Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 3899
z 390
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
188/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewaOŚ.6131.145.202102-08-2021 11:2702-08-2021 11:27Urząd Miasta Szczecinek*******
189/2021Zezwolenie na usunięcie drzewaOŚ.6131.145.202102-08-2021 11:2702-08-2021 11:27Urząd Miasta SzczecinekBurmistrz Miasta Szczecinek
190/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewaOŚ.6131.147.202102-08-2021 11:2702-08-2021 11:27Urząd Miasta SzczecinekSzczecinecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
191/2021Zezwolenie na usunięcie drzewaOŚ.6131.147.202102-08-2021 11:2702-08-2021 11:27Urząd Miasta SzczecinekBurmistrz Miasta Szczecinek
192/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewaOŚ.6131.146.202102-08-2021 11:2702-08-2021 11:27Urząd Miasta SzczecinekSzczecinecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
193/2021Zezwolenie na usunięcie drzewaOŚ.6131.146.202102-08-2021 11:2702-08-2021 11:27Urząd Miasta SzczecinekBurmistrz Miasta Szczecinek
194/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewaOŚ.6131.141.202102-08-2021 11:2702-08-2021 11:27Urząd Miasta SzczecinekStarostwo Powiatowe w Szczecinku
195/2021Zezwolenie na usunięcie drzewaOŚ.6131.141.202102-08-2021 11:2702-08-2021 11:27Urząd Miasta SzczecinekBurmistrz Miasta Szczecinek
187/2021Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek w sprawie zawiadomienia stron postępowania poprzez obiweszczenie o : 1/ wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, 2/ zwróceniu się o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 3/ możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miasta SzczecinekPP.6220.1.6.202128-07-2021 14:1128-07-2021 14:11Urząd Miasta SzczecinekBurmistrz Miasta Szczecinek
173/2021Zezwolenie na usunięcie drzewaOŚ.6131.137.202123-07-2021 08:1123-07-2021 08:11Urząd Miasta SzczecinekBurmistrz Miasta Szczecinek
z 390