Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 77
z 8
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2023Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Mszczyczyn.RG.6721.4.2022.SS23-05-2023 08:5523-05-2023 08:55Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
2/2023Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Międzychód (Pinka).RG.6721.5.2022.SS23-05-2023 08:5523-05-2023 08:55Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
3/2023Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Rusocin.RG.6721.6.2022.SS23-05-2023 08:5523-05-2023 08:55Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
4/2023Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Mełpin.RG.6721.7.2022.SS23-05-2023 08:5523-05-2023 08:55Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
5/2023Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Drzonek.RG.6721.3.2023.SS23-05-2023 08:5523-05-2023 08:55Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
4/2020Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej „PV Małachowo” o mocy do 1 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi oraz urządzeń elektroenergetycznych na działce o numerze ewidencyjnym 395, położonej w obrębie ewidencyjnym Małachowo, gmina Dolsk, powiat śremski, województwo wielkopolskie.RG.6220.9.2020.SS22-10-2020 08:4222-10-2020 08:42Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
3/2020Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „kontynuowaniu wydobywania kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Ostrowieczno II” metodą odkrywkową w granicach działki o nr. ewid 25, ark. mapy 1, obręb ewid. Ostrowieczno, gmina Dolsk”.RG.6220.8.2020.SS10-09-2020 08:3110-09-2020 08:31Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
2/2020Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Chów bydła w ilości powyżej 210 DJP w miejscowości Mełpin na działkach o numerach 119 i 120, obręb Mełpin, gmina Dolsk, powiat śremski (budowa obory dla krów mlecznych).RG.6220.7.2020.SS25-08-2020 13:2225-08-2020 13:22Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
1/2020Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie urządzenia wodnego – studni głębinowej (podstawowej) nr 1 z utworów neogeńskich – mioceńskich wraz z obudową, zlokalizowanej w miejscowości Mełpin, na działce o numerze ewidencyjnym 1, położonej w obrębie ewidencyjnym Mełpin, gmina Dolsk, powiat śremski, województwo wielkopolskie.RG.6220.2.2020.SS20-03-2020 08:3620-03-2020 08:36Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
5/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.RG.6220.10.2019.SS08-11-2019 09:3708-11-2019 09:37Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
z 8