Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 7723
z 773
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
333/2019Wniosek o pozwolenie na budowęWAiB.6740.618.201922-08-2019 10:4922-08-2019 10:49Urząd Miasta Torunia*******
332/2019Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowęWAiB.6740.21.579.201921-08-2019 14:1521-08-2019 14:15Urząd Miasta ToruniaMurapol Projekt Sp. z o.o. 10 Sp.k.
327/2019Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w ul. Droga Starotoruńska w Toruniu – zadanie Pompownia zbiorcza” – dz. nr 121/7 w obrębie 22l.dz. 7631/201919-08-2019 12:0519-08-2019 12:05Urząd Miasta ToruniaToruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
329/2019Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę 16 sierpnia 2019r., znak: WAiB.6740.12.589.165.2019.MB dla inwestycji pn: „Budowa pompowni zbiorczej przy ul. Szosa Bydgoska w Toruniu” – dz. nr 121/7 – obr. 22WAiB.6740.12.589.165.2019 MB19-08-2019 12:0519-08-2019 12:05Urząd Miasta ToruniaToruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
330/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „pole golfowe z infrastrukturą, budynkiem usługowym, budynkiem technicznym i układem komunikacyjnym przy ul. Szosa Bydgoska / Droga Starotoruńska w Toruniu”l.dz. 7564/201919-08-2019 12:0519-08-2019 12:05Urząd Miasta ToruniaFundacja Łączy Nas Toruń i Golf
328/2019Decyzja o pozwoleniu na budowęWAIB.6740.12.493.152.2019.MSx14-08-2019 09:4614-08-2019 09:46Urząd Miasta ToruniaBudlex Targowa Sp. z o.o.
326/2019Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w/s projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Grudziądzkiej, Stalowej, Batorego i Polnej w Toruniu.WOO.410.145.2019.KB13-08-2019 10:5413-08-2019 10:54Urząd Miasta ToruniaRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
325/2019Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Grudziądzkiej, Stalowej, Batorego i Polnej w Toruniu.N.NZ.40.1.8.201913-08-2019 10:5413-08-2019 10:54Urząd Miasta ToruniaPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
324/2019Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Grudziądzkiej, Stalowej, Batorego i Polnej w Toruniu.13-08-2019 10:5413-08-2019 10:54Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
323/2019Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Grudziądzkiej, Stalowej, Batorego i Polnej w Toruniu.13-08-2019 10:5413-08-2019 10:54Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
z 773