Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 5341
z 535
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
9/2018projekt zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment ternu miasta Końskie w granicach ulic: Źródlanej, Folwarcznej i BrowarnejUKO.6721.22.10.2016.IK26-04-2018 12:4926-04-2018 12:49Urząd Miasta i Gminy w Końskiche-GIS Pracownia Urbanistyczno-Projektowa spółka z o.o.
10/2018prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment ternu miasta Końskie w granicach ulic: Źródlanej, Folwarcznej i BrowarnejUKO.6721.22.10.2016.IK26-04-2018 12:4926-04-2018 12:49Urząd Miasta i Gminy w Końskiche-GIS Pracownia Urbanistyczno-Projektowa spółka z o.o.
11/2018opracowanie ekofizjograficzne projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment ternu miasta Końskie w granicach ulic: Źródlanej, Folwarcznej i BrowarnejUKO.6721.22.10.2016.IK26-04-2018 12:4926-04-2018 12:49Urząd Miasta i Gminy w Końskiche-GIS Pracownia Urbanistyczno-Projektowa spółka z o.o.
8/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachUKO.6220.13.2017.SF20-04-2018 08:4720-04-2018 08:47Urząd Miasta i Gminy w KońskichBurmistrz Miasta i Gminy Końskie
35/2017prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie na wschód od terenów kolejowych po granice administracyjne miastaUKO.6721.2.18.2016.ECh06-04-2018 12:1506-04-2018 12:15Urząd Miasta i Gminy w KońskichGrupa CDE Sp. z o.o.,Grupa CDE Sp. z o.o.
36/2017opracowanie ekofizjograficzne projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie na wschód od terenów kolejowych po granice administracyjne miastaUKO.6721.2.18.2016.ECh06-04-2018 12:1506-04-2018 12:15Urząd Miasta i Gminy w KońskichGrupa CDE Sp. z o.o.
37/2017projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie na wschód od terenów kolejowych po granice administracyjne miastaUKO.6721.2.18.2016/2017.ECh06-04-2018 12:1506-04-2018 12:15Urząd Miasta i Gminy w KońskichGrupa CDE Sp. z o.o.
3/2018opracowanie ekofizjograficzne projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Kazanowskiej, Krakowskiej, 16 Stycznia, Zamkowej, Ks. Granata i Strażackiej27-03-2018 08:4627-03-2018 08:46Urząd Miasta i Gminy w KońskichMASTERPLAN Maciej Niżborski
4/2018projekt zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie pomiędzy ul. Krakowską, Mjr Hubala, Polną i KieleckąUKO.6721.1.3.2017.IK27-03-2018 08:4627-03-2018 08:46Urząd Miasta i Gminy w KońskichMASTERPLAN Maciej Niżborski
5/2018prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Kazanowskiej, Krakowskiej, 16 Stycznia, Zamkowej, Ks. Granata i StrażackiejUKO.6721.19.201627-03-2018 08:4627-03-2018 08:46Urząd Miasta i Gminy w KońskichMASTERPLAN Maciej Niżborski
z 535