Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 3791
z 380
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
8/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewWIK.RK.6131.5.201813-03-2018 14:5913-03-2018 14:59Urząd Miasta i Gminy we WrześniZarząd Powiatu Wrzesińskiego
9/2018Decyzja - zezwolenia na usunięcie drzewWIK.RK.6131.5.201813-03-2018 14:5913-03-2018 14:59Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
231/2017zmiana wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na poszerzeniu i wzmocnieniu istniejącej nawierzchni, umocnieniu poboczy oraz budowie ścieżek rowerowych i przebudowie drogi powiatowej nr 2162P Witkowo-Września w obrębach Września i Gutowo MałeWGA.6220.19.201707-03-2018 13:1607-03-2018 13:16Urząd Miasta i Gminy we WrześniPowiat Wrzesiński
184/2017wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na poszerzeniu i wzmocnieniu istniejącej nawierzchni, umocnieniu poboczy oraz budowie ścieżek rowerowych i rozbudowie drogi powiatowej nr 2162P Witkowo-Września w obrębach Września i Gutowo Małe.WGA.6220.19.201707-03-2018 13:1607-03-2018 13:16Urząd Miasta i Gminy we WrześniPowiat Wrzesiński
7/2018postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na poszerzeniu i wzmocnieniu istniejącej nawierzchni, umocnieniu poboczy oraz budowie ścieżek rowerowych i przebudowie drogi powiatowej nr 2162P Witkowo – Września w obrębach Września i Gutowo Małe i wskazać na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określonych warunków i wymagań.WGA.6220.19.201707-03-2018 13:1607-03-2018 13:16Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
6/2018obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy do dnia 30 kwietnia 2018 r. z uwagi na prowadzone postępowanie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięciaWGA.6220.4.201727-02-2018 08:4627-02-2018 08:46Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
5/2018Decyzja - zezwolenia na usunięcie drzewWIK.RK.6131.19.201826-02-2018 14:4426-02-2018 14:44Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
4/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewWIK.RK.6131.19.201826-02-2018 14:4426-02-2018 14:44Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
247/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzewWIK.RK.6131.401.201726-02-2018 14:3126-02-2018 14:31Urząd Miasta i Gminy we WrześniWielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
248/2017Decyzja - zezwolenie na usunięcie drzewWIK.RK.6131.401.201726-02-2018 14:3126-02-2018 14:31Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
z 380