Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 5343
z 535
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
265/2022Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięciaII.6220.6.202222-11-2022 10:3222-11-2022 10:32Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy WielkiejLeszek Wroński
264/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachII.6220.6.202222-11-2022 10:3222-11-2022 10:32Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy WielkiejPrzedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej Sp. z o. o. w likwidacji
159/2022Karta informacyjna przedsięwzięciaII.6220.7.202207-11-2022 07:5807-11-2022 07:58Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy WielkiejENERGOEKO Wojciech Borcz
160/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachII.6220.7.202207-11-2022 07:5807-11-2022 07:58Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy WielkiejB&K Fusion Sp. z o.o.
263/2022Obwieszczenie/zawiadomienie o wszczęciu postępowaniaII.6220.07.202207-11-2022 07:5807-11-2022 07:58Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy WielkiejBurmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka
215/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachII.6220.08.202217-10-2022 13:5117-10-2022 13:51Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy WielkiejECON Marek Michalczyk
216/2022Karta informacyjna przedsięwzięciaII.6220.08.202217-10-2022 13:5117-10-2022 13:51Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy WielkiejECON Marek Michalczyk
262/2022Opinia sanitarna o braku konieczności sporządzenia raportuII.6220.08.202217-10-2022 13:5117-10-2022 13:51Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy WielkiejPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
217/2022Obwieszczenie/zawiadomienie o wszczęciu postępowaniaII.6220.08.202229-09-2022 09:5629-09-2022 09:56Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy WielkiejBurmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka
214/2022DECYZJA NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH LUB OSADNIKÓW W INSTALACJACH PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU MIASTA I GMINY KAZIMIERZA WIELKAGKOŚ.6233.3.202227-09-2022 13:4727-09-2022 13:47Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy WielkiejUrząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej
z 535