Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 271
z 28
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2/2017OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE PODSTAWOWE FRAGMENTU GMINY SZTUM DLA POTRZEB MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGOPM.II.6722.6.18.201718-09-2017 13:0918-09-2017 13:09Urząd Miasta i Gminy w SztumieBurmistrz Miasta i Gminy Sztum
3/2017PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU „MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA TERENIE GMINY SZTUM W CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO GOŚCISZEWO”PM.II.6722.6.19.201718-09-2017 13:0918-09-2017 13:09Urząd Miasta i Gminy w SztumieBurmistrz Miasta i Gminy Sztum
4/2017Uchwała Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Sztum w części obrębu geodezyjnego Gościszewo.PM.II.6722.6.20.201718-09-2017 13:0918-09-2017 13:09Urząd Miasta i Gminy w SztumieBurmistrz Miasta i Gminy Sztum
1/2017Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania skutków "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowej Wsi"PM.II.6722.8.3.201712-05-2017 13:1312-05-2017 13:13Urząd Miasta i Gminy w SztumieBurmistrz Miasta i Gminy Sztum
31/2016Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zajezierzu" w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowiskoPM.II.6722.7.201627-10-2016 10:2527-10-2016 10:25Urząd Miasta i Gminy w SztumieBurmistrz Miasta i Gminy Sztum
32/2016Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie przyjęcia projektu zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Koniecwałd - działki nr 214/5 i 214/6" wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoPM.II.6722.201627-10-2016 10:2527-10-2016 10:25Urząd Miasta i Gminy w SztumieBurmistrz Miasta i Gminy Sztum
30/2016Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Koniecwałd – działki nr 214/5 i 214/6, gm. Sztum” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko29-08-2016 12:4729-08-2016 12:47Urząd Miasta i Gminy w SztumieBurmistrz Miasta i Gminy Sztum
29/2016Opinia do projektu Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Sztumnie dotyczy03-08-2016 12:3603-08-2016 12:36Urząd Miasta i Gminy w SztumiePaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
23/2015Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:„Budowa budynku chlewni dla 51 DJP, wraz ze zbiornikiem technologicznym o poj. 10 m3 i zbiornikiem na gnojowicę 613 m3”, przewidziane do realizacji na działkach ewidencyjnej o nr 42 i 43/2, obręb Gronajny, gm. Sztum.GKVII.6220.10.201529-07-2016 13:0529-07-2016 13:05Urząd Miasta i Gminy w Sztumie*******
167/2015Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn:„Budowie budynku chlewni dla 61,60 DJP, wraz ze zbiornikiem technologicznym o poj. 10 m3 i zbiornikiem na gnojowicę 678 m3”, przewidziane do realizacji na działce ewidencyjnej o nr 42 i 43/2, obręb Gronajny, gm. SztumGKVII.6220.10.201529-07-2016 13:0529-07-2016 13:05Urząd Miasta i Gminy w SztumieBurmistrz Miasta i Gminy Sztum
z 28