Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 28125
z 2813
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
816/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachSR-II.6220.59.201911-12-2019 14:5711-12-2019 14:57Urząd Miasta RzeszowaOperator Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A
817/2019Wniosek o usunięcie 4 drzew dz. nr 1808 i 1718/3 obr. 208 ul. Pelczara.SR-III.6131.269.201911-12-2019 14:5711-12-2019 14:57Urząd Miasta RzeszowaSpółdzielnia Mieszkaniowa "Nowe Miasto"
570/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachSR - II.6220.47.201911-12-2019 14:5711-12-2019 14:57Urząd Miasta Rzeszowa*******
818/2019Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.SR - II.6220.47.201911-12-2019 14:5711-12-2019 14:57Urząd Miasta RzeszowaPrezydent Miasta Rzeszowa - reprezentowany przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa
796/2019Wniosek o zmianę działek nasadzeń zastępczych na dz. nr 1164 obr. 211 ul. Cicha na dz. 1166/2 i 1168 obr. 211, dz. nr1150/1 obr. 211 ul. Cicha na dz. 1166/2 i 1168 obr. 211 , dz. nr 1150/1 obr. 211 ul. Cicha na dz. 1168 obr.211SR-III.6131.258.201911-12-2019 14:5711-12-2019 14:57Urząd Miasta RzeszowaMPEC - Rzeszów sp. z o. o.
819/2019Wyznaczenie nowych działek do wykonania nasadzeń zastępczych w decyzji z dnia 24 kwietnia 2019r. znak SR-III.6131.65.2019.SR-III.6131.258.201911-12-2019 14:5711-12-2019 14:57Urząd Miasta RzeszowaPrezydent Miasta Rzeszowa reprezentowany przez Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
822/2019Wniosek o usuniecie drzew dz. nr 1037 obr. 210 ul. Podmiejska,SR-III.6131.270.201911-12-2019 14:5711-12-2019 14:57Urząd Miasta Rzeszowa
823/2019Wniosek o wygaszenie decyzji z dnia 27.11.2018 znak SR-III.6131.224.2018SR-III.6131.271.201911-12-2019 14:5411-12-2019 14:54Urząd Miasta RzeszowaWojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie
824/2019Wniosek o usuniecie 1 drzewa dz. nr 1198 obr. 207 ul. Jagiellońska 13.SR-III.6131.272.201911-12-2019 14:5411-12-2019 14:54Urząd Miasta RzeszowaKomenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
825/2019wniosek wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażem podziemnym, oraz budynku usługowo-biurowego z garażem podziemnym i niezbędną infrastrukturą techniczną (w tym mury oporowe i zbiorniki retencyjne) przy ulicy Krakowskiej w Rzeszowie” na działkach nr ew.: 38/49, 38/52,38/51,38/53, 38/42, 38/46, 38/43, 38/44, 38/62, 38/65 obręb 214 Rzeszów – Staroniwa II.SR-II.6220.60.201911-12-2019 14:5411-12-2019 14:54Urząd Miasta RzeszowaKatarzyna Leśniewska - Bukała
z 2813