Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 63
z 7
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
5/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW i powierzchni zabudowy do 2,2 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Błażejewo, na działkach o numerach ewidencyjnych 41/2 i 44/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Błażejewo, gmina Dolsk, powiat śremski, województwo wielkopolskie.RG.6220.9.2018.SS26-11-2018 14:3226-11-2018 14:32Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
4/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „Kotowo II” w miejscowości Kotowo”, na działkach o numerach ewidencyjnych 265/10, 265/12, 265/13, 265/15, 265/16, 265/18, położonych w obrębie ewidencyjnym Kotowo, gmina Dolsk, powiat śremski, województwo wielkopolskie”.RG.6220.8.2018.SS29-06-2018 12:5729-06-2018 12:57Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
3/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „Dolsk II” w miejscowości Dolsk” na działkach o numerach ewidencyjnych 1221 i 1222 położonych w obrębie ewidencyjnym Dolsk.RG.6220.7.2018.SS19-06-2018 14:2019-06-2018 14:20Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
2/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie obiektu inwentarskiego (tuczarni bezściółkowej) o maksymalnej obsadzie 150,43 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 10/2 i 112/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Międzychód, gmina Dolsk, powiat śremski, województwo wielkopolskieRG.6220.6.2018.SS24-05-2018 12:5924-05-2018 12:59Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
1/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie wraz z rozbudową budynku do chowu trzody chlewnej na działce o numerze ewidencyjnym 116/5, położonej w obrębie ewidencyjnym Małachowo, gmina Dolsk, powiat śremski, województwo wielkopolskieRG.6220.1.2018.SS24-01-2018 14:0524-01-2018 14:05Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
4/2017Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu instalacji do przetwórstwa i pakowania produktów pochodzenia zwierzęcego na działce o numerze ewidencyjnej 800/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Dolsk, gmina Dolsk, powiat śremski, woj. wielkopolskie.RG.6220.9.2017.SS22-08-2017 10:1122-08-2017 10:11Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
3/2017Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – budowa zbiornika wodnego małej retencji – stawu ziemnego Ostrowieczno, dz. nr 13/2RG.6220.8.2017.SS22-08-2017 10:1022-08-2017 10:10Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
2/2017Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.RG.6220.7.2017.SS14-06-2017 09:3114-06-2017 09:31Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
9/2016Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie nowego obiektu inwentarskiego – obory dla bydła mlecznego o obsadzie maksymalnej do 59,05 DJP w Rusocinie na działce o numerze ewidencyjnym 41, położonej w obrębie ewidencyjnym Rusocin, gmina Dolsk.RG.6220.9.2016.SS30-01-2017 15:2730-01-2017 15:27Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
1/2017Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego obiektu inwentarskiego – obory dla bydła mlecznego o obsadzie maksymalnej do 59,05 DJP w Rusocinie na działce o numerze ewidencyjnym 41, położonej w obrębie ewidencyjnym Rusocin, gmina DolskRG.6220.1.2017.SS30-01-2017 15:1330-01-2017 15:13Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk,Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk
z 7