Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 59
z 6
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie wraz z rozbudową budynku do chowu trzody chlewnej na działce o numerze ewidencyjnym 116/5, położonej w obrębie ewidencyjnym Małachowo, gmina Dolsk, powiat śremski, województwo wielkopolskieRG.6220.1.2018.SS24-01-2018 14:0524-01-2018 14:05Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
4/2017Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu instalacji do przetwórstwa i pakowania produktów pochodzenia zwierzęcego na działce o numerze ewidencyjnej 800/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Dolsk, gmina Dolsk, powiat śremski, woj. wielkopolskie.RG.6220.9.2017.SS22-08-2017 10:1122-08-2017 10:11Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
3/2017Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – budowa zbiornika wodnego małej retencji – stawu ziemnego Ostrowieczno, dz. nr 13/2RG.6220.8.2017.SS22-08-2017 10:1022-08-2017 10:10Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
2/2017Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.RG.6220.7.2017.SS14-06-2017 09:3114-06-2017 09:31Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
9/2016Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie nowego obiektu inwentarskiego – obory dla bydła mlecznego o obsadzie maksymalnej do 59,05 DJP w Rusocinie na działce o numerze ewidencyjnym 41, położonej w obrębie ewidencyjnym Rusocin, gmina Dolsk.RG.6220.9.2016.SS30-01-2017 15:2730-01-2017 15:27Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
1/2017Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego obiektu inwentarskiego – obory dla bydła mlecznego o obsadzie maksymalnej do 59,05 DJP w Rusocinie na działce o numerze ewidencyjnym 41, położonej w obrębie ewidencyjnym Rusocin, gmina DolskRG.6220.1.2017.SS30-01-2017 15:1330-01-2017 15:13Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk,Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk
43/2016Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynków inwentarskich o wiaty wybiegowe dla bydła 195 DJP i magazyn na paszę, na działce o numerze ewidencyjnych 3/7 i 3/8, położonych w obrębie ewidencyjnym Ostrowieczno, gmina Dolsk.RG.6220.10.2016.SS16-12-2016 08:4016-12-2016 08:40Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
42/2016Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jazu w km 45+365 Kościańskiego Kanału Obry – Mszczyczyn gm. Dolsk, powiat śremski, woj. wielkopolskie.RG/GT/7624/12/0815-11-2016 14:3415-11-2016 14:34Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
41/2016Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Garncarskiej w Dolsku, na działkach o nr ew. 415, 425, 437, położonych w obrębie ewidencyjnym gruntów miasta DolskRG/GT/7624/11/0815-11-2016 14:3215-11-2016 14:32Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
40/2016Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowni ścieków i rurociągów tłocznych dla miejscowości Księginki i Małachowo, wraz z podłączeniem do istniejącej infrastruktury komunalnej w miejscowości Dolsk.RG/GT/7624/10/0815-11-2016 14:3015-11-2016 14:30Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
z 6