Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 313
z 32
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:"Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Polkomtel Sp. z o.o. o nazwie SZTUM POŁUDNIE nr BT42162 na wieży kratowej stalowej” przewidzianego doGKVII.6220.6.201809-05-2019 15:2109-05-2019 15:21Urząd Miasta i Gminy w SztumieBurmistrz Miasta i Gminy Sztum
1/2019Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn:„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Polkomtel Sp. z o.o. o nazwie SZTUM POŁUDNIE nr BT42162 na wieży kratowej stalowej” przewidzianego do realizacji na działce nr 293/3, obręb Sztumska Wieś, gmina SztumGKVII.6220.6.201809-05-2019 15:2109-05-2019 15:21Urząd Miasta i Gminy w SztumieBurmistrz Miasta i Gminy Sztum
16/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Pomkomtel Sp. z o.o. o nazwie SZTUM POŁUDNIE nr BT42162 na wieży kratowej stalowej”GKVII.6220.6.201809-05-2019 15:2109-05-2019 15:21Urząd Miasta i Gminy w SztumiePomkomtel Sp. z o.o.
4/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:„Przebudowa gazociągu DN400 PN6,3 MPa relacji Gardeja – Rokitki – Juszkowo w zakresie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 607” realizowanego w ramach zadania „Gazociąg Gardeja – Rokitki – Juszkowo w miejscowości Sztumska Wieś (zwarcie metaliczne)” przewidzianego do realizacji na działkach nr 28, 31, 55/5 obręb Nowa Wieś, gmina SztumGKVII.6220.7.201809-05-2019 15:2109-05-2019 15:21Urząd Miasta i Gminy w SztumieBurmistrz Miasta i Gminy Sztum
17/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:„Przebudowa gazociągu DN400 PN6,3 MPa relacji Gardeja – Rokitki – Juszkowo w zakresie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 607” realizowanego w ramach zadania „Gazociąg Gardeja – Rokitki – Juszkowo w miejscowości Sztumska Wieś (zwarcie metaliczne)” przewidzianego do realizacji na działkach nr 28, 31, 55/5 obręb Nowa Wieś, gmina SztumGKVII.6220.7.201809-05-2019 15:2109-05-2019 15:21Urząd Miasta i Gminy w SztumieGAS-ENGINERING S
3/2019Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn:„Przebudowa gazociągu DN400 PN6,3 MPa relacji Gardeja – Rokitki – Juszkowo w zakresie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 607” realizowanego w ramach zadania „Gazociąg Gardeja – Rokitki – Juszkowo w miejscowości Sztumska Wieś (zwarcie metaliczne)” przewidzianego do realizacji na działkach nr 28, 31, 55/5 obręb Nowa Wieś, gmina SztumGKVII.6220.7.201809-05-2019 15:2109-05-2019 15:21Urząd Miasta i Gminy w SztumieBurmistrz Miasta i Gminy Sztum
7/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną nieopodal wsi Węgry, działka nr 317/15, ob. Gościszewo, gmina Sztum, powiat sztumski” przewidzianej do realizacji na działce nr 317/15, obręb Gościszewo, gmina SztumGKVII.6220.1.201909-05-2019 15:2109-05-2019 15:21Urząd Miasta i Gminy w SztumieBurmistrz Miasta i Gminy Sztum
5/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną nieopodal wsi Węgry, działka nr 317/15, ob. Gościszewo, gmina Sztum, powiat sztumski” przewidzianej do realizacji na działce nr 317/15, obręb Gościszewo, gmina SztumGKVII.6220.1.201909-05-2019 15:2109-05-2019 15:21Urząd Miasta i Gminy w SztumieAGRO-SOLAR INVEST
6/2019Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn:Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną nieopodal wsi Węgry, działka nr 317/15, ob. Gościszewo, gmina Sztum, powiat sztumski” przewidzianej do realizacji na działce nr 317/15, obręb Gościszewo, gmina SztumGKVII.6220.1.201909-05-2019 15:2109-05-2019 15:21Urząd Miasta i Gminy w SztumieBurmistrz Miasta i Gminy Sztum
9/2019Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn:„Produkcja wysokiej jakości mieszanek paszowych” przewidzianej do realizacji na działkach nr 164/10, 164/11, 164/16, 164/17, 164/20, 164/22, 164/26, 164/27, 164/28, 164/29, 164/41 oraz 164/23, obręb Barlewice, gmina SztumGKVII.6220.3.201909-05-2019 15:2109-05-2019 15:21Urząd Miasta i Gminy w SztumieBurmistrz Miasta i Gminy Sztum
z 32