Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 8619
z 862
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
263/2021Opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Szosa Chełmińska i Dekerta w Toruniu.24-09-2021 14:5224-09-2021 14:52Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
196/2021Opracowanie ekofizjograficzne projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Grudziądzkiej i ul. Celniczej, w rejonie Centralnego Cmentarza Komunalnego w Toruniu.23-09-2021 10:3423-09-2021 10:34Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
197/2021Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Grudziądzkiej i ul. Celniczej, w rejonie Centralnego Cmentarza Komunalnego w Toruniu.23-09-2021 10:3423-09-2021 10:34Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
198/2021Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Grudziądzkiej i ul. Celniczej, w rejonie Centralnego Cmentarza Komunalnego w Toruniu.23-09-2021 10:3423-09-2021 10:34Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
199/2021Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Grudziądzkiej i ul. Celniczej, w rejonie Centralnego Cmentarza Komunalnego w Toruniu.N.NZ.40.1.0.10.202123-09-2021 10:3423-09-2021 10:34Urząd Miasta ToruniaPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
262/2021Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Grudziądzkiej i ul.Celniczej, w rejonie Centralnego Cmentarza Komunalnego w Toruniu.WOO.410.59.2021.KB23-09-2021 10:3423-09-2021 10:34Urząd Miasta ToruniaRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
238/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa budynków wielorodzinnych w ramach inwestycji pn.: „rozbudowa stacji paliw przy ul. Włocławskiej 91D w Toruniu (dz. nr 658 – obręb 66)”l.dz. 7424/202122-09-2021 08:3922-09-2021 08:39Urząd Miasta ToruniaFirma TANK Spółka Jawna, W. Konczalski, M. Konczalski
239/2021Decyzja umarzająca jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa budynków wielorodzinnych w ramach inwestycji pn.: „GVD CT Wieżowiec Toruń” przy ul. Winnica, Rzeczna i Szosa Lubicka w Toruniu (dz. nr 191/2, 191/12, 191/13, 191/14, 191/15, 191/16, 191/17, 191/19, 191/22, 191/22 – obręb 57, dz. nr 13/1, 6/2 – obręb 58)”WAiB.6220.31.24.3.2021 AG22-09-2021 08:3922-09-2021 08:39Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
241/2021Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu magazynowo – logistycznego wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną przy ul. Przelot w Toruniu (dz. nr 80/8, 80/14, 81/1, 81/3 obręb 54)”l.dz. 7493/202122-09-2021 08:3922-09-2021 08:39Urząd Miasta Torunia*******
250/2021Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „adaptacja istniejącej infrastruktury pod działalność związaną ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów innych niż niebezpieczne przy ul. Płaskiej 36 w Toruniu” (dz. nr 18/2, 19/1, 20/2, 32/11, 148/6, 148/8, 148/14 – obręb 45)WAiB.6220.11.16.17.2021 AG22-09-2021 08:3922-09-2021 08:39Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
z 862