Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 4796
z 480
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
104/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej „Chocicza Wielka” o mocy do 19 MW przewidzianej do realizacji na części działek o nr geod. 5/2, 5/3, 5/5, 5/8, 8/12, 8/14, 98/7 oraz na działkach o nr geod. 98/6, 129/3, obręb Chocicza WielkaWGA.6220.27.202224-03-2023 08:5624-03-2023 08:56Urząd Miasta i Gminy we WrześniWielkopolskie Elektrownie Słoneczne 6 Sp. z o.o.
27/2023Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej „Chocicza Wielka” o mocy do 19 MW przewidzianej do realizacji na części działek o nr geod. 188, 5/8, 8/12, 8/14, 98/7 oraz na działkach o nr geod. 98/6, 129/3, obręb Chocicza WielkaWGA.6220.27.202224-03-2023 08:5624-03-2023 08:56Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
26/2023Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji na działce o nr geod. 438, obręb KaczanowoWGA.6220.39.202224-03-2023 08:4924-03-2023 08:49Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
149/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji na działce o nr geod. 438, obręb KaczanowoWGA.6220.39.202224-03-2023 08:4924-03-2023 08:49Urząd Miasta i Gminy we WrześniWTL330 Sp. z o.o.
25/2023Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji na działce o nr geod. 435, obręb KaczanowoWGA.6220.33.202224-03-2023 08:0524-03-2023 08:05Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
138/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji na działce o nr geod. 435, obręb KaczanowoWGA.6220.33.202224-03-2023 08:0524-03-2023 08:05Urząd Miasta i Gminy we WrześniWTL330 Sp. z o.o.
42/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na budowie hal magazynowo-produkcyjno-usługowych wraz z infrastrukturą oraz zapleczami socjalno-biurowymi przewidzianych do realizacji na działkach o nr geod. 62/2, 65/16, 65/20, 65/22, 65/23, obręb Chocicza WielkaWGA.6220.16.202124-03-2023 08:0124-03-2023 08:01Urząd Miasta i Gminy we WrześniPanattoni Development Europe Sp. z o.o.
81/2021Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie hal magazynowo-produkcyjno-usługowych wraz z infrastrukturą oraz zapleczami socjalno-biurowymi przewidzianych do realizacji na działkach o nr geod. 62/2, 65/16, 65/20, 65/22, 65/23, obręb Chocicza WielkaWGA.6220.16.202124-03-2023 08:0124-03-2023 08:01Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
96/2022Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie hal magazynowo-produkcyjno-usługowych wraz z infrastrukturą oraz zapleczami socjalno-biurowymi przewidzianych do realizacji na działkach o nr geod. 62/2, 65/16, 65/20, 65/22, 65/23, obręb Chocicza WielkaWGA.6220.16.202124-03-2023 08:0124-03-2023 08:01Urząd Miasta i Gminy we WrześniPanattoni Development Europe Sp. z o.o.
24/2023Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na budowie hal magazynowo-produkcyjno-usługowych wraz z infrastrukturą oraz zapleczami socjalno-biurowymi przewidzianych do realizacji na działkach o nr geod. 62/1, 62/2, 65/16, 65/20, 65/22, 65/23, obręb Chocicza WielkaWGA.6220.16.202124-03-2023 08:0124-03-2023 08:01Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
z 480