Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 7330
z 733
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
384/2018Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego u zbiegu ulic św. Józefa i św. Klemensa w Toruniu.N.NZ.40.1.15.201819-09-2018 15:3619-09-2018 15:36Urząd Miasta ToruniaPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
380/2018Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Rudak C" dla obszaru położonego w rejonie ulic: Rudacka, Olęderska, Rypińska i Gliniecka w Toruniu Uchwała Nr 808/18 Rady Miasta Torunia z dnia 22 lutego 2018r.)17-09-2018 12:0317-09-2018 12:03Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
637/2017Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych na południe od ul. Szosa Bydgoska i na zachód od oczyszczalni ścieków w Toruniu.14-09-2018 15:1014-09-2018 15:10Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
289/2012Opracowanie ekofizjograficzne dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy zachodniej granicy miasta u zbiegu ulic Szosa Bydgoska i trasy średnicowej w Toruniu14-09-2018 14:5414-09-2018 14:54Urząd Miasta ToruniaMiejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu
636/2016Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w/s projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy zachodniej granicy miasta u zbiegu ulic Szosa Bydgoska i trasy średnicowej w Toruniu.WOO.410.78.2016.KB14-09-2018 14:2714-09-2018 14:27Urząd Miasta ToruniaRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
378/2018Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych na południe od ulicy Szosa Bydgoska i na zachód od oczyszczalni ścieków w Toruniu (Uchwała Nr 724/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 listopada 2017r.)14-09-2018 14:1414-09-2018 14:14Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
20/2018Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w/s projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wrzosy - Przy Forcie" dla terenu położonego w rejonie ulic: Legionów, Polna, Szosa Chełmińska, Bractwa Kurkowego w Toruniu.WOO.410.580.2017.MD114-09-2018 13:4614-09-2018 13:46Urząd Miasta ToruniaRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
377/2018Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ulicą Szosa Bydgoska i ulicą Łukasiewicza w Toruniu (Uchwała Nr 726/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 listopada 2017r.)14-09-2018 13:4114-09-2018 13:41Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
376/2018Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wrzosy - Przy Forcie" dla terenu położonego w rejonie ulic: legionów, Polna, Szosa Chełmińska, Bractwa Kurkowego w Toruniu (Uchwała Nr 828/18 Rady Miasta Torunia z dnia 22 marca 2018r.)14-09-2018 13:2714-09-2018 13:27Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
375/2018Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Urzędu Celnego i Toruńskiej Giełdy przy ul. Towarowej w Toruniu.N.NZ.40.1.0.14.201813-09-2018 15:2313-09-2018 15:23Urząd Miasta ToruniaPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
z 733