Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 3440
z 344
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
23/2019Karta informacyjna dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2257R Tarnawa – Kalnica w km od 3+776 do 7+100 obręb: Łukowe.GPŚ.6220.5.201914-10-2019 10:2314-10-2019 10:23Urząd Miasta i Gminy Zagórz*******
24/2019Opinia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoWOOŚ.4220.19.20.2019.JK.414-10-2019 10:2314-10-2019 10:23Urząd Miasta i Gminy ZagórzRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
22/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2257R Tarnawa-Kalnica w km 3+776 do 7+100 obr. ewid. Łukowe.GPŚ.6220.5.201914-10-2019 09:3514-10-2019 09:35Urząd Miasta i Gminy ZagórzZarząd Powiatu Sanockiego
20/2019Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną o mocy do 1 MW na działce 330 w Zagórzu obręb Zasław.GPŚ.6220.3.201911-10-2019 15:2511-10-2019 15:25Urząd Miasta i Gminy ZagórzStandard Power Development Sp. z o.o. i Sp.K.
21/2019Karta informacyjna przedsięwzięcia dla budowy farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 42 w Zagórzu, obręb Zasław.GPŚ.6220.4.201911-10-2019 15:2511-10-2019 15:25Urząd Miasta i Gminy ZagórzStandard Power Development Sp. z o.o. i Sp.K.
17/2019Opinia dotycząca konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachWOOŚ.4220.19.6.2019.AH.511-10-2019 15:0611-10-2019 15:06Urząd Miasta i Gminy ZagórzRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
14/2019Opinia sanitarna dotycząca braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachPSNZ.4540.8.201911-10-2019 15:0611-10-2019 15:06Urząd Miasta i Gminy ZagórzPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku
13/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 766/1, 766/2 i 766/3 w Zagórz, obręb Zagórz.GPŚ.6220.2.201911-10-2019 15:0611-10-2019 15:06Urząd Miasta i Gminy ZagórzStandard Power Development Sp. z o.o. i Sp.K.
16/2019Opinia sanitarna dotycząca braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachPSNZ.4540.12.201911-10-2019 15:0511-10-2019 15:05Urząd Miasta i Gminy ZagórzPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku
11/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 42, obręb Zasław.GPŚ.6220.4.201911-10-2019 15:0511-10-2019 15:05Urząd Miasta i Gminy ZagórzStandard Power Development Sp. z o.o. i Sp.K.,*******
z 344