Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 7496
z 750
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
413/2018Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Konstytucji 3 Maja i ul.Przy Skarpie w ToruniuN.NZ.40.1.0.17.201818-03-2019 14:4518-03-2019 14:45Urząd Miasta ToruniaPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
110/2019Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa budynku magazynowo – produkcyjnego (montaż, demontaż, pakowanie) przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 87DA w Toruniu” (dz. nr 260/44, 399/7, 259/71 – obręb 46)WAiB.6220.11.30.7.2018 AG15-03-2019 10:5415-03-2019 10:54Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
111/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „przetwarzanie odpadów foliowych i opakowaniowych na granulaty tworzyw sztucznych na terenie dz. 21/69 z obrębu 42 przy ul. Wapiennej 10 w Toruniu”l.dz. 1781/201915-03-2019 10:5415-03-2019 10:54Urząd Miasta ToruniaPrzedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjno - Handlowe TORMAT
112/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Targowej w Toruniu (dz. nr 185/2, 186, 187/2 oraz część dz. 188/3, 189 – obręb 56)”l.dz. 2204/201915-03-2019 10:5415-03-2019 10:54Urząd Miasta ToruniaWilla Developer Toruń Sp. z o.o. Sp. k.
125/2019Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: budowa dwóch hal magazynowo – usługowych wraz z nawierzchnią utwardzoną – placami manewrowymi dla samochodów dostawczych, parkingami oraz drogami wewnętrznymi przy ul. Równinnej 24 i 26 w Toruniul.dz. 2478/201915-03-2019 10:5415-03-2019 10:54Urząd Miasta ToruniaRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
131/2019Postanowienie Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego opiniujące negatywnie przedsięwzięcie pn.: „budowa instalacji plazmowej w Toruniu przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 73 / Płaskiej 24A (dz. 32/24, 212/3, 211/32, 199/6 – obręb 45)”l.dz. 2575/201915-03-2019 10:5415-03-2019 10:54Urząd Miasta ToruniaMarszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego
132/2019Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „rozbudowa centrum logistycznego w Toruniu przy ul. Przelot 39 (dz. 75/10 obręb 54)”WaiB.6220.11.22.8.2018 AG15-03-2019 10:5415-03-2019 10:54Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
75/2019Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczącą dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Winnica" dla terenów położonych w otoczeniu Mostu gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.N.NZ.40.1.0.5.201914-03-2019 13:5314-03-2019 13:53Urząd Miasta ToruniaPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
130/2019Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w/s projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Okólnej w Toruniu.WOO.410.619.2015.KB13-03-2019 14:5813-03-2019 14:58Urząd Miasta ToruniaRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
412/2018Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Konstytucji 3 Maja i ul. Przy Skarpie w ToruniuWOO.410.389.2018.KB11-03-2019 15:0411-03-2019 15:04Urząd Miasta ToruniaRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
z 750