Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 3997
z 400
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
15/2019Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego zakładu produkcyjnego o część produkcyjno-magazynową wraz z przebudową i rozbudową instalacji oraz infrastruktury technicznej, zlokalizowanej na działkach o nr geod. 3849/4, 3850/5 i 3850/6 we WrześniWGA.6220.43.201822-03-2019 09:4822-03-2019 09:48Urząd Miasta i Gminy we WrześniVPK Polska Sp. z o.o.
140/2018postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego zakładu produkcyjnego o część produkcyjno-magazynową wraz z przebudową i rozbudową instalacji oraz infrastruktury technicznej,zlokalizowanego na działkach o nr geod. 3849/4, 3850/5 i 3850/6 we WrześniWGA.6220.43.201822-03-2019 09:4822-03-2019 09:48Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
127/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego zakładu produkcyjnego o część produkcyjno-magazynową wraz z przebudową i rozbudową instalacji oraz infrastruktury technicznej, zlokalizowanej na działkach o nr geod. 3849/4, 3850/5 i 3850/6 we WrześniWGA.6220.43.201822-03-2019 09:4722-03-2019 09:47Urząd Miasta i Gminy we WrześniVPK Polska Sp. z o.o.
14/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kruszywa naturalnego (piasków skaleniowo-kwarcowych) z udokumentowanego złoża OBŁACZKOWO BP II o powierzchni 2,1319 ha zlokalizowanego na działce o nr geod. 128, obręb ObłaczkowoWGA.6220.47.201814-03-2019 14:4714-03-2019 14:47Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
8/2019Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kruszywa naturalnego (piasków skaleniowo-kwarcowych) z udokumentowanego złoża OBŁACZKOWO BP II o powierzchni 2,1319 ha zlokalizowanego na działce o nr geod. 128, obręb Obłaczkowo i wskazanie konieczności uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określonych warunków i wymagańWGA.6220.47.201814-03-2019 14:4614-03-2019 14:46Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
152/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kruszywa naturalnego (piasków skaleniowo-kwarcowych) z udokumentowanego złoża OBŁACZKOWO BP II o powierzchni 2,1319 ha zlokalizowanego na działce o nr geod. 128, obręb ObłaczkowoWGA.6220.47.201814-03-2019 14:4614-03-2019 14:46Urząd Miasta i Gminy we WrześniTRANS-POL Błażej Przespolewski
13/2019Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów na działce o nr geod. 41/11 w Gutowie Małym i wskazanie konieczności uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określonych warunków i wymagańWGA.6220.2.201913-03-2019 11:2513-03-2019 11:25Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
1/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów na działce o nr geod. 41/11 w Gutowie MałymWGA.6220.2.201913-03-2019 11:2413-03-2019 11:24Urząd Miasta i Gminy we WrześniPLASTMIX
12/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie gospodarstwa w celu hodowli bydła mlecznego o łącznej maksymalnej obsadzie do 102,1 DJP na działce o nr geod. 107/1 w miejscowości NoskowoWGA.6220.6.201927-02-2019 14:3127-02-2019 14:31Urząd Miasta i Gminy we Wrześni*******
11/2019Decyzja - zezwolenie na usunięcie drzewWIK.RK.6131.3.201927-02-2019 11:4027-02-2019 11:40Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
z 400