Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 27490
z 2749
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
101/2019Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoSR-II.6220.36.201819-03-2019 15:0519-03-2019 15:05Urząd Miasta RzeszowaPrezydent Miasta Rzeszowa - reprezentowany przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa
180/2019Wniosek o udzielenie zezwoelnia na usunięcie 2 sztuk drzew dz. nr 2744 obr. 216 ul. Siemieńskiego 18.SR-III.6131.54.201919-03-2019 15:0519-03-2019 15:05Urząd Miasta RzeszowaIzba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
183/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.SR - II.6220.13.201919-03-2019 15:0519-03-2019 15:05Urząd Miasta RzeszowaAuto-Styl Kisała Sp. J.
184/2019wniosek o zmianę decyzji Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 14.09.2018 r. znak: SR-VI.6223.15.2018 udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla Fenice Poland Sp. z o.o.SR-VI.6223.8.201919-03-2019 15:0519-03-2019 15:05Urząd Miasta RzeszowaFENICE Poland Sp. z o.o.
185/2019Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew dz. nr 2000 obr. 212 al. Batalionów Chlopskich 7.SR-III.6131.55.201919-03-2019 15:0519-03-2019 15:05Urząd Miasta RzeszowaPowiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
186/2019Decyzja wyznaczająca nową lokalizację oraz nowy termin wykonania nasadzeń zastępczych.SR-III.6131.826.201619-03-2019 15:0519-03-2019 15:05Urząd Miasta RzeszowaPrezydent Miasta Rzeszowa reprezentowany przez Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
93/2019Wniosek o udzielenie zezwolenia na usuniecie 1 drzewa dz. nr 207 obr. 209 dz. nr 432 rod wieniawskiego.SR-III.6131.34.201919-03-2019 15:0519-03-2019 15:05Urząd Miasta Rzeszowa
94/2019Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie 18 drzew dz. nr 605/2 obr. 221 rod zdrowie.SR-III.6131.35.201919-03-2019 15:0519-03-2019 15:05Urząd Miasta RzeszowaPrezes OZP PZD
594/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachSR-II.6220.36.201819-03-2019 15:0519-03-2019 15:05Urząd Miasta RzeszowaACS Instalacje Sp. z o.o.
137/2019Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie 3 drzew dz. nr 508 obr. 226 ul. Szafranowa dz. nr 180 rod kabaczekSR-III.6131.41.201919-03-2019 15:0519-03-2019 15:05Urząd Miasta Rzeszowa
z 2749