Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 5330
z 533
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
69/2017opracowanie ekofizjograficzne projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w granicach ulic: Ks. Granata, Strażackiej, Kazanowskiej i PiłsudskiegoUKO.6721.18.9.2016/2017.ECh28-12-2017 09:3528-12-2017 09:35Urząd Miasta i Gminy w KońskichMASTERPLAN Maciej Niżborski
70/2017projekt zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w granicach ulic Ks. Granata, Strażackiej, Kazanowskiej i PiłsudskiegoUKO.6721.18.9.2016/2017.ECh28-12-2017 09:3528-12-2017 09:35Urząd Miasta i Gminy w KońskichMASTERPLAN Maciej Niżborski
71/2017prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w granicach ulic Ks. Granata, Strażackiej, Kazanowskiej i PiłsudskiegoUKO.6721.18.9.2016/2017.ECh28-12-2017 09:3528-12-2017 09:35Urząd Miasta i Gminy w KońskichMASTERPLAN Maciej Niżborski
64/2017prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w granicach ulic: Gimnazjalnej, Spacerowej oraz Zachodniej.UKO.6721.3.2016/2017.ECh28-12-2017 09:1628-12-2017 09:16Urząd Miasta i Gminy w KońskichSoftGIS s.c
62/2017projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w granicach ulic: Gimnazjalnej, Spacerowej oraz ZachodniejUKO.6721.3.2015/2017.ECh28-12-2017 09:1628-12-2017 09:16Urząd Miasta i Gminy w KońskichSoftGIS s.c
63/2017opracowanie ekofizjaograficzne projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w granicach ulic: Gimnazjalnej, Spacerowej oraz ZachodniejUKO.6721.3.2015/2017.ECh28-12-2017 09:1628-12-2017 09:16Urząd Miasta i Gminy w KońskichSoftGIS s.c
65/2017projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie na wschód od terenów kolejowych po granice administracyjne miastaUKO.6721.9.2013/2017.ECh28-12-2017 09:1628-12-2017 09:16Urząd Miasta i Gminy w KońskichGARD Pracownia Urbanistyczno - Architektoniczna - mgr inż Anna Woźnicka
66/2017prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie na wschód od terenów kolejowych pod granice administracyjne miastaUKO.6721.9.2013/2017.ECh28-12-2017 09:1628-12-2017 09:16Urząd Miasta i Gminy w KońskichGARD Pracownia Urbanistyczno - Architektoniczna - mgr inż Anna Woźnicka
67/2017opracowanie ekofizjograficzne projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta na wschód terenów kolejowych po granice administracyjne miastaUKO.6721.9.2013/2017.ECh28-12-2017 09:1628-12-2017 09:16Urząd Miasta i Gminy w KońskichGARD Pracownia Urbanistyczno - Architektoniczna - mgr inż Anna Woźnicka
68/2017projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulic: 3 Maja, Romualda Traugutta, Niepodległości, Kazimierza Pułaskiego i Hugo KołłątajaUKO.6721.6.9.2014/2017.ECh28-12-2017 09:1628-12-2017 09:16Urząd Miasta i Gminy w KońskichGARD Pracownia Urbanistyczno - Architektoniczna - mgr inż Anna Woźnicka
z 533