Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 6629
z 663
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
103/2018Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na dobudowę nowych części hali produkcyjnej do istniejącego budynku produkcyjnego na potrzeby budowy nowej linii technologicznej do obróbki mechanicznej i chemicznej stali austenitycznej, na terenie nieruchomości przy ul. Na Uboczu 12 w Toruniu, dz. nr 73/2, 73/6, 69/34, 69/28, 69/43 (powstała z podziału działki nr 69/27), 69/41 (powstała z podziału działki nr 69/33), obręb 42WAiB.6740.328.2018.ML17-05-2018 14:5517-05-2018 14:55Urząd Miasta ToruniaMETAL BIS Sp. z o.o.
101/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „prowadzenie punktu zbierania odpadów metali żelaznych i nieżelaznych przy ul. Św. Józefa 74A w Toruniu (dz. 7/1 – obręb 36)”l.dz. 3812/201809-05-2018 14:3109-05-2018 14:31Urząd Miasta ToruniaF.H.U. MARMET Marcin Wiwatowski
102/2018Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa planowanej do przeniesienia i uruchomienia instalacji o zakup i uruchomienie linii technologicznej do regranulacji półproduktów z tworzyw termoplastycznych z innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi i wytworzenie nowatorskiego wieloskładnikowego kompozytu polimerowego w Toruniu przy ul. Na Uboczu 10 (dz. 69/35, 69/36, 69/33, 69/27 obręb 42)”WAiB.6220.11.10.7.2018 AG09-05-2018 14:3109-05-2018 14:31Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
100/2018Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „rozbudowa istniejącej linii o zakup i uruchomienie linii technologicznej do regranulacji półproduktów i odpadów z tworzyw sztucznych z innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi i wytworzenie nowatorskiego wieloskładnikowego kompozytu polimerowego oraz stworzenie laboratorium badawczego R-B przy ul. Płaskiej 50 (obecnie ul. Szymańskiego 16) w Toruniu”WAiB.6220.1.10.80.2018 AG07-05-2018 13:5107-05-2018 13:51Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
98/2018Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „rozbudowa istniejącej linii o zakup i uruchomienie linii technologicznej do regranulacji półproduktów i odpadów z tworzyw sztucznych z innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi i wytworzenie nowatorskiego wieloskładnikowego kompozytu polimerowego oraz stworzenie laboratorium badawczego R-B przy ul. Płaskiej 50 (obecnie ul. Szymańskiego 16) w Toruniu”l.dz. 3822/201830-04-2018 15:0830-04-2018 15:08Urząd Miasta ToruniaPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
99/2018Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „rozbudowa istniejącej linii o zakup i uruchomienie linii technologicznej do regranulacji półproduktów i odpadów z tworzyw sztucznych z innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi i wytworzenie nowatorskiego wieloskładnikowego kompozytu polimerowego oraz stworzenie laboratorium badawczego R-B przy ul. Płaskiej 50 (obecnie ul. Szymańskiego 16) w Toruniu”l.dz. 3921/201830-04-2018 15:0830-04-2018 15:08Urząd Miasta ToruniaPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu
97/2018Decyzja o pozwoleniu na budowęWAiB.6740.13.1069.32.2017.CS24-04-2018 14:5524-04-2018 14:55Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
95/2018Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa planowanej do przeniesienia i uruchomienia instalacji o zakup i uruchomienie linii technologicznej do regranulacji półproduktów z tworzyw termoplastycznych z innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi i wytworzenie nowatorskiego wieloskładnikowego kompozytu polimerowego w Toruniu przy ul. Na Uboczu 10 (dz. 69/35, 69/36, 69/33, 69/27 obręb 42)”l.dz. 3560/201823-04-2018 12:0523-04-2018 12:05Urząd Miasta ToruniaPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu
96/2018Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa planowanej do przeniesienia i uruchomienia instalacji o zakup i uruchomienie linii technologicznej do regranulacji półproduktów z tworzyw termoplastycznych z innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi i wytworzenie nowatorskiego wieloskładnikowego kompozytu polimerowego w Toruniu przy ul. Na Uboczu 10 (dz. 69/35, 69/36, 69/33, 69/27 obręb 42)”l.dz. 3683/201823-04-2018 12:0523-04-2018 12:05Urząd Miasta ToruniaRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
92/2018Decyzja o pozwoleniu na budowęWAiB.6740.13.120.36.2018.WS19-04-2018 14:5119-04-2018 14:51Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
z 663