Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 6714
z 672
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
143/2018Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa garaży, parkingów samochodowych, w tym na potrzeby planowanych, realizowanych i zrealizowanych przedsięwzięć o obszarze większym niż 0,5 ha przy ul. Okólnej i Włocławskiej w Toruniu (dz. nr 396/7, 396/6, 290/4, 292/4, 396/10, 435/2 – obręb 66)”l.dz. 6369/201813-07-2018 12:2313-07-2018 12:23Urząd Miasta ToruniaPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
145/2018Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „zakład produkcji kosmetyków przy ul. Nieszawskiej 13H-15 w Toruniu (dz. 369, 370, 371 – obręb 63)”l.dz. 6520/201813-07-2018 12:2313-07-2018 12:23Urząd Miasta ToruniaRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
144/2018Decyzja o pozwoleniu na budowęWAiB.6740.13.181.71.2018.MSx13-07-2018 12:1213-07-2018 12:12Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
141/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Centrum Badawczo – Rozwojowe folii opakowaniowych do produktów spożywczych przy ul. Fortecznej 16 w Toruniu (dz. nr 217/3 – obręb 30)”l.dz. 5969/201812-07-2018 10:4512-07-2018 10:45Urząd Miasta ToruniamPAK
142/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „zespół budynków wielorodzinnych z garażami podziemnymi, miejscami postojowymi naziemnymi, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą przy ul. Watzenrodego, Grasera, Strobanda w Toruniu (dz. nr 175/1 – obręb 30)l.dz. 6110/201812-07-2018 10:4512-07-2018 10:45Urząd Miasta ToruniaSpółdzielnia Mieszkaniowa "KOPERNIK"
397/2017Wniosek o wydanie decyzji pozwolenie wodnoprawneWŚiZ.6341.2.43.201709-07-2018 11:5409-07-2018 11:54Urząd Miasta ToruniaToruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
358/2017Wniosek o wydanie decyzji pozwolenie wodnoprawneWŚiZ.6341.2.15.201709-07-2018 11:5409-07-2018 11:54Urząd Miasta ToruniaMiejski Zarząd Dróg
635/2017Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnegoWŚiZ.6341.2.78.201709-07-2018 11:5409-07-2018 11:54Urząd Miasta ToruniaAMB Inwestycje sp. z o.o., SK
631/2017Wniosek o wydanie decyzji pozwolenie wodnoprawneWŚiZ.6341.2.79.201709-07-2018 11:5409-07-2018 11:54Urząd Miasta ToruniaCircle K Polska Sp. z o.o
754/2017Decyzja pozwolenie wodnoprawneWŚiZ.6341.2.43.2017.jcz09-07-2018 11:5309-07-2018 11:53Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
z 672