Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 5169
z 517
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
81/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie-wycinkę 3 szt. drzew (gat.świerk pospolity, modrzew posp.) rosnących na terenie nieruchomości przy ul.Obrońców Pokoju 36 w ZamościuGK-OS.6131.94.202103-08-2021 14:3803-08-2021 14:38Urząd Miasta ZamośćSpółdzielnia Mieszkaniowa "Energetyk"
79/2021Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Rozbudowa ciepłowni w Zamościu w oparciu o gospodarkę obiegu zamkniętego”BOS-ZM.6220.7.2018.AM02-08-2021 07:5502-08-2021 07:55Urząd Miasta ZamośćPrezydent Miasta Zamość
80/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie - zastąpienie 1 szt. drzewa (Świerk pospolity) rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Peowiaków 1 w ZamościuGK-OS.6131.93.202102-08-2021 07:5202-08-2021 07:52Urząd Miasta ZamośćZamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.
20/2021Aktualizacja zgłoszenia w rejestrze instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne - Stacja Bazowa Telefonii komórkowej operatora Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o., nr BT 12767 ZAMOŚĆ POŁUDNIE, zlokalizowanej pod adresem: ul. Młyńska, dz. 36/4GK-OS.6222.1.2021.AM30-07-2021 10:5730-07-2021 10:57Urząd Miasta ZamośćPolkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.
78/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie-wycinkę 4 szt. drzew (świerk posp), rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Peowiaków 7 w ZamościuGK-OS.6131.85.202130-07-2021 10:5530-07-2021 10:55Urząd Miasta ZamośćPrzedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
76/2021Wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie-wycinkę 8 szt. drzew (Jesion wyniosły, Topola osika, Jodła posp, Jarzab pospolity, Klon zwyczajny, Śliwa mirabelka), rosnących na terenie nieruchomości SM Zamoyskiego przy ul. Wyszyńskiego 48 i 38 w Zamościu (dz. nr 97/23, 97/24, 97/43, 97/38)GK-OS.6131.87-90.202130-07-2021 10:0630-07-2021 10:06Urząd Miasta ZamośćSpółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego
77/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie-wycinkę 11 szt. drzew (Lipa drobnolistna, Jesion wyniosły), rosnących na terenie nieruchomości SM Zamoyskiego przy ul. Hrubieszowskiej 16A w ZamościuGK-OS.6131.91.202130-07-2021 10:0630-07-2021 10:06Urząd Miasta ZamośćSpółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego
70/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie-zastąpienie 12 szt. drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Bohaterów Monte Cassino w ZamościuGK-OS.6131.75.202130-07-2021 09:4630-07-2021 09:46Urząd Miasta ZamośćWikana Betula Sp. z o.o.
74/2021Decyzja zezwalająca na usunięcie 13 szt. drzew (gat. wierzba biała, klon jesionolistny, klon jawor, jesion wyn, modrzew europ.) rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Bohaterów Monte Cassino w Zamościu i zastapienie ich 15 szt. drzew (gat. Klon zwyczajny, Grab pospolity)GK-OS.6131.75.202130-07-2021 09:4630-07-2021 09:46Urząd Miasta ZamośćPrezydent Miasta Zamość
75/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie-zastapienie 97 szt. drzew, rosnących na terenie pasa drogowego ul.Dzieci Zamojszczyzny i ul. Szczebrzeskiej w ZamościuGK-OS.6131.84.202130-07-2021 09:4630-07-2021 09:46Urząd Miasta ZamośćWydział Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych, UM Zamość
z 517