Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 8433
z 844
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
157/2021Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowęWAiB.6740.171.2021.WS07-06-2021 09:0407-06-2021 09:04Urząd Miasta ToruniaPanattoni Europe Sp. z o.o.
169/2021Decyzja o pozwoleniu na budowęWAiB.6740.21.171.99.2021.WS07-06-2021 09:0307-06-2021 09:03Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
120/2020Opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Inżynierskiej, Rolniczej i Traktorowej w Toruniu.21-05-2021 08:5821-05-2021 08:58Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
150/2021Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Inżynierskiej, Rolniczej i Traktorowej w Toruniu.WOO.410.116.2021.KB21-05-2021 08:5821-05-2021 08:58Urząd Miasta ToruniaRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
149/2021Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Inżynierskiej, Rolniczej i Traktorowej w Toruniu.N.NZ.40.1.0.7.202121-05-2021 08:5821-05-2021 08:58Urząd Miasta ToruniaPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
148/2021Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Inżynierskiej, Rolniczej i Traktorowej w Toruniu.21-05-2021 08:5821-05-2021 08:58Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
147/2021Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Inżynierskiej, Rolniczej i Traktorowej w Toruniu.21-05-2021 08:5821-05-2021 08:58Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
138/2021Wniosek o zmianę decyzji z dnia 4 lutego 2021 r. znak: WAiB.6740.12.867.19.2020 IBJ dla zamierzenia obejmującego budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Strobanda 3A, 3B w Toruniu (obręb 30, działka nr 129/2)WAiB.6740.206.202119-05-2021 13:1019-05-2021 13:10Urząd Miasta ToruniaPUH LEM-BUD Sp. z o.o.
133/2021Ujednolicony raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „eksploatacja złoża wód termalnych z utworów jury dolnej w Toruniu (dz. 213/8, 213/7, 213/4, 213/6, 213/1, 124/11, 124/13, 124/9, 122/1, 123/1, 121/2, 121/8, 121/7, 137/3, 63/3, 62/3, 57, 213/2, 130, 128, 205, 206 – obręb 22)”l.dz. 3378/202112-05-2021 14:3512-05-2021 14:35Urząd Miasta ToruniaHPC POLGEOL S.A.
134/2021Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa hali przemysłowej przy ul. M. Skłodowskiej - Curie w Toruniu (dz. 123/49 obręb 44)”WAiB.6220.2.26.1.2020 AG12-05-2021 14:3512-05-2021 14:35Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
z 844