Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 9016
z 902
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
490/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „montaż paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby centrum dystrybucyjno – produkcyjno – magazynowego z modułami biurowymi wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, obiektami i budynkami technicznymi oraz wewnętrznym układem drogowym, parkingowym i zjazdami planowanego do budowy na dz. 162/36, 162/39, 162/40, 162/44, 162/48, 162/49, 195/5, 207/34 z obr. 45 i dz. 399/16 z obr. 46 przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 101 w Toruniu”l.dz. 9080/202202-02-2023 13:1702-02-2023 13:17Urząd Miasta ToruniaWhite Star Logistics Park Toruń Sp. z o.o.
491/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „rozbudowa istniejącego budynku produkcyjno – handlowo – magazynowego z częścią biurowo – administracyjną przy ul. Polnej 87A w Toruniu (dz. nr 113/3, 113/4, 114/1, 114/2, 619/4, 619/3, 224/2, 619/4, 619/5, 770/1, 769/1, 619/1 – obręb 43)”l.dz. 9177/202202-02-2023 13:1702-02-2023 13:17Urząd Miasta ToruniaKopel Nieruchomości Sp. j.
492/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kotłowni kontenerowej zasilanej gazem ziemnym typu E oraz instalacji do przesyłu pary wodnej wykorzystywanej w procesach technologicznych na działce 4/18 obręb 45 przy ul. Szymańskiego 24 w Toruniu”l.dz. 8865/202202-02-2023 13:1702-02-2023 13:17Urząd Miasta ToruniaVeolia Industry Polska Sp. z o.o.
10/2023Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kotłowni kontenerowej zasilanej gazem ziemnym typu E oraz instalacji do przesyłu pary wodnej wykorzystywanej w procesach technologicznych na działkach 211/14, 129/72 obręb 45 przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 75RB w Toruniu”l.dz. 8866/202202-02-2023 13:1702-02-2023 13:17Urząd Miasta ToruniaVeolia Industry Polska Sp. z o.o.
493/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa instalacji do powierzchniowej obróbki elementów metalowych z zastosowaniem procesu fosforanowania i olejowania na działce 154/3 obręb 45, w zakładzie Hendrickson Poland Sp. z o.o. znajdującym się na działkach: 154/3, 157/3, 157/29, 206/4 – obręb 45 i działkach: 260/46, 260/9, 400/3, 260/12, 260/13, 260/8, 260/7, 260/27 – obręb 46, przy ul. Na Zapleczu 25 w Toruniu”l.dz. 8961/202202-02-2023 13:1702-02-2023 13:17Urząd Miasta ToruniaHendrickson Poland Sp. z o.o.
11/2023Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „modernizacja i rozbudowa gospodarki osadowej na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 49 (dz. nr 128/4, 129/2, 138/1, 139/1, 136/2, 100/3 – obręb 23)”l.dz. 171/202302-02-2023 13:1702-02-2023 13:17Urząd Miasta ToruniaToruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
14/2023Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szosa Lubicka (Lubicka 61-67) w Toruniu na działkach 188/6, 199, 200, 254 – obręb 56 oraz na części działek obejmujących niezbędną infrastrukturę techniczną i komunikacyjną nr 172/2, 173, 188/1, 188/2, 188/5, 189/3 – obręb 56”N.NZ.40.2.0.3.2023, l.dz. 600/202302-02-2023 13:1702-02-2023 13:17Urząd Miasta ToruniaPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
15/2023Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu stwierdzająca konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych (pre-RDF/RDF) z odzyskiem energii na działce 135/7 obręb 40 przy ul. Kociewskiej (Równinnej) w Toruniu wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działkach nr 75/6, 79/2 - obręb 40 (kanalizacja deszczowa), dz. 82/1, 79/2, 75/6, 80/2, 82/5, 76, 135/3, 135/1, 135/4 obręb 40 (sieć wodociągowa), dz. nr 69/13, 83/18, 83/17, 83/15, 83/7, 83/8, 83/11, 83/12, 83/10, 69/12 – obręb 41 i dz. nr 135/8, 135/6, 96/2, 96/1, 110/6, 110/2, 110/1, 116, 120/2, 120/3, 120/4 – obręb 40 (sieć ciepłownicza), dz. nr 135/3, 135/1, 135/4 – obręb 40 (sieć elektroenergetyczna)”N.NZ.40.2.0.2.2023, l.dz. 612/202302-02-2023 13:1702-02-2023 13:17Urząd Miasta ToruniaPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
16/2023Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych (pre-RDF/RDF) z odzyskiem energii na działce 135/7 obręb 40 przy ul. Kociewskiej (Równinnej) w Toruniu wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działkach nr 75/6, 79/2 - obręb 40 (kanalizacja deszczowa), dz. 82/1, 79/2, 75/6, 80/2, 82/5, 76, 135/3, 135/1, 135/4 obręb 40 (sieć wodociągowa), dz. nr 69/13, 83/18, 83/17, 83/15, 83/7, 83/8, 83/11, 83/12, 83/10, 69/12 – obręb 41 i dz. nr 135/8, 135/6, 96/2, 96/1, 110/6, 110/2, 110/1, 116, 120/2, 120/3, 120/4 – obręb 40 (sieć ciepłownicza), dz. nr 135/3, 135/1, 135/4 – obręb 40 (sieć elektroenergetyczna)”WOO.4220.24.2023.JO, l.dz. 613/202302-02-2023 13:1702-02-2023 13:17Urząd Miasta ToruniaRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
17/2023Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „instalacja kabiny lakierniczej wraz z urządzeniami towarzyszącymi w istniejącym budynku warsztatowym przy ul. Poznańskiej 292 b w Toruniu (dz. nr 29/8, 29/20, 29/21 – obręb 77)”l.dz. 285/202302-02-2023 13:1702-02-2023 13:17Urząd Miasta Torunia*******
z 902