Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 72
z 8
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
4/2020Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej „PV Małachowo” o mocy do 1 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi oraz urządzeń elektroenergetycznych na działce o numerze ewidencyjnym 395, położonej w obrębie ewidencyjnym Małachowo, gmina Dolsk, powiat śremski, województwo wielkopolskie.RG.6220.9.2020.SS22-10-2020 08:4222-10-2020 08:42Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
3/2020Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „kontynuowaniu wydobywania kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Ostrowieczno II” metodą odkrywkową w granicach działki o nr. ewid 25, ark. mapy 1, obręb ewid. Ostrowieczno, gmina Dolsk”.RG.6220.8.2020.SS10-09-2020 08:3110-09-2020 08:31Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
2/2020Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Chów bydła w ilości powyżej 210 DJP w miejscowości Mełpin na działkach o numerach 119 i 120, obręb Mełpin, gmina Dolsk, powiat śremski (budowa obory dla krów mlecznych).RG.6220.7.2020.SS25-08-2020 13:2225-08-2020 13:22Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
1/2020Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie urządzenia wodnego – studni głębinowej (podstawowej) nr 1 z utworów neogeńskich – mioceńskich wraz z obudową, zlokalizowanej w miejscowości Mełpin, na działce o numerze ewidencyjnym 1, położonej w obrębie ewidencyjnym Mełpin, gmina Dolsk, powiat śremski, województwo wielkopolskie.RG.6220.2.2020.SS20-03-2020 08:3620-03-2020 08:36Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
5/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.RG.6220.10.2019.SS08-11-2019 09:3708-11-2019 09:37Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
4/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obwodnicy Dolska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434”.RG.6220.9.2019.SS16-10-2019 15:4216-10-2019 15:42Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
1/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „Ostrowieczno V” w miejscowości Ostrowieczno” w granicach działek o numerach ewidencyjnych 25 i 26/2”, położonych w obrębie ewidencyjnymRG.6220.2.2019.SS19-08-2019 13:1419-08-2019 13:14Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
3/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu zbiornika naziemnego na olej opałowy wraz z infrastrukturą na działce o numerze ewidencyjnymRG.6220.6.2019.SS19-08-2019 13:1319-08-2019 13:13Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
2/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu zbiornika wodnego (stawu) do regulacji stosunków wodnych na działce o numerze ewidencyjnym 66/11 położonej w obrębie ewidencyjnym Trąbinek, gmina Dolsk, powiat śremski, województwo wielkopolskie.RG.6220.3.2019.SS21-02-2019 12:3321-02-2019 12:33Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
5/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW i powierzchni zabudowy do 2,2 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Błażejewo, na działkach o numerach ewidencyjnych 41/2 i 44/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Błażejewo, gmina Dolsk, powiat śremski, województwo wielkopolskie.RG.6220.9.2018.SS26-11-2018 14:3226-11-2018 14:32Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
z 8