Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 55
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
9/2016Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie nowego obiektu inwentarskiego – obory dla bydła mlecznego o obsadzie maksymalnej do 59,05 DJP w Rusocinie na działce o numerze ewidencyjnym 41, położonej w obrębie ewidencyjnym Rusocin, gmina Dolsk.RG.6220.9.2016.SS30-01-2017 15:2730-01-2017 15:27Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
1/2017Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego obiektu inwentarskiego – obory dla bydła mlecznego o obsadzie maksymalnej do 59,05 DJP w Rusocinie na działce o numerze ewidencyjnym 41, położonej w obrębie ewidencyjnym Rusocin, gmina DolskRG.6220.1.2017.SS30-01-2017 15:1330-01-2017 15:13Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk,Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk
43/2016Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynków inwentarskich o wiaty wybiegowe dla bydła 195 DJP i magazyn na paszę, na działce o numerze ewidencyjnych 3/7 i 3/8, położonych w obrębie ewidencyjnym Ostrowieczno, gmina Dolsk.RG.6220.10.2016.SS16-12-2016 08:4016-12-2016 08:40Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
42/2016Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jazu w km 45+365 Kościańskiego Kanału Obry – Mszczyczyn gm. Dolsk, powiat śremski, woj. wielkopolskie.RG/GT/7624/12/0815-11-2016 14:3415-11-2016 14:34Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
41/2016Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Garncarskiej w Dolsku, na działkach o nr ew. 415, 425, 437, położonych w obrębie ewidencyjnym gruntów miasta DolskRG/GT/7624/11/0815-11-2016 14:3215-11-2016 14:32Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
40/2016Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowni ścieków i rurociągów tłocznych dla miejscowości Księginki i Małachowo, wraz z podłączeniem do istniejącej infrastruktury komunalnej w miejscowości Dolsk.RG/GT/7624/10/0815-11-2016 14:3015-11-2016 14:30Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
39/2016Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji demontażu pojazdów w miejscowości Drzonek przy ul. Klonowej 5 (działka o nr ewid 156) o dodatkową powierzchnię magazynowania pojazdów przeznaczonych do demontażu, na działce o numerze ewidencyjnym 168, położonej w obrębie ewidencyjnym Drzonek, gmina Dolsk, powiat śremski, województwo wielkopolskie.RG/GT/7331/11/0915-11-2016 14:2215-11-2016 14:22Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
38/2016Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kruszywa naturalnego z udokumentowanego złoża BRZEŚNICA JS na działkach o numerach ewidencyjnych 8/1, 8/2, 8/3, 9, 10, 11/2, 11/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Brześnica, gm. Dolsk, powiat śremski, woj. wielkopolskie.RG/GT/7624/10/0915-11-2016 14:1915-11-2016 14:19Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
37/2016Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie „Parku Wiatrowego Wielkopolska 2, Dolsk 2”, składającego się z dwóch elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o numerach ewidencyjnych 124, 125, 126, położonych w obrębie ewidencyjnym gruntów Drzonek [arkusz mapy 4], gmina Dolsk, powiat śremski, województwo wielkopolskie.RG/GT/7624/9/0915-11-2016 14:1615-11-2016 14:16Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
36/2016Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej klasy L w Dolsku – odcinek ul. Szkolnej od drogi wojewódzkiej nr 434 do ul. Brzozowej oraz budowie ul. Brzozowej (droga gminna klasy L) w Dolsku, na działkach o numerach ewidencyjnych: 117/1, 356/7, 654, 655/10, 655/16, 1122/7, 655/44, 660/3, 660/4, 661/1, 662/7, 1160/10, 653, 1152, 672/5, 673/5, 674/12, 738/2, 674/17, 737/2, 736/2, 735/2, 734/2, 733, 732, 731, 730, 675/12, 675/17, 675/7, 675/14, 675/16, 729, 728, 727, 721, 676/2, 715, 680, 662/5.RG/GT/7624/08/0915-11-2016 14:1315-11-2016 14:13Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
z 6