Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 8776
z 878
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
282/2021Opracowanie ekofizjograficzne dla obszaru objętego projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Czereśniowej, Osikowej, Kasztanowej i Rydygiera w Toruniu.18-05-2022 12:4518-05-2022 12:45Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
98/2022Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Czereśniowej, Osikowej, Kasztanowej i Rydygiera w Toruniu.18-05-2022 12:4518-05-2022 12:45Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
96/2022Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Ciekawej i Gminnej w Toruniu.17-05-2022 14:0917-05-2022 14:09Urząd Miasta ToruniaRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
95/2022Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Ciekawej i Gminnej w Toruniu.N.NZ.40.1.0.8.202217-05-2022 14:0917-05-2022 14:09Urząd Miasta ToruniaPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
94/2022Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Ciekawej i Gminnej w Toruniu.17-05-2022 14:0917-05-2022 14:09Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
93/2022Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Ciekawej i Gminnej w Toruniu.17-05-2022 14:0917-05-2022 14:09Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
92/2022Opracowanie ekofizjograficzne do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Ciekawej i Gminnej w Toruniu.17-05-2022 14:0917-05-2022 14:09Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
239/2013Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łódzka - Lipnowska" dla terenu położonego w rejonie ulic: Łódzkiej, Lipnowskiej i Włocławskiej w Toruniu16-05-2022 13:4016-05-2022 13:40Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
240/2013Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łódzka - Lipnowska" dla terenu położonego w rejonie ulic: Łódzkiej, Lipnowskiej i Włocławskiej w Toruniu16-05-2022 13:4016-05-2022 13:40Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
242/2013Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w/s projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łódzka - Lipnowska" dla terenu położonego w rejonie ulic: Łódzkiej, Lipnowskiej i Włocławskiej w ToruniuWOO.410.249.2013.KJ; WOO.410.250.2013.KJ16-05-2022 13:4016-05-2022 13:40Urząd Miasta ToruniaRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
z 878