Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 8238
z 824
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
338/2020Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. „Rozbudowa ulicy Olęderskiej w Toruniu”l.dz. 8850/202016-10-2020 13:0916-10-2020 13:09Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
352/2020Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budynki magazynowo – usługowe przy ul. Kociewskiej 26 w Toruniu (dz. nr 142, 143, 131/14, 131/19, 131/20, 131/21, 131/22, 131/23, 131/27, 128/2 – obręb 40)”WAiB.6220.11.23.26.2020 AG16-10-2020 13:0916-10-2020 13:09Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
353/2020Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „przetwarzanie odpadów gruzu na terenie działek 209/8 i 209/9 (powstałych z podziału działki nr 209/7) oraz działki 162/44 z obrębu 45 przy ul. Szymańskiego 12 i M. Skłodowskiej – Curie 95A w Toruniu”WAiB.6220.11.30.27.2020 AG16-10-2020 13:0916-10-2020 13:09Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
354/2020Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa sieci i przyłączy cieplnych do budynków kompleksu szkolnego przy ul. Plac św. Katarzyny 9 w Toruniu (dz. nr 115/1, 131 – obręb 18)”GD.ZZŚ.5.435.454.2020.WL, l.dz. 9537/202016-10-2020 13:0916-10-2020 13:09Urząd Miasta ToruniaPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu
355/2020Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa sieci i przyłączy cieplnych do budynków kompleksu szkolnego przy ul. Plac św. Katarzyny 9 w Toruniu (dz. nr 115/1, 131 – obręb 18)”N.NZ.40.2.0.33.2020, l.dz. 9471/202016-10-2020 13:0816-10-2020 13:08Urząd Miasta ToruniaPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
356/2020Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa hali produkcyjno – magazynowej z częścią socjalną na działkach 1/121 i 1/122 z obr. 75 w granicach Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. gen. Andersa / Projektowanej CLXXXIII 8-10 w Toruniu”GD.ZZŚ.5.435.447.2020.WL, l.dz. 9367/202016-10-2020 13:0816-10-2020 13:08Urząd Miasta ToruniaPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu
357/2020Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „zbieranie odpadów na terenie nieruchomości przy ul. Żółkiewskiego 35a w Toruniu (dz. nr 403, 404, 405/4 – obręb 49)”N.NZ.40.2.0.34.2020, l.dz. 9567/202016-10-2020 13:0816-10-2020 13:08Urząd Miasta ToruniaPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
358/2020Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu uzgadniająca realizację przedsięwzięcia pn.: „budowa hali produkcyjnej wraz z instalacją do produkcji taśmy chłonnej i z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Przelot 37 w Toruniu (dz. 74/3, 74/4 obręb 54)”N.NZ.40.3.0.4.2020, l.dz. 9566/202016-10-2020 13:0816-10-2020 13:08Urząd Miasta ToruniaPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
359/2020Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „zbieranie odpadów na terenie nieruchomości przy ul. Żółkiewskiego 35a w Toruniu (dz. nr 403, 404, 405/4 – obręb 49)”GD.ZZŚ.5.435.464.2020.WL, l.dz. 9788/202016-10-2020 13:0816-10-2020 13:08Urząd Miasta ToruniaPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu
360/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa hali produkcyjnej – utworzenie zakładu przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych na terenie działek 149/5 i 149/6 z obrębu 45 przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 75GA w Toruniu”l.dz. 8849/202016-10-2020 13:0816-10-2020 13:08Urząd Miasta ToruniaResource Polska Meland Sadowski s.j.
z 824