Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2175
z 218
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
15/2021Uzasadnienie wraz z podsumowaniem do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Żelechów oraz części miasta ŻelechówWP.PP.6721.3.201712-03-2021 17:5212-03-2021 17:52Urząd Miasta i Gminy w ŻelechowieBurmistrz Żelechowa
14/2021Prognoza oddziaływania na środowisko Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Żelechów oraz części miasta ŻelechówWP.PP.6721.3.201712-03-2021 17:4612-03-2021 17:46Urząd Miasta i Gminy w Żelechowie*******
13/2021Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części gminy Żelechów oraz części miasta ŻelechówWP.PP.6721.3.201712-03-2021 17:4312-03-2021 17:43Urząd Miasta i Gminy w ŻelechowieURBI-PLAN Małgorzata Sienkiewicz
10/2021Wystąpienie w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w WarszawieWP.PP.6720.1.202112-03-2021 17:2912-03-2021 17:29Urząd Miasta i Gminy w ŻelechowieBurmistrz Żelechowa
11/2021Wystąpienie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do sporządzanego "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów"WP.PP.6720.1.202112-03-2021 17:2912-03-2021 17:29Urząd Miasta i Gminy w ŻelechowieBurmistrz Żelechowa
12/2021Opinia Sanitarna nr ZNS/6/2021 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie stwierdzająca potrzebę przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów"WP.PP.6720.1.202112-03-2021 17:2912-03-2021 17:29Urząd Miasta i Gminy w ŻelechowiePaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
6/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie obory dla krów mlecznych w systemie płytkiej ściółki wraz z infrastrukturą towarzyszącą" planowanego do realizacji na działce o nr ewid. 243/1 pioł. w Łomnicy gm. ŻelechówWP.OŚr.6220.1.202112-03-2021 16:4912-03-2021 16:49Urząd Miasta i Gminy w Żelechowie*******
7/2021Wystąpienie do Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii dotyczącej konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie obory dla krów mlecznych w systemie płytkiej ściółki wraz z infrastrukturą towarzyszącą" planowanego do realizacji na działce o nr ewid. 243/1 poł. w Łomnicy gm. ŻelechówWP.OŚr.6220.1.202112-03-2021 16:4912-03-2021 16:49Urząd Miasta i Gminy w ŻelechowieBurmistrz Żelechowa
8/2021Wystąpienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o wydanie opinii dotyczącej konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie obory dla krów mlecznych w systemie płytkiej ściółki wraz z infrastrukturą towarzyszącą" planowanego do realizacji na działce o nr ewid. 243/1 poł. w Łomnicy gm. ŻelechówWP.OŚr.6220.1.202112-03-2021 16:4912-03-2021 16:49Urząd Miasta i Gminy w ŻelechowieBurmistrz Żelechowa
9/2021Wystąpienie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie o wydanie opinii dotyczącej konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie obory dla krów mlecznych w systemie płytkiej ściółki wraz z infrastrukturą towarzyszącą" planowanego do realizacji na działce o nr ewid. 243/1 poł. w Łomnicy gm. ŻelechówWP.OŚr.6220.1.202112-03-2021 16:4912-03-2021 16:49Urząd Miasta i Gminy w ŻelechowieBurmistrz Żelechowa
z 218