Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2223
z 223
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
25/2022Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie nr ZNS/82/2022 z dnia 15.11.2022 r.WP.PP.6720.1.202122-11-2022 09:5922-11-2022 09:59Urząd Miasta i Gminy w ŻelechowiePaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
24/2022Decyzja nr WP.OŚr.6220.3.2022.17 z dnia 05.10.2022 r. zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nr WP.OŚr.6220.3.2022.13 z dnia 17.08.2022 r.WP.OŚr.6220.3.202206-10-2022 11:1206-10-2022 11:12Urząd Miasta i Gminy w ŻelechowieBurmistrz Żelechowa
23/2022Decyzja nr WP.OŚr.6220.3.2022.13 z dnia 17.08.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi powiatowej nr 1366W na obszarze Gminy Żelechów, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1330W w Żelechowie do granicy województwa mazowieckiego (ulica Traugutta) oraz na rozbudowie drogi powiatowej nr 1330W w Żelechowie od skrzyżowania z drogą wojewódzką 807 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1366W (ulica Chłopickiego)”, zlokalizowanego na terenie miasta Żelechowa i miejscowości Janówek w Gminie Żelechów, w powiecie garwolińskim, woj. mazowieckim.WP.OŚr.6220.3.202218-08-2022 12:4318-08-2022 12:43Urząd Miasta i Gminy w ŻelechowieBurmistrz Żelechowa
22/2022Opinia Sanitarna nr ZNS/58/2022 z dnia 22.07.2022 r. stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi powiatowej nr 1366W na obszarze Gminy Żelechów, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1330W w Żelechowie do granicy województwa mazowieckiego (ulica Traugutta) oraz na rozbudowie drogi powiatowej nr 1330W w Żelechowie od skrzyżowania z drogą wojewódzką 807 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1366W (ulica Chłopickiego)”, zlokalizowanego na terenie miasta Żelechowa i miejscowości Janówek w Gminie Żelechów, w powiecie garwolińskim, woj. mazowieckim.WP.OŚr.6220.3.202227-07-2022 14:2727-07-2022 14:27Urząd Miasta i Gminy w ŻelechowiePaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
21/2022Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 807 od skrzyżowania z drogą ekspresową S17 do granicy województwa mazowieckiego" zlokalizowanego na terenie Gminy Żelechów i Gminy Sobolew w powiecie garwolińskim, woj. mazowieckim"WP.OŚr.6220.1.202218-07-2022 11:3018-07-2022 11:30Urząd Miasta i Gminy w ŻelechowieBurmistrz Żelechowa
20/2022Opinia nr WA.ZZŚ.6.435.62.2022.EJ.2 z 17.05.2022 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie nie stwierdzająca potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na 'Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 807 od skrzyżowania z drogą ekspresową S17 do granicy województwa mazowieckiego" zlokalizowanego na terenie Gminy Żelechów i Gminy Sobolew w powiecie garwolińskim, woj. mazowieckim.WP.OŚr.6220.1.202213-07-2022 11:4813-07-2022 11:48Urząd Miasta i Gminy w ŻelechowiePaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie
19/2022Opinia Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WA.ZZŚ.6.435.135.2022.AR.2 z dnia 30.06.2022 r. nie stwierdzająca potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi powiatowej nr 1366W na obszarze Gminy Żelechów, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1330W w Żelechowie do granicy województwa mazowieckiego (ul.Traugutta) oraz na rozbudowie drogi powiatowej nr 1330W w Żelechowie od skrzyżowania z drogą wojewódzką 807 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1366W (ulica Chłopickiego),zlokalizowanego na terenie miasta Żelechów i miejscowości Janówek w Gminie Żelechów, w powiecie garwolińskim, woj. mazowieckim.WP.OŚr.6220.3.202206-07-2022 14:0306-07-2022 14:03Urząd Miasta i Gminy w ŻelechowiePaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie
18/2022Raport z wykonania Programu ochrony Środowiska dla Gminy Żelechów za lata 2018-2019 z uwzględnieniem roku 2020.WP.OŚr.602.7.202105-07-2022 11:3305-07-2022 11:33Urząd Miasta i Gminy w ŻelechowieGOBIO-Usługi Przyrodnicze Michał Mięsikowski
17/2022Program Ochrony Środowiska dla Gminy Żelechów na lata 2022-2026 z perspektywą do 2030 r.WP.OŚr.602.7.202105-07-2022 10:5305-07-2022 10:53Urząd Miasta i Gminy w ŻelechowieGOBIO-Usługi Przyrodnicze Michał Mięsikowski
16/2022Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn." Program ochrony środowiska dla Gminy Żelechów na lata 2022-2026 z perspektywą do 2030 r.WP.OŚr.602.7.202124-06-2022 09:4624-06-2022 09:46Urząd Miasta i Gminy w ŻelechowieBurmistrz Żelechowa
z 223