Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2345
z 235
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
48/2019decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Praszka - granica woj. opolskiegoIT.I.6220.13.22.201929-11-2019 14:0629-11-2019 14:06Urząd Miasta i Gminy Praszka*******
47/2019wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Praszka - granica województwa opolskiegoIT.I.6220.13.201923-08-2019 14:3723-08-2019 14:37Urząd Miasta i Gminy Praszka*******
46/2019decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn: Budowa hali działu badań i Rozwoju na działce nr 148/32 k.m. 12 obręb Miasto PraszkaIT.I.6220.6.18.201923-08-2019 14:2123-08-2019 14:21Urząd Miasta i Gminy Praszka*******
45/2019decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środiwskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Praszka - granica województwa opolskiegoIT.I.6220.12.16.201923-08-2019 12:0023-08-2019 12:00Urząd Miasta i Gminy Praszka*******
43/2019decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachIT.I.6220.10.10.201916-08-2019 12:2916-08-2019 12:29Urząd Miasta i Gminy Praszka*******
44/2019decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania budowa farmy fotowoltaicznej Kiczmachów 2 o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na częściach działek 12, 13 położonych w obrębie 0008 Kiczmachów, gmina PraszkaIT.I.6131.11.10.201916-08-2019 12:2916-08-2019 12:29Urząd Miasta i Gminy Praszka*******
38/2019decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 27 położonej w obrębie 0008 w obrębie Kiczmachów, gmina PraszkaIT.I.6220.7.10.201924-07-2019 09:0124-07-2019 09:01Urząd Miasta i Gminy Praszka*******
39/2019decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn Budowa farmy fotowoltaicznej Kuźniczka 1 o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr 40/4 położonej w obrębie 0009 w miejscowości Kuźniczka, gmina PraszkaIT.I.6220.4.12.201924-07-2019 09:0124-07-2019 09:01Urząd Miasta i Gminy Praszka*******
40/2019decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn Budowa farmy fotowoltaicznej Kuźniczka 2 o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr 40/4 położonej w obrębie 0009 w miejscowości Kuźniczka, gmina PraszkaIT.I.6220.5.12.201924-07-2019 09:0124-07-2019 09:01Urząd Miasta i Gminy Praszka*******
41/2019decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn Budowa farmy fotowoltaicznej Kowale 1 o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 59/1, 60/1oraz części działki 448 położonej w obrębie 0005 w miejscowości Kowale, gmina PraszkaIT.I.6220.8.10.201924-07-2019 09:0124-07-2019 09:01Urząd Miasta i Gminy Praszka*******
z 235