łącznej powierzchni 6,9844 ha zlokalizowanych w Bierzglinku i wskazać na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określonych warunków i wymagańWGA.6220.48.201806-12-2018 13:3606-12-2018 13:36Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
128/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 182 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie grupowej i bliźniaczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr geod. 146/17, 146/18, 146/19, 146/20, 146/21, 146/22, 146/23, 146/24, 146/25, 146/26 o łącznej powierzchni 6,9844 ha zlokalizowanych w BierzglinkuWGA.6220.48.201806-12-2018 13:3606-12-2018 13:36Urząd Miasta i Gminy we WrześniNOWBUD Sp. z o.o.
149/2018Wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie drzewWIK.RK.6131.263.201803-12-2018 12:3303-12-2018 12:33Urząd Miasta i Gminy we Wrześni*******
150/2018Decyzja - zezwolenie na usunięcie drzewWIK.RK.6131.263.201803-12-2018 12:3203-12-2018 12:32Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
148/2018Decyzja - zezwolenie na usunięcie drzewWIK.RK.6131.229.201803-12-2018 12:2303-12-2018 12:23Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
147/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewWIK.RK.6131.229.201803-12-2018 12:2103-12-2018 12:21Urząd Miasta i Gminy we Wrześni*******
146/2018Decyzja - zezwolenie na usunięcie drzewWIK.RK.6131.204.201803-12-2018 12:0403-12-2018 12:04Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
145/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewWIK.RK.6131.204.201803-12-2018 12:0303-12-2018 12:03Urząd Miasta i Gminy we WrześniBECLEVER Sp. z o.o.
144/2018Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy WrześniaWGA.6720.1.201729-11-2018 11:4629-11-2018 11:46Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
z 394