Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 317
z 32
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2023projekt zmiany Nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy DaleszyceWIN. 6720.2.2022.202313-07-2023 09:2513-07-2023 09:25Urząd Miasta i Gminy w DaleszycachBurmistrz Miasta i Gminy Daleszyce
2/2023Projekt zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy IWIN.6721.3.2022.202313-07-2023 09:2513-07-2023 09:25Urząd Miasta i Gminy w DaleszycachBurmistrz Miasta i Gminy Daleszyce
13/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, zlokalizowanych w korycie rzeki Czarna Nida dz. ewid. nr 2657 obręb Daleszyce gm. DaleszyceWIN.6131.103.202205-09-2022 16:4005-09-2022 16:40Urząd Miasta i Gminy w DaleszycachPaństwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kielcach
14/2022Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew, zlokalizowanych w korycie rzeki Czarna Nida dz. ewid. nr 2657 obręb Daleszyce gm. DaleszyceWIN.6131.103.202205-09-2022 16:4005-09-2022 16:40Urząd Miasta i Gminy w DaleszycachBurmistrz Miasta i Gminy Daleszyce
12/2022Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew zlokalizowanych w korycie rzeki Czarna Nida dz. ewid. nr 250/1 i 250/2 obręb Danków-Wójtostwo gm. Daleszyce.WIN.6131.91.202205-09-2022 16:3205-09-2022 16:32Urząd Miasta i Gminy w DaleszycachBurmistrz Miasta i Gminy Daleszyce
11/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, zlokalizowanych w korycie rzeki Czarna Nida dz. ewid. nr 250/1 i 250/2 obręb Danków-Wójtostwo gm. Daleszyce.WIN.6131.91.202205-09-2022 16:3205-09-2022 16:32Urząd Miasta i Gminy w DaleszycachPaństwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kielcach
10/2022Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew, zlokalizowanych w korycie cieku Dopływ spod Góry Żarnowica dz. ewid. nr 327 w obrębie Niestachów gm. Daleszyce.WIN.6131.77.202205-09-2022 16:2305-09-2022 16:23Urząd Miasta i Gminy w DaleszycachBurmistrz Miasta i Gminy Daleszyce
9/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, zlokalizowanych w korycie cieku Dopływ spod Góry Żarnowica dz. ewid. nr 327 w obrębie Niestachów gm. Daleszyce.WIN.6131.77.202205-09-2022 16:2305-09-2022 16:23Urząd Miasta i Gminy w DaleszycachPaństwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kielcach
8/2022Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew zlokalizowanych w korycie rzeki Warkocz dz. ewid nr 342/1 w obrębie Niestachów gm. Daleszyce.WIN.6131.76.202205-09-2022 16:1405-09-2022 16:14Urząd Miasta i Gminy w DaleszycachBurmistrz Miasta i Gminy Daleszyce
7/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, zlokalizowanych w korycie rzeki Warkocz dz. ewid nr 342/1 w obrębie Niestachów gm. Daleszyce.WIN.6131.76.202205-09-2022 16:1405-09-2022 16:14Urząd Miasta i Gminy w DaleszycachPaństwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kielcach
z 32