Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 8309
z 831
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
414/2020Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę stacji paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 246 i 248 z obrębu 30 w Toruniu przy ul. Fortecznej 4/ PolnejWAiB.6740.776.202028-01-2021 10:3128-01-2021 10:31Urząd Miasta ToruniaBIENO Sp. z o.o. Sp. k.
15/2021Decyzja o pozwoleniu na budowę ul. Forteczna 4AWAiB.6740.12.776.243.2020.MSx28-01-2021 10:3128-01-2021 10:31Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
426/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z dopuszczeniem usług w parterze przy ul. Piotra Curie 5 w Toruniu (dz. nr 285, 289 – obręb 49)”l.dz. 10505/2020, 12335/202027-01-2021 09:4727-01-2021 09:47Urząd Miasta ToruniaFacelink Sp. z o.o. Sp. k.
427/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „wykonanie nowego urządzenia wodnego – studni St2 i eksploatacja urządzeń wodnych – studni St2 i St1 na ujęciu wód podziemnych Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu na terenie Zakładu Mleczarskiego w Toruniu przy ul. Chrobrego 64/68 (dz. nr 112, 224/3 – obręb 43)”l.dz. 12365/202027-01-2021 09:4727-01-2021 09:47Urząd Miasta ToruniaOkręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu, Zakład Mleczarski w Toruniu
428/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego przy ul. M. Skłodowskiej – Curie w Toruniu dz. nr 211/41 – obręb 45l.dz. 12182/202027-01-2021 09:4727-01-2021 09:47Urząd Miasta ToruniaDuon Dystrybucja Sp. z o.o.
3/2021Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy uzgadniające realizację i określające warunki do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „uruchomienie instalacji unieszkodliwiania odpadów ciekłych (IUOC) przy ul. Dwernickiego 17-19 w Toruniu (dz. 912/3, 912/2, 880/1 – obręb 67)WOO.4221.190.2019.JO, l.dz. 127/202127-01-2021 09:4627-01-2021 09:46Urząd Miasta ToruniaRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
4/2021Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „hale magazynowe przy ul. Fortecznej 13 w Toruniu (dz. 191/8 – obręb 30)”WOO.4220.1081.2020.OD.3, l.dz. 22/202127-01-2021 09:4627-01-2021 09:46Urząd Miasta ToruniaRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
5/2021Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na osiedlu mieszkaniowym Dębowa Góra przy ul. Batorego w Toruniu” dz. 141, 142, 143, 144, 145/2, 209/10, 328/3, 209/8, 211/2, 213, 214/2 – obręb 39N.NZ.40.2.0.1.2021, l.dz. 169/202127-01-2021 09:4627-01-2021 09:46Urząd Miasta ToruniaPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
6/2021Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na osiedlu mieszkaniowym Dębowa Góra przy ul. Batorego w Toruniu” dz. 141, 142, 143, 144, 145/2, 209/10, 328/3, 209/8, 211/2, 213, 214/2 – obręb 39GD.ZZŚ.5.435.609.2020.AOT, l.dz. 196/202127-01-2021 09:4627-01-2021 09:46Urząd Miasta ToruniaPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu
8/2021Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa hali produkcyjno – magazynowej z częścią socjalną na działkach 1/121 i 1/122 z obr. 75 w granicach Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. gen. Andersa / Projektowanej CLXXXIII 8-10 w Toruniu”WOO.4220.931.2020.OD.5, l.dz. 444/202127-01-2021 09:4627-01-2021 09:46Urząd Miasta ToruniaRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
z 831