Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 4929
z 493
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
139/2023Ponowne rozpatrzenie sprawy z wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie węzła betoniarskiego wraz z instalacją do kruszenia odpadów w postaci gruzu, zlokalizowanego na działce o nr geod. 4439/8, obręb Września.WGA.6220.30.202120-02-2024 12:0220-02-2024 12:02Urząd Miasta i Gminy we WrześniElvetica Sp. z o.o.
11/2024Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na Ponowne rozpatrzenie sprawy z wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie węzła betoniarskiego wraz z instalacją do kruszenia odpadów w postaci gruzu, zlokalizowanego na działce o nr geod. 4439/8, obręb WrześniaWGA.6220.30.202120-02-2024 12:0220-02-2024 12:02Urząd Miasta i Gminy we WrześniElvetica Sp. z o.o.
10/2024Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. magazyn zbierania i przetwarzania odpadów opakowaniowych - puszek aluminiowych, przewidzianego do realizacji na działce o nr geod. 3999, obręb Września.WGA.6220.1.202413-02-2024 07:2613-02-2024 07:26Urząd Miasta i Gminy we WrześniRecan Metal Recycling Sp. z o.o.
7/2024Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy WrześniaWGA.6721.7.202301-02-2024 11:1501-02-2024 11:15Urząd Miasta i Gminy we WrześniRada Miejska we Wrześni
8/2024Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy WrześniaWGA.6721.6.202301-02-2024 11:1501-02-2024 11:15Urząd Miasta i Gminy we WrześniRada Miejska we Wrześni
9/2024Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy WrześniaWGA.6721.5.202301-02-2024 11:1501-02-2024 11:15Urząd Miasta i Gminy we WrześniRada Miejska we Wrześni
64/2023Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce i budowie mostu MA42 nad rzeką Wrześnicą w km 211+343 autostrady płatnej A2WGA.6220.41.202329-01-2024 21:4429-01-2024 21:44Urząd Miasta i Gminy we WrześniAutostrada Wielkopolska S.A.
6/2024Decyzja o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce i budowie mostu MA42 nad rzeką Wrześnicą w km 211+343 autostrady płatnej A2 WGA.6220.41.2023 z dnia 29.01.2024 r.WGA.6220.41.202329-01-2024 21:4429-01-2024 21:44Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
5/2024Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączami, Bierzglinek Etap II, przewidzianej do realizacji na części działek o nr geod. 375/36, 154/1 oraz na działkach o nr geod. 146/18, 146/19, 146/20, 146/21, 146/22, 146/23, 146/24, 146/25, 146/54, 146/55, 146/56, 146/57, 146/58, 146/84, 146/111, 146/112, 146/113, 146/114, obręb Bierzglinek.WGA.6220.4.202423-01-2024 11:1623-01-2024 11:16Urząd Miasta i Gminy we WrześniNOWBUD Sp. z o.o.
3/2024Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu zastępczego otworu studziennego nr 1/1 oraz urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych przewidzianego do realizacji na działce o nr geod. 17/1 w Sokołowie.WGA.6220.26.202323-01-2024 10:4823-01-2024 10:48Urząd Miasta i Gminy we WrześniPrzedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
z 493