Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 4818
z 482
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
49/2023Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej „Sobiesiernie” o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą przewidzianej do realizacji na działkach o nr geod. 170 i 171/2, obręb SobiesiernieWGA.6220.13.202318-09-2023 12:3618-09-2023 12:36Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
33/2023Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej „Sobiesiernie” o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą przewidzianej do realizacji na działkach o nr geod. 170 i 171/2, obręb SobiesiernieWGA.6220.13.202318-09-2023 12:3618-09-2023 12:36Urząd Miasta i Gminy we WrześniElektro City Rafał Bojek
48/2023Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na budowie stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą, przewidzianej do realizacji na działkach o nr geod. 304/6 i 304/8, obręb ObłaczkowoWGA.6220.25.202318-09-2023 12:2618-09-2023 12:26Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
43/2023Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą, przewidzianej do realizacji na działkach o nr geod. 304/6 i 304/8, obręb ObłaczkowoWGA.6220.25.202318-09-2023 12:2618-09-2023 12:26Urząd Miasta i Gminy we Wrześni*******
47/2023Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu zbiornika na olej opałowy o pojemności 50 m3 na terenie ciepłowni C-18, przewidzianego do realizacji na działce o nr geod. 3809/3, obręb WrześniaWGA.6220.20.202307-09-2023 10:1707-09-2023 10:17Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
37/2023Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu zbiornika na olej opałowy o pojemności 50 m3 na terenie ciepłowni C-18, przewidzianego do realizacji na działce o nr geod. 3809/3, obręb WrześniaWGA.6220.20.202307-09-2023 10:1707-09-2023 10:17Urząd Miasta i Gminy we WrześniVeolia Zachód Sp. z o.o.
46/2023Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej (Goniczki) o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji na działce o nr geod. 12/3, obręb GoniczkiWGA.6220.30.202301-09-2023 09:3401-09-2023 09:34Urząd Miasta i Gminy we WrześniEnea Nowa Energia Sp. z o.o.
45/2023Decyzja o umorzeniu w całości postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na produkcji związków chemicznych nieorganicznych przewidzianych do realizacji na działce o nr geod. 106/1, obręb Nowa Wieś KrólewskaWGA.6220.17.202301-09-2023 09:2701-09-2023 09:27Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
34/2023Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na produkcji związków chemicznych nieorganicznych przewidzianych do realizacji na działce o nr geod. 106/1, obręb Nowa Wieś KrólewskaWGA.6220.17.202301-09-2023 09:2701-09-2023 09:27Urząd Miasta i Gminy we WrześniElpolap Sp. z o.o.
1/2023Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na budowie zakładu recyklingu ostatecznego składającego się z instalacji mechanicznego doczyszczania biomasy i instalacji recyklingu ostatecznego w procesie beztlenowym – biogazowni przewidzianej do realizacji na działce o nr geod. 48/13, 48/16, 49/9, obręb Chocicza MałaWGA.6220.55.202103-08-2023 07:5403-08-2023 07:54Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
z 482