Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2155
z 216
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2/2019Wystąpienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o wydanie opinii dotyczącej konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ewentualnego zakresu opracowania raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia na odcinku Gończyce - Jarczew o parametrach DN 300 MOP 5,5 wraz z przyłączami do stacji w m. Żelechów oraz Jarczew".WP.OŚr.6220.7.201803-04-2019 12:0603-04-2019 12:06Urząd Miasta i Gminy w ŻelechowieBurmistrz Żelechowa
25/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia na odcinku Gończyce - Jarczew o parametrach DN 300 MOP 5,5 wraz z przyłączami do stacji w m. Żelechów oraz Jarczew".WP.OŚr.6220.7.201803-04-2019 12:0603-04-2019 12:06Urząd Miasta i Gminy w ŻelechowiePolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
4/2019Wystąpienie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie o wydanie opinii dotyczącej konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ewentualnego zakresu opracowania raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia na odcinku Gończyce - Jarczew o parametrach DN 300 MOP 5,5 wraz z przyłączami do stacji w m. Żelechów oraz Jarczew".WP.OŚr.6220.7.201803-04-2019 12:0503-04-2019 12:05Urząd Miasta i Gminy w ŻelechowieBurmistrz Żelechowa
3/2019Wystąpienie do Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii dotyczącej konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ewentualnego zakresu opracowania raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia na odcinku Gończyce - Jarczew o parametrach DN 300 MOP 5,5 wraz z przyłączami do stacji w m. Żelechów oraz Jarczew".WP.OŚr.6220.7.201803-04-2019 12:0503-04-2019 12:05Urząd Miasta i Gminy w ŻelechowieBurmistrz Żelechowa
12/2019Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia na odcinku Gończyce-Jarczew o parametrach DN 300 MOP 5,5 wraz z przyłączami do stacji w m. Żelechów oraz Jarczew".WP.OŚr.6220.7.201803-04-2019 12:0503-04-2019 12:05Urząd Miasta i Gminy w ŻelechowieBurmistrz Żelechowa
27/2018Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za 2018 r.WP.OŚr.6225.1.201928-03-2019 13:4428-03-2019 13:44Urząd Miasta i Gminy w ŻelechowieBurmistrz Żelechowa
10/2019Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta ŻelechówWP.PP.6721.4.201727-03-2019 12:3327-03-2019 12:33Urząd Miasta i Gminy w ŻelechowieRada Miejska w Żelechowie
11/2019Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ŻelechówWP.PP.6721.4.201727-03-2019 12:3327-03-2019 12:33Urząd Miasta i Gminy w ŻelechowieEXPANSE Krzysztof Parszewski
9/2019Opinia nr WOOŚ-I.4220.82.2019.EL z dnia 12.02.2019r.Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko polegającego na "Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia na odcinku Gończyce - Jarczew o parametrach DN 300 MOP 5,5 Mpa wraz z przyłączami do stacji w miejscowości Żelechów oraz Jarczew"WP.OŚr.6220.7.201819-02-2019 15:2219-02-2019 15:22Urząd Miasta i Gminy w ŻelechowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
8/2019Opinia Sanitarna Nr ZNS/9/209 z dnia 05.02.2019r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko polegającego na "Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia na odcinku Gończyce - Jarczew o parametrach DN 300 MOP 5,5 Mpa wraz z przyłączami do stacji w miejscowości Żelechów oraz Jarczew"WP.OŚr.6220.7.201813-02-2019 10:3013-02-2019 10:30Urząd Miasta i Gminy w ŻelechowiePaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
z 216