Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 6442
z 645
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
664/2017Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „budowa bud. mieszk. wielorodz. z garażem podziemnym wraz z niezbędną infrastr. techn. przy ul. Targowej w Toruniu”WAiB.6220.1.26.202.2017 AG19-10-2017 15:2419-10-2017 15:24Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
665/2017Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa Toruńskiego Parku Technologicznego dotycząca budowy infrastruktury przy ul. Andersa w Toruniu”WAiB.6220.1.14.204.2017 AG19-10-2017 15:2419-10-2017 15:24Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
667/2017Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „zespół wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej na posesji przy ul. Szosa Lubicka 13A-13B (przed zmianą adresu Szosa Lubicka 17A w Toruniu (dz. nr 190/3, 191/5 – obręb 56)”WAiB.6220.11.22.24.2017 AG19-10-2017 15:2419-10-2017 15:24Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
666/2017Wniosek o pozwolenie na budowę19-10-2017 13:5119-10-2017 13:51Urząd Miasta ToruniaPRES "beta" Sp. z o.o. sp.k.
662/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą przy ul. Strobanda w Toruniu”l.dz. 9285/201717-10-2017 12:0017-10-2017 12:00Urząd Miasta ToruniaMurapol Projekt Sp. z o.o. 10 Sp.k.
663/2017Opinia RDOŚ w Bydgoszczy o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazanie warunków koniecznych do spełnienia dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa Toruńskiego Parku Technologicznego dotycząca budowy infrastruktury przy ul. Andersa w Toruniu”l.dz. 9801/201717-10-2017 12:0017-10-2017 12:00Urząd Miasta ToruniaRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
661/2017Wniosek o wydanie decyzji pozwolenie wodnoprawneWŚiZ.6341.2.93.201713-10-2017 12:5013-10-2017 12:50Urząd Miasta Torunia*******
658/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „zakład produkcji kosmetyków przy ul. Nieszawskiej 13H-15 w Toruniu”l.dz. 9172/201712-10-2017 13:3912-10-2017 13:39Urząd Miasta Torunia*******
659/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Krętej 67-69, 71-85 w Toruniu (dz. 724, 725, 730/2, 731/2, 734, 736, – obręb 63)”l.dz. 9204/201712-10-2017 13:3912-10-2017 13:39Urząd Miasta ToruniaMarbud Domy i Mieszkania Sp. z o.o. Sp. k.
660/2017Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa pierścienia „Bielawy – Skarpa” od źródła EC1 do komory S16s – projekt podstawowy – odcinek nowej sieci ciepłowniczej ze źródła ciepła EC1 przy ul. Ceramicznej 6 w kierunku północnym i wschodnim do budynków położonych przy ul. Przy Lesie 4a, Ceglana 29b, Projektowana 12 (do miejsca wpięcia w istniejący ciepłociąg w punkcie BF) – zadanie 2 (etap V)” – przy ul. Ceramicznej, Na Uboczu”WAiB.6220.1.13.198.2017 AG12-10-2017 13:3912-10-2017 13:39Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
z 645