Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 7500
z 750
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
141/2019Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „przetwarzanie odpadów foliowych i opakowaniowych na granulaty tworzyw sztucznych na terenie dz. 21/69 z obrębu 42 przy ul. Wapiennej 10 w Toruniu”l.dz. 2696/201919-03-2019 12:1719-03-2019 12:17Urząd Miasta ToruniaPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
142/2019Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „prowadzenie punktu zbierania odpadów metali żelaznych i nieżelaznych przy ul. Polnej 142A w Toruniu” (dz. nr 13/9 – obręb 44)l.dz. 2629/201919-03-2019 12:1719-03-2019 12:17Urząd Miasta ToruniaRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
144/2019Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn: „ Rozbudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. św. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo – autobusowego w Toruniu – BIT City II – dz. nr 312/3, 312/5, 314/1, 324, 330, 335/1, 337/1, 339/1, 340/1, 340/2, 344, 345 – obr. 13 oraz dz. nr 2/3, 8, 9/3, 15, 17, 19, 21/1 – obr. 14; dz. nr 61/1, 61/3, 61/4, 62/1, 83/2, 85, 88 – obr. 15l.dz. 1635/201919-03-2019 12:1719-03-2019 12:17Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
143/2019Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn: „Rozbudowa ulicy Popiełuszki na odcinku od ul. Rybaki do końca w stronę zachodnia Torunia” – dz. nr 319/6, 320/2, 324/5, 324/6, 314/3, 134, 133/1, 147/1, 152, 145/3, 145/4, 144, 142 w obrębie 12l.dz. 2076/201919-03-2019 12:1719-03-2019 12:17Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
413/2018Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Konstytucji 3 Maja i ul.Przy Skarpie w ToruniuN.NZ.40.1.0.17.201818-03-2019 14:4518-03-2019 14:45Urząd Miasta ToruniaPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
110/2019Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa budynku magazynowo – produkcyjnego (montaż, demontaż, pakowanie) przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 87DA w Toruniu” (dz. nr 260/44, 399/7, 259/71 – obręb 46)WAiB.6220.11.30.7.2018 AG15-03-2019 10:5415-03-2019 10:54Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
111/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „przetwarzanie odpadów foliowych i opakowaniowych na granulaty tworzyw sztucznych na terenie dz. 21/69 z obrębu 42 przy ul. Wapiennej 10 w Toruniu”l.dz. 1781/201915-03-2019 10:5415-03-2019 10:54Urząd Miasta ToruniaPrzedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjno - Handlowe TORMAT
112/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Targowej w Toruniu (dz. nr 185/2, 186, 187/2 oraz część dz. 188/3, 189 – obręb 56)”l.dz. 2204/201915-03-2019 10:5415-03-2019 10:54Urząd Miasta ToruniaWilla Developer Toruń Sp. z o.o. Sp. k.
125/2019Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: budowa dwóch hal magazynowo – usługowych wraz z nawierzchnią utwardzoną – placami manewrowymi dla samochodów dostawczych, parkingami oraz drogami wewnętrznymi przy ul. Równinnej 24 i 26 w Toruniul.dz. 2478/201915-03-2019 10:5415-03-2019 10:54Urząd Miasta ToruniaRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
131/2019Postanowienie Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego opiniujące negatywnie przedsięwzięcie pn.: „budowa instalacji plazmowej w Toruniu przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 73 / Płaskiej 24A (dz. 32/24, 212/3, 211/32, 199/6 – obręb 45)”l.dz. 2575/201915-03-2019 10:5415-03-2019 10:54Urząd Miasta ToruniaMarszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego
z 750