Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 29482
z 2949
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1906/2011Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne- stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLUS BT 20167 RZESZÓW REJA operatora Polkomtel S.A. znajdującej się w Rzeszowie przy ul. Reja 13 na działkach nr 552/6, 552/8, 552/10SR.6222.2.105.2011.II03-08-2021 14:5603-08-2021 14:56Urząd Miasta Rzeszowa
2698/2016Ponowne zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne- stacji bazowej telefonii komórkowej BT 20167 RZESZÓW REJA operatora Polkomtel Sp. z o.o. zlokalizowanej w Rzeszowie przy ul. Reja 13SR-II.6222.3.27.201603-08-2021 14:5603-08-2021 14:56Urząd Miasta RzeszowaPolkomtel Infrastruktra Sp. z o.o.
31/2019Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne- stacji bazowej telefonii komórkowej BT 20167 RZESZÓW REJA operatora Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. znajdującej się w Rzeszowie przy ul. Reja 13SR-II.6222.3.42.201803-08-2021 14:5503-08-2021 14:55Urząd Miasta RzeszowaPolkomtel Infrastruktra Sp. z o.o.
433/2021Ponowne zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne- stacji bazowej telefonii komórkowej BT 20167 RZESZÓW REJA operatora Towerlink Poland Sp. zo.o. zlokalizowanej w Rzeszowie przy ul. Reja 13SR-II.6222.2.6.202103-08-2021 14:5503-08-2021 14:55Urząd Miasta RzeszowaTowerlink Poland Sp. zo.o.
224/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachSR-II.6220.17.202103-08-2021 14:5503-08-2021 14:55Urząd Miasta Rzeszowa*******
434/2021Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoSR-II.6220.17.202103-08-2021 14:5503-08-2021 14:55Urząd Miasta RzeszowaPrezydent Miasta Rzeszowa - reprezentowany przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa
282/2021Kontrola nasadzeń zastępczych z decyzji SR-III.6131.582.2016 z dnia 02.09.2016.SR-III.6131.97.202102-08-2021 11:4302-08-2021 11:43Urząd Miasta RzeszowaMPEC - Rzeszów sp. z o. o.
430/2021Umorzenie opłaty naliczonej w decyzji SR-III.6131.582.2016 z dnia 02.09.2016.SR-III.6131.97.202102-08-2021 11:4302-08-2021 11:43Urząd Miasta RzeszowaPrezydent Miasta Rzeszowa reprezentowany przez Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
281/2021Kontrola nasadzeń zastępczych z decyzji SR-III.6131.698.2016 z dnia 30.09.2016.SR-III.6131.96.202102-08-2021 11:4302-08-2021 11:43Urząd Miasta RzeszowaMPEC - Rzeszów sp. z o. o.
431/2021Umorzenie opłaty naliczonej w decyzji SR-III.6131.698.2016 z dnia 30.09.2016.SR-III.6131.96.202102-08-2021 11:4302-08-2021 11:43Urząd Miasta RzeszowaPrezydent Miasta Rzeszowa reprezentowany przez Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
z 2949