Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 276
z 28
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
5/2017Prognoza oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowej WsiPM.II.6722.8.201722-01-2018 15:1122-01-2018 15:11Urząd Miasta i Gminy w SztumieBurmistrz Miasta i Gminy Sztum
6/2017Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowej WsiPM.II.6722.8.201722-01-2018 15:1122-01-2018 15:11Urząd Miasta i Gminy w SztumieBurmistrz Miasta i Gminy Sztum
7/2017Prognoza finansowa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowej WsiPM.II.6722.8.201722-01-2018 15:1122-01-2018 15:11Urząd Miasta i Gminy w SztumieBurmistrz Miasta i Gminy Sztum
8/2017Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowej WsiPM.II.6722.8.201722-01-2018 15:1122-01-2018 15:11Urząd Miasta i Gminy w SztumieRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
9/2017Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowej WsiPM.II.6722.8.201722-01-2018 15:1122-01-2018 15:11Urząd Miasta i Gminy w SztumiePaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
2/2017OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE PODSTAWOWE FRAGMENTU GMINY SZTUM DLA POTRZEB MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGOPM.II.6722.6.18.201718-09-2017 13:0918-09-2017 13:09Urząd Miasta i Gminy w SztumieBurmistrz Miasta i Gminy Sztum
3/2017PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU „MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA TERENIE GMINY SZTUM W CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO GOŚCISZEWO”PM.II.6722.6.19.201718-09-2017 13:0918-09-2017 13:09Urząd Miasta i Gminy w SztumieBurmistrz Miasta i Gminy Sztum
4/2017Uchwała Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Sztum w części obrębu geodezyjnego Gościszewo.PM.II.6722.6.20.201718-09-2017 13:0918-09-2017 13:09Urząd Miasta i Gminy w SztumieBurmistrz Miasta i Gminy Sztum
1/2017Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania skutków "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowej Wsi"PM.II.6722.8.3.201712-05-2017 13:1312-05-2017 13:13Urząd Miasta i Gminy w SztumieBurmistrz Miasta i Gminy Sztum
31/2016Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zajezierzu" w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowiskoPM.II.6722.7.201627-10-2016 10:2527-10-2016 10:25Urząd Miasta i Gminy w SztumieBurmistrz Miasta i Gminy Sztum
z 28