Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 289
z 29
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
6/2018Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Sztumskie PolePM.II.6722.1.7.201811-05-2018 12:3911-05-2018 12:39Urząd Miasta i Gminy w SztumieBurmistrz Miasta i Gminy Sztum
7/2018Prognoza oddziaływania na środowisko dla „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Sztumskie Pole”PM.II.6722.1.7.201811-05-2018 12:3911-05-2018 12:39Urząd Miasta i Gminy w SztumieBurmistrz Miasta i Gminy Sztum
5/2018Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Sztum w części obrębu geodezyjnego GościszewoPM.II.6722.6.27.201718-04-2018 16:3518-04-2018 16:35Urząd Miasta i Gminy w SztumiePlanar Pracownia Projektowania Przestrzeni
4/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:„Rozbudowa i budowa obiektów na terenie zakładu SONAC Uśnice” przewidzianego do realizacji na działce nr 113/6, ob. Uśnice, gmina Sztum.GKVII.6220.2.201711-04-2018 14:4511-04-2018 14:45Urząd Miasta i Gminy w SztumieBurmistrz Miasta i Gminy Sztum
16/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:„Rozbudowa i budowa obiektów na terenie zakładu SONAC Uśnice” przewidzianego do realizacji na działce nr 113/6, ob. Uśnice, gmina Sztum.GKVII.6220.2.201711-04-2018 14:4511-04-2018 14:45Urząd Miasta i Gminy w SztumieSONAC Uśnice Sp. z o.o.
3/2018Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn:„Rozbudowa i budowa obiektów na terenie zakładu SONAC Uśnice” przewidzianego do realizacji na działce nr 113/6, ob. Uśnice, gmina Sztum.GKVII.6220.2.201711-04-2018 14:4511-04-2018 14:45Urząd Miasta i Gminy w SztumieBurmistrz Miasta i Gminy Sztum
12/2017Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:„Przebudowa i rozbudowa kotłowni zakładowej na paliwo stałe” przewidzianego do realizacji na działce nr 461, ob. Sztumskie Pole, gmina Sztum.GKVII.6220.4.201711-04-2018 14:1711-04-2018 14:17Urząd Miasta i Gminy w SztumieBurmistrz Miasta i Gminy Sztum
10/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:„Przebudowa i rozbudowa kotłowni zakładowej na paliwo stałe” przewidzianego do realizacji na działce nr 461, ob. Sztumskie Pole, gmina Sztum.GKVII.6220.4.201711-04-2018 14:1711-04-2018 14:17Urząd Miasta i Gminy w SztumieELITA Sp. z o.o.
11/2017Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn:„Przebudowa i rozbudowa kotłowni zakładowej na paliwo stałe” przewidzianego do realizacji na działce nr 461, ob. Sztumskie Pole, gmina Sztum.GKVII.6220.4.201711-04-2018 14:1711-04-2018 14:17Urząd Miasta i Gminy w SztumieBurmistrz Miasta i Gminy Sztum
13/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:„Rozbudowa oczyszczalni ścieków i zwiększenie mocy produkcyjnej instalacji przerobu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego na terenie zakładu SONAC Uśnice Sp. z o.o.” przewidzianego do realizacji na działce nr 113/6, ob. Uśnice, gmina Sztum.GKVII.6220.8.201711-04-2018 14:1711-04-2018 14:17Urząd Miasta i Gminy w SztumieSONAC Uśnice Sp. z o.o.
z 29