Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 7606
z 761
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
244/2019Zmiana pozwolenia na budowęWAiB.6740.21.56.26.2019.MS23-05-2019 09:5923-05-2019 09:59Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
79/2019Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowęWAiB.6740.21.56.201923-05-2019 09:5423-05-2019 09:54Urząd Miasta Torunia"CEG-TOR" K.Szubierajski i Spółka Sp.J.
229/2019Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa magazynu spedycyjnego z budynkiem biurowo – socjalnym przy ul. Fortecznej w Toruniu (dz. nr 191/10 – obręb 30)”l.dz. 4517/201923-05-2019 08:4323-05-2019 08:43Urząd Miasta ToruniaPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
232/2019Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku magazynowo-produkcyjnego z infrastrukturą na terenie położonym przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 87D,A w Toruniu (działki nr 260/44, 399/7 i 259/71 obręb 46).l.dz.3417/201923-05-2019 08:4323-05-2019 08:43Urząd Miasta ToruniaGrupa Stalmot S.A.
233/2019Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z infrastrukturą przy ul. Strobanda 15-17 w Toruniu (dz. 163 – obręb 30)”l.dz. 4692/201923-05-2019 08:4323-05-2019 08:43Urząd Miasta ToruniaPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
234/2019Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa magazynu spedycyjnego z budynkiem biurowo – socjalnym przy ul. Fortecznej w Toruniu (dz. nr 191/10 – obręb 30)”l.dz. 4690/201923-05-2019 08:4323-05-2019 08:43Urząd Miasta ToruniaPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
235/2019Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa sieci ciepłowniczej zasilającej obszar Abisynii oraz Centrum Logistycznego przy ul. Przelot 39 w Toruniul.dz. 4691/201923-05-2019 08:4323-05-2019 08:43Urząd Miasta ToruniaRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
236/2019Postanowienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie określające warunki i uzgadniające realizację przedsięwzięcia pn.: „uruchomienie instalacji unieszkodliwiania odpadów ciekłych (IUOC) przy ul. Dwernickiego 17-19 w Toruniu (dz. 912/3, 912/2, 880/1 – obręb 67)l.dz. 4929/201923-05-2019 08:4323-05-2019 08:43Urząd Miasta ToruniaPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
237/2019Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn: „Rozbudowa ulicy Popiełuszki na odcinku od ul. Rybaki do końca w stronę zachodnia Torunia” – dz. nr 319/6, 320/2, 324/5, 324/6, 314/3, 134, 133/1, 147/1, 152, 145/3, 145/4, 144, 142 w obrębie 12WAiB.6740.15.3.6.2019 MB23-05-2019 08:4323-05-2019 08:43Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
238/2019Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn: „ Rozbudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. św. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo – autobusowego w Toruniu – BIT City II – dz. nr 312/3, 312/5, 314/1, 324, 330, 335/1, 337/1, 339/1, 340/1, 340/2, 344, 345 – obr. 13 oraz dz. nr 2/3, 8, 9/3, 15, 17, 19, 21/1 – obr. 14; dz. nr 61/1, 61/3, 61/4, 62/1, 83/2, 85, 88 – obr. 15WAiB.6740.15.2.5.2019 MB23-05-2019 08:4323-05-2019 08:43Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
z 761