Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 6493
z 650
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
721/2017Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnegoWŚiZ.6341.2.116.201714-12-2017 15:3014-12-2017 15:30Urząd Miasta ToruniaOkręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu, Zakład Mleczarski w Toruniu
720/2017Wniosek o pozwolenie na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z lokalami usługowo - handlowymi, garażami jedno i wielostanowiskowymi podziemnymi, parkingami naziemnymi, drogami, chodnikami, placem zabaw, kanalizacją sanitarną, deszczową, wodociągiem, kanalizacją teletechniczną, oświetleniem i monitoringiem przy ul. Jana Michała Hubego 21, 21A, 21B,21C, 23, 23A, 23B, 25, 25A, 33, 33A w Toruniu (obr. 30, działki nr 198/1, 240, 196, 238)WAiB.6740.990.201714-12-2017 13:2814-12-2017 13:28Urząd Miasta ToruniaMłodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
717/2017Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnegoWŚiZ.6341.2.94.201713-12-2017 11:3813-12-2017 11:38Urząd Miasta ToruniaMiejski Zarząd Dróg
716/2017Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w/s projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Strobanda, Watzenrodego i Ugory w Toruniu.N.NZ.40.1.0.21.201713-12-2017 11:2913-12-2017 11:29Urząd Miasta ToruniaPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
715/2017Opracowanie ekofizjograficzne dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Strobanda, Watzenrodego i Ugory w Toruniu.13-12-2017 11:2913-12-2017 11:29Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
714/2017Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w/s projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Strobanda, Watzenrodego i Ugory w Toruniu.WOO.410.382.2017.SŻ13-12-2017 11:2913-12-2017 11:29Urząd Miasta ToruniaRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
713/2017Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Strobanda, Watzenrodego i Ugory w Toruniu.13-12-2017 11:2913-12-2017 11:29Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
712/2017Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Strobanda, Watzenrodego i Ugory w Toruniu.13-12-2017 11:2913-12-2017 11:29Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
711/2017Wniosek o wydanie decyzji pozwolenie wodnoprawneWŚiZ.6341.2.105.201713-12-2017 08:4213-12-2017 08:42Urząd Miasta ToruniaEDF Toruń S.A.
695/2017Decyzja o pozwoleniu na budowę stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie/ Bukowej 29 w Toruniu (działki nr 136/34 i 136/31, obręb 47, jednostka ewidencyjna 046301_1 Toruń)WAiB.6740.12.390.159.2017.MS11-12-2017 14:3711-12-2017 14:37Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
z 650