Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 3928
z 393
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
141/2018postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na rozbudowie i modernizacji zakładu produkcyjnego DHT Sp. z o. o. zlokalizowanego na działce o nr geod 3778/5 przy ul. Wrocławskiej 42a we WrześniWGA.6220.46.201802-11-2018 09:5702-11-2018 09:57Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
124/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji zakładu produkcyjnego DHT Sp. z o.o. zlokalizowanego na działce o nr geod 3778/5 przy ul. Wrocławskiej 42a we WrześniWGA.6220.46.201802-11-2018 09:5602-11-2018 09:56Urząd Miasta i Gminy we Wrześni"DHT" Sp. z o.o.
140/2018postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego zakładu produkcyjnego o część produkcyjno-magazynową wraz z przebudową i rozbudową instalacji oraz infrastruktury technicznej,zlokalizowanego na działkach o nr geod. 3849/4, 3850/5 i 3850/6 we WrześniWGA.6220.43.201802-11-2018 09:5002-11-2018 09:50Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
127/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego zakładu produkcyjnego o część produkcyjno-magazynową wraz z przebudową i rozbudową instalacji oraz infrastruktury technicznej, zlokalizowanej na działkach o nr geod. 3849/4, 3850/5 i 3850/6 we WrześniWGA.6220.43.201802-11-2018 09:5002-11-2018 09:50Urząd Miasta i Gminy we WrześniVPK Polska Sp. z o.o.
139/2018raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostanowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie istniejącego gospodarstwa rolnego i prowadzeniu chowu bydła o łącznej obsadzie 309,6 DJP, zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 30/3, 30/4, obręb Noskowo, gmina WrześniaWGA.6220.50.201819-10-2018 10:1919-10-2018 10:19Urząd Miasta i Gminy we Wrześni*******
138/2018wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostanowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie istniejącego gospodarstwa rolnego i prowadzeniu chowu bydła o łącznej obsadzie 309,6 DJP, zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 30/3, 30/4, obręb Noskowo, gmina WrześniaWGA.6220.50.201819-10-2018 10:1319-10-2018 10:13Urząd Miasta i Gminy we Wrześni*******
137/2018Decyzja - zezwolenie na usunięcie drzewWIK.RK.6131189.201819-10-2018 07:2919-10-2018 07:29Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
136/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewWIK.RK.6131189.201819-10-2018 07:2819-10-2018 07:28Urząd Miasta i Gminy we WrześniZarząd Powiatu Wrzesińskiego
135/2018Decyzja - zezwolenie na usunięcie drzewWIK.RK.6131.243.201819-10-2018 07:1819-10-2018 07:18Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
134/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewWIK.RK.6131.243.201819-10-2018 07:1819-10-2018 07:18Urząd Miasta i Gminy we WrześniZarząd Powiatu Wrzesińskiego
z 393