Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 27747
z 2775
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1027/2017Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne- stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Polkomtel Sp. z o.o. Nr BT 24863 Rzeszów Rejtana, zlokalizowanej w Rzeszowie przy ul. T. Rejtana 36SR-II.6222.3.43.201715-07-2019 14:4815-07-2019 14:48Urząd Miasta RzeszowaPolkomtel Infrastruktra Sp. z o.o.
1552/2011Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne – stacji bazowej telefonii komórkowej BT 24863 Rzeszów Rejtana operatora Polkomtel S.A. zlokalizowanego w Rzeszowie przy ul. rejtana 36SR.6222.2.59.2011.II15-07-2019 14:4815-07-2019 14:48Urząd Miasta Rzeszowa
451/2019Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne- stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. Nr BT 24863 Rzeszów Rejtana, zlokalizowanej w Rzeszowie przy ul. T. Rejtana 36, na działkach o nr ewid. 1094/1, 1094/2, 1095/3, 1095/11 obr. 208SR-II.6222.3.22.201915-07-2019 14:4815-07-2019 14:48Urząd Miasta RzeszowaPolkomtel Infrastruktra Sp. z o.o.
383/2019Decyzja zmieniająca decyzję Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 14.06.2013 r. znak: SR-VI.6221.3.2013 udzielającą Przedsiębiorstwu Produkcji Lodów „KORAL” Sp. Jawna, ul. Fabryczna 5, 34-600 Limanowa, pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla instalacji znajdującej się na terenie zakładu przy ul. Trembeckiego 9 w Rzeszowie.SR-VI.6221.3.201912-07-2019 15:2512-07-2019 15:25Urząd Miasta RzeszowaPrezydent Miasta Rzeszowa reprezentowany przez Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
375/2019Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów przy ul. Przemysłowej 1 w Rzeszowie dla Collect Points sp. z o.o. sp. k.SR-VI.6233.5.201911-07-2019 15:0711-07-2019 15:07Urząd Miasta RzeszowaPrezydent Miasta Rzeszowa reprezentowany przez Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
432/2019Wniosek o usunięcie 4 drzew dz. nr 66/5 obr. 216 ul. WarszawskaSR-III.6131.115.201911-07-2019 15:0711-07-2019 15:07Urząd Miasta RzeszowaACS Instalacje Sp. z o.o.
433/2019Wniosek o usunięcie 6 sztuk drzew dz. nr 1252, 129/66, 129/65, 154/26SR-III.6131.136.201911-07-2019 15:0711-07-2019 15:07Urząd Miasta RzeszowaRzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Krakowska Południe
434/2019Wniosek o usunięcie 2 sztuk drzew dz. nr 2777/2 obr. 216 ul. LubelskaSR-III.6131.137.201911-07-2019 15:0711-07-2019 15:07Urząd Miasta RzeszowaSanofi - Aventis
435/2019Wniosek o usunięcie 1 sztuki drzewa dz. nr 1077/11 obr. 208 ul. powstańców WarszawySR-III.6131.138.201911-07-2019 15:0711-07-2019 15:07Urząd Miasta RzeszowaGmina Miasto Rzeszów - Zarząd Zieleni Miejskiej
436/2019Wniosek o usunięcie drzew dz. nr 3467/2 obr. 222 ul. Wołyńska / Dynowska.SR-III.6131.139.201911-07-2019 15:0711-07-2019 15:07Urząd Miasta RzeszowaSpółdzielnia Mieszkaniowa "PROJEKTANT"
z 2775