Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 324
z 33
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2/2021Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:„Budowa instalacji fotowoltaicznych wolnostojących w Gościszewie (nr ewid. 317/15, obręb 0004 Gościszewo) wraz z przyłączami, o łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej 5MW”, przewidzianej do realizacji na działce nr 317/15, obręb Gościszewo, gmina SztumGKVII.6220.9.201923-05-2022 13:4123-05-2022 13:41Urząd Miasta i Gminy w SztumieBurmistrz Miasta i Gminy Sztum
1/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:"Budowa instalacji fotowoltaicznych wolnostojących w Gościszewie (nr ewid. 317/15, obręb 0004 Gościszewo) wraz z przyłączami, o łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej 5MW”, przewidzianej do realizacji na działce nr 317/15, obręb Gościszewo, gmina SztumGKVII.6220.9.201923-05-2022 13:4123-05-2022 13:41Urząd Miasta i Gminy w SztumieCP Green Energy Węgry 1 Sp. z o.o.
1/2020Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy SZTUM dla fragmentu miejscowości Górki obręb Barlewicenie dotyczy24-04-2020 11:4924-04-2020 11:49Urząd Miasta i Gminy w SztumiePracownia Projektowa Architektury Krajobrazu i Rewaloryzacji Środowiska,Pracownia Projektowa Architektury Krajobrazu i Rewaloryzacji Środowiska
2/2020Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sztum fragmentu obrębu Nowa Wieśnie dotyczy24-04-2020 11:4924-04-2020 11:49Urząd Miasta i Gminy w SztumiePracownia Projektowa Architektury Krajobrazu i Rewaloryzacji Środowiska
14/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na nieruchomości gruntowej w miejscowości Koniecwałd, gmina Sztum, powiat sztumski, woj. pomorskim na działce o nr ewidencyjnym 200/16, obręb 0007 Koniecwałd” przewidzianego do realizacji na działce nr 200/16, obręb Koniecwałd, gmina SztumGKVII.6220.6.201909-09-2019 13:0909-09-2019 13:09Urząd Miasta i Gminy w SztumiePV INVESTMENT 2
17/2019Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn:„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na nieruchomości gruntowej w miejscowości Koniecwałd, gmina Sztum, powiat sztumski, woj. pomorskim na działce o nr ewidencyjnym 200/16, obręb 0007GKVII.6220.6.201909-09-2019 13:0909-09-2019 13:09Urząd Miasta i Gminy w SztumieBurmistrz Miasta i Gminy Sztum
20/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na nieruchomości gruntowej w miejscowości Koniecwałd, gmina Sztum, powiat sztumski, woj. pomorskim na działce o nr ewidencyjnym 200/16, obręb 0007 Koniecwałd”GKVII.6220.6.201909-09-2019 13:0909-09-2019 13:09Urząd Miasta i Gminy w SztumieBurmistrz Miasta i Gminy Sztum
18/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:„Budowa farmy fotowoltaicznej PV Sztumska Wieś o mocy do 1 MW realizowanej na działce o nr ew. 358/16 obręb Sztumska Wieś (woj. pomorskie, gm. Sztum) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z przyłączem” przewidzianej do realizacji na działce nr 358/16, obręb Sztumska Wieś, gmina SztumGKVII.6220.7.201909-09-2019 13:0909-09-2019 13:09Urząd Miasta i Gminy w SztumieE-SUN PV4 Sp. zoo
21/2019Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn:„Budowa farmy fotowoltaicznej PV Sztumska Wieś o mocy do 1 MW realizowanej na działce o nr ew. 358/16 obręb Sztumska Wieś (woj. pomorskie, gm. Sztum) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z przyłączem”GKVII.6220.7.201909-09-2019 13:0909-09-2019 13:09Urząd Miasta i Gminy w SztumieBurmistrz Miasta i Gminy Sztum
16/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:„Budowa i uruchomienie instalacji (kotłowni grzewczej) przystosowanej do spalania paliw stałych” przewidzianej do realizacji na działce nr 650, obręb 2-Sztum, gmina SztumGKVII.6220.5.201924-06-2019 14:1824-06-2019 14:18Urząd Miasta i Gminy w SztumieBurmistrz Miasta i Gminy Sztum
z 33