Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 7437
z 744
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
13/2019Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Placu Skarbka, ul. Sobieskiego i linii kolejowej w Toruniu.N.NZ.40.1.0.23.201818-01-2019 13:5318-01-2019 13:53Urząd Miasta ToruniaPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
7/2019Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „prowadzenie działalności usługowej polegającej na produkcji elementów galanterii ogrodowej z blach, aluminium, blachy corten, profili stalowych i aluminiowych, w tym produkcja pojemników i zbiorników przy ul. Szymańskiego 12 w Toruniu (dz. nr 209/7 z obrębu 45)”WAiB.6220.1.31.12.2018 AG17-01-2019 13:3817-01-2019 13:38Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
8/2019Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Adaptacja budynku biurowo – administracyjno – przemysłowego na budynek biurowo – usługowy: hodowli, prezentowania, sprzedaży ptaków egzotycznych, sportu i rekreacji oraz budowa biurowo – usługowego w miejsce istniejącego budynku biurowo – administracyjnego przy ul. Piotra Curie 5 w Toruniu (dz. nr 285, 289 – obręb 49)l.dz. 477/201917-01-2019 13:3817-01-2019 13:38Urząd Miasta ToruniaPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
9/2019Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „zespół budynków wielorodzinnych z garażami podziemnymi, miejscami postojowymi naziemnymi, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą przy ul. Watzenrodego, Grasera, Strobanda w Toruniu (dz. nr 175/1 – obręb 30)l.dz. 476/201917-01-2019 13:3817-01-2019 13:38Urząd Miasta ToruniaRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
467/2018Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej usytuowanej na działkach 509/1, 531/1, 531/2 z obrębu 43 przy ul. Chrobrego 117 w Toruniu na halę produkcyjną”l.dz. 11572/201815-01-2019 16:0315-01-2019 16:03Urząd Miasta ToruniaPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
468/2018Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „rozbudowa centrum logistycznego w Toruniu przy ul. Przelot 39 (dz. 75/10 obręb 54)”l.dz. 11838/201815-01-2019 16:0315-01-2019 16:03Urząd Miasta ToruniaRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
469/2018Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „prowadzenie działalności usługowej polegającej na produkcji elementów galanterii ogrodowej z blach, aluminium, blachy corten, profili stalowych i aluminiowych, w tym produkcja pojemników i zbiorników przy ul. Szymańskiego 12 w Toruniu (dz. nr 209/7 z obrębu 45)”l.dz. 11949/201815-01-2019 16:0315-01-2019 16:03Urząd Miasta ToruniaPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
470/2018Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „rozbudowa centrum logistycznego w Toruniu przy ul. Przelot 39 (dz. 75/10 obręb 54)”l.dz. 11948/201815-01-2019 16:0315-01-2019 16:03Urząd Miasta ToruniaPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
471/2018Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa budynku magazynowo – produkcyjnego (montaż, demontaż, pakowanie) przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 87DA w Toruniu” (dz. nr 260/44, 399/7, 259/71 – obręb 46)l.dz. 12033/201815-01-2019 16:0315-01-2019 16:03Urząd Miasta ToruniaRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
484/2018Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej usytuowanej na działkach 509/1, 531/1, 531/2 z obrębu 43 przy ul. Chrobrego 117 w Toruniu na halę produkcyjną”WAiB.6220.1.32.208.2018 AG15-01-2019 16:0315-01-2019 16:03Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
z 744