Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 27349
z 2735
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
46/2019Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachSR-II.6220.3.201917-01-2019 15:3017-01-2019 15:30Urząd Miasta RzeszowaPrezydent Miasta Rzeszowa - reprezentowany przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa
760/2018Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie zmiany pozwolenia na wytwarzanie odpadów z dnia 07.02.2018r. znak: SR-VI.6221.17.2017 dla Lisi Aerospace Creuzet Polska Sp. z o.o., 35-502 Rzeszów, ul. Innowacyjna 1SR-VI.6221.8.201817-01-2019 15:2917-01-2019 15:29Urząd Miasta RzeszowaPrezydent Miasta Rzeszowa reprezentowany przez Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
45/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachSR-II.6220.3.201917-01-2019 15:2917-01-2019 15:29Urząd Miasta Rzeszowa*******
813/2018Wniosek o udzielenie 3 sztuk drzew dz. nr 1906 i 1911 obr. 212 ul. Boya żeleńskiegoSR-III.6131.283.201817-01-2019 15:2917-01-2019 15:29Urząd Miasta RzeszowaMiejski Zarzą Budynków Mieszkalnych Sp.zo.o.
781/2018Sprawdzenie wykonania nasadzeń zastępczych dz. nr 868 obr. 214 ul. WiśniowaSR-III.6131.273.201817-01-2019 15:2917-01-2019 15:29Urząd Miasta RzeszowaMestengo Sp. z o.o.
764/2018Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew dz. nr 283/17 i 283/18 obr. 207SR-III.6131.266.201817-01-2019 15:2917-01-2019 15:29Urząd Miasta RzeszowaRzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla "1000-lecia" w Rzeszowie
51/2019Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachSR-II.6220.47.201817-01-2019 15:2917-01-2019 15:29Urząd Miasta RzeszowaPrezydent Miasta Rzeszowa - reprezentowany przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa
744/2018Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na dz. nr 1214/1 obr. 207 przy ul. Lisa Kuli 9 w RzeszowieSR-III.6131.256.201817-01-2019 15:2917-01-2019 15:29Urząd Miasta RzeszowaSpółdzielnia ZODIAK
47/2019Udzielenie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na działce nr 1906 w obrębie nr 212 oraz odmowa udzielenia zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na działce nr 1911 w obrębie nr 212 położonych przy ul. Boya – Żeleńskiego 4 w Rzeszowie.SR-III.6131.283.201817-01-2019 15:2917-01-2019 15:29Urząd Miasta RzeszowaPrezydent Miasta Rzeszowa reprezentowany przez Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
48/2019umarzenie należności z tytułu ustalonej opłaty naliczonej decyzją Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 25 września 2014r. znak SR-III.6131.885.2014SR-III.6131.273.201817-01-2019 15:2917-01-2019 15:29Urząd Miasta RzeszowaPrezydent Miasta Rzeszowa reprezentowany przez Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
z 2735