Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 68
z 7
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
5/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.RG.6220.10.2019.SS08-11-2019 09:3708-11-2019 09:37Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
4/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obwodnicy Dolska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434”.RG.6220.9.2019.SS16-10-2019 15:4216-10-2019 15:42Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
1/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „Ostrowieczno V” w miejscowości Ostrowieczno” w granicach działek o numerach ewidencyjnych 25 i 26/2”, położonych w obrębie ewidencyjnymRG.6220.2.2019.SS19-08-2019 13:1419-08-2019 13:14Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
3/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu zbiornika naziemnego na olej opałowy wraz z infrastrukturą na działce o numerze ewidencyjnymRG.6220.6.2019.SS19-08-2019 13:1319-08-2019 13:13Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
2/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu zbiornika wodnego (stawu) do regulacji stosunków wodnych na działce o numerze ewidencyjnym 66/11 położonej w obrębie ewidencyjnym Trąbinek, gmina Dolsk, powiat śremski, województwo wielkopolskie.RG.6220.3.2019.SS21-02-2019 12:3321-02-2019 12:33Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
5/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW i powierzchni zabudowy do 2,2 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Błażejewo, na działkach o numerach ewidencyjnych 41/2 i 44/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Błażejewo, gmina Dolsk, powiat śremski, województwo wielkopolskie.RG.6220.9.2018.SS26-11-2018 14:3226-11-2018 14:32Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
4/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „Kotowo II” w miejscowości Kotowo”, na działkach o numerach ewidencyjnych 265/10, 265/12, 265/13, 265/15, 265/16, 265/18, położonych w obrębie ewidencyjnym Kotowo, gmina Dolsk, powiat śremski, województwo wielkopolskie”.RG.6220.8.2018.SS29-06-2018 12:5729-06-2018 12:57Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
3/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „Dolsk II” w miejscowości Dolsk” na działkach o numerach ewidencyjnych 1221 i 1222 położonych w obrębie ewidencyjnym Dolsk.RG.6220.7.2018.SS19-06-2018 14:2019-06-2018 14:20Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
2/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie obiektu inwentarskiego (tuczarni bezściółkowej) o maksymalnej obsadzie 150,43 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 10/2 i 112/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Międzychód, gmina Dolsk, powiat śremski, województwo wielkopolskieRG.6220.6.2018.SS24-05-2018 12:5924-05-2018 12:59Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
1/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie wraz z rozbudową budynku do chowu trzody chlewnej na działce o numerze ewidencyjnym 116/5, położonej w obrębie ewidencyjnym Małachowo, gmina Dolsk, powiat śremski, województwo wielkopolskieRG.6220.1.2018.SS24-01-2018 14:0524-01-2018 14:05Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
z 7