Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 6595
z 660
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
69/2018Decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na terenie położonym przy ul. Krętej 71-85 w Toruniu (części działek nr 724 i 725 obr. 63).WAiB.6730.11.27.39.2018 DK KZx21-03-2018 12:5821-03-2018 12:58Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
67/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Stworzenie centrum badawczo – rozwojowego recyklingu PET przy ul. Płaskiej 52 w Toruniu (dz. 4/18 – obręb 45)”l.dz. 1960/201821-03-2018 10:2121-03-2018 10:21Urząd Miasta ToruniaElana PET Sp. z o.o.
68/2018Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzia-ływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Dobudowa nowych części hali o powierzchni łącznej około 1380m2 do istniejącej już hali produkcyjnej przy ul. Na Uboczu 12 na potrzeby budowy nowej linii technologicznej do obróbki mechanicznej i chemicznej stali austenitycznej (dz. nr 69/28, 69/34, 73/2, 73/6, 69/33 – obręb 42)”WAiB.6220.11.3.6.2018 AG21-03-2018 10:2121-03-2018 10:21Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
66/2018Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa sieci ciepłowniczych na terenie miasta Torunia zasilanych ciepłem pochodzącym z ciepłowni geotermalnej – zakres M1.1”WAiB.6220.11.31.5.2017 AG19-03-2018 09:1119-03-2018 09:11Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
64/2018Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Dobudowa nowych części hali o powierzchni łącznej około 1380m2 do istniejącej już hali produkcyjnej przy ul. Na Uboczu 12 na potrzeby budowy nowej linii technologicznej do obróbki mechanicznej i chemicznej stali austenitycznej (dz. nr 69/28, 69/34, 73/2, 73/6, 69/33 – obręb 42)”WAiB.6220.1.3.50.2018 AG16-03-2018 09:0616-03-2018 09:06Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
65/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa planowanej do przeniesienia i uruchomienia instalacji o zakup i uruchomienie linii technologicznej do regranulacji półproduktów z tworzyw termoplastycznych z innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi i wytworzenie nowatorskiego wieloskładnikowego kompozytu polimerowego w Toruniu przy ul. Na Uboczu 10 (dz. 69/35, 69/36, 69/33, 69/27 obręb 42)”l.dz. 1799/201816-03-2018 09:0616-03-2018 09:06Urząd Miasta ToruniaPTC Artur Szreder
59/2018Wniosek o pozwolenie na budowę czterech hal magazynowo – usługowych przy ul. Chrobrego 129 w Toruniu ,dz. nr 127, 115 obr. 43WAiB.6740.102.201813-03-2018 14:1213-03-2018 14:12Urząd Miasta ToruniaAdolf Plewa Firma Handlowo - Produkcyjna "LUX"
63/2018Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „zmiana sposobu użytkowania części budynku magazynowego na cele związane z produkcją folii stretch przy ul. Lipnowskiej 63A w Toruniu (dz. nr 273, 274 – obręb 69)”l.dz. 2278/201813-03-2018 08:0913-03-2018 08:09Urząd Miasta ToruniaPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
60/2018Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa centrum magazynowo – produkcyjnego z zapleczem socjalno – biurowym i niezbędną infrastrukturą przy ul. Poznańska 290-292 w Toruniu (dz. 29/19, 29/14, 29/5, 29/4 – obręb 77)”l.dz. 2185/201812-03-2018 13:2612-03-2018 13:26Urząd Miasta ToruniaPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
61/2018Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Dobudowa nowych części hali o powierzchni łącznej około 1380m2 do istniejącej już hali produkcyjnej przy ul. Na Uboczu 12 na potrzeby budowy nowej linii technologicznej do obróbki mechanicznej i chemicznej stali austenitycznej (dz. nr 69/28, 69/34, 73/2, 73/6, 69/33 – obręb 42)l.dz. 2149/201812-03-2018 13:2612-03-2018 13:26Urząd Miasta ToruniaRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
z 660