Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 5421
z 543
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
9/2020opracowanie ekofizjograficzne projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w granicach ulic: Kazanowskiej, Krakowskiej, Gimnazjalnej, Kpt. Stoińskiego oraz Marszałka PiłsudskiegoUKO.6721.2.14.201921-02-2020 09:2421-02-2020 09:24Urząd Miasta i Gminy w KońskichMASTERPLAN, Maciej Niżborski
10/2020projekt zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Kazanowskiej, Krakowskiej, Gimnazjalnej, Kpt. Stoińskiego oraz Marszałka PiłsudskiegoUKO.6721.2.14.201921-02-2020 09:2421-02-2020 09:24Urząd Miasta i Gminy w KońskichMASTERPLAN, Maciej Niżborski
11/2020prognoza oddziaływania projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w granicach ulic: Kazanowskiej, Krakowskiej, Gimnazjalnej, Kpt. Stoińskiego oraz Marszałka PiłsudskiegoUKO.6721.2.14.201921-02-2020 09:2421-02-2020 09:23Urząd Miasta i Gminy w KońskichMASTERPLAN, Maciej Niżborski
42/2019opracowanie ekofizjograficzne projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Kazanowskiej, Krakowskiej, Gimnazjalnej, Kpt. Stoińskiego oraz Marszałka Piłsudskiego.UKO.6721.2.14.2019.ECh21-02-2020 08:5421-02-2020 08:54Urząd Miasta i Gminy w KońskichMASTERPLAN, Maciej Niżborski
43/2019projekt zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Kazanowskiej, Krakowskiej, Gimnazjalnej, Kpt. Stoińskiego oraz Marszałka Piłsudskiego.UKO.6721.2.14.201921-02-2020 08:5421-02-2020 08:54Urząd Miasta i Gminy w KońskichMASTERPLAN, Maciej Niżborski
44/2019prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Kazanowskiej, Krakowskiej, Gimnazjalnej, Kpt. Stoińskiego oraz Marszałka Piłsudskiego.UKO.6721.2.14.201921-02-2020 08:5421-02-2020 08:54Urząd Miasta i Gminy w KońskichMASTERPLAN, Maciej Niżborski
8/2020Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany części Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Końskie.UKO.6720.1.2019.IK19-02-2020 10:3219-02-2020 10:32Urząd Miasta i Gminy w KońskichARCHiplaneo
7/2020Projekt zmiany części Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy KońskieUKO.6720.1.2019.IK19-02-2020 10:3219-02-2020 10:32Urząd Miasta i Gminy w KońskichARCHiplaneo
5/2020Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachUKO.6220.8.2019.SF03-02-2020 10:4103-02-2020 10:41Urząd Miasta i Gminy w KońskichBurmistrz Miasta i Gminy Końskie
2/2020projekt zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Partyzantów, Źródlanej, BrowarnejUKO.6721.2.2018.IK28-01-2020 12:2028-01-2020 12:20Urząd Miasta i Gminy w KońskichTEREN Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Miast i Osiedli
z 543