Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 8156
z 816
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
264/2020Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w celu odprowadzania ścieków sanitarnych z Gminy Lubicz do Torunia planowanej w Toruniu przy ul. Leśny Trakt na działkach nr 25/1 i 21 obręb 59 oraz na części działki nr 1 obręb 62, w Gminie Lubicz: Lubicz Dolny, Drwęca, Nowa Wieś na części działki nr 397/1, na części działki nr 2008/20 oraz na części działki nr 413/8 obręb Lubicz Dolny, na działce nr 59, na części działki nr 60/1 oraz części działki nr 60/5 obręb Nowa WieśWAiB.6733.11.22.36.2020 DK.KZ07-08-2020 09:5907-08-2020 09:59Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
270/2020wniosek o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa wielopoziomowego parkingu w systemie park & ride wraz z zagospodarowaniem terenu” przy ul. Dziewulskiego w Toruniu (części działek nr 74/1, 74/2, 9, 12 obręb 52 oraz część działki nr 62 obręb 58).l.dz. 7169/202007-08-2020 09:5907-08-2020 09:59Urząd Miasta ToruniaMiejski Zarząd Dróg
271/2020Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „przetwarzanie odpadów gruzu na terenie działek 209/7 i 162/44 z obrębu 45 przy ul. Szymańskiego 12 i M. Skłodowskiej – Curie 95A w ToruniuN.NZ.40.2.0.30.2020, l.dz. 7344/202007-08-2020 09:5907-08-2020 09:59Urząd Miasta ToruniaPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
273/2020Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budynki magazynowo – usługowe przy ul. Kociewskiej 26 w Toruniu (dz. nr 142, 143, 131/14, 131/19, 131/20, 131/21, 131/22, 131/23, 131/27, 128/2 – obręb 40)”WOO.4220.575/2020.OD.3, l.dz. 7531/202007-08-2020 09:5907-08-2020 09:59Urząd Miasta ToruniaRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
274/2020Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa hali magazynowo – produkcyjnej i budynku biurowego przy ul. Fortecznej 7 w Toruniu (dz. nr 191/11 – obręb 30)”WAiB.6220.11.17.20.2020 AG07-08-2020 09:5907-08-2020 09:59Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
275/2020Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa budynku usługowo – mieszkalnego przy ul. Żwirki i Wigury 55 w Toruniu (dz. 284/5 – obręb 37)”WAiB.6220.11.35.21.2019 AG07-08-2020 09:5907-08-2020 09:59Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
269/2020Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w/s projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Stara Droga, Łódzka i Stawki Południowe w Toruniu.N.NZ.40.1.0.12.202031-07-2020 15:1231-07-2020 15:12Urząd Miasta ToruniaPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
268/2020Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w/s projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Stara Droga, Łódzka i Stawki Południowe w Toruniu.WOO.410.166.2020.KB31-07-2020 15:1231-07-2020 15:12Urząd Miasta ToruniaRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
267/2020Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Stara Droga, Łódzka i Stawki Południowe w Toruniu.31-07-2020 15:1231-07-2020 15:12Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
266/2020Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Stara Droga, Łódzka i Stawki Południowe w Toruniu.31-07-2020 15:1231-07-2020 15:12Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
z 816